informatie Helpende Z&W

Welkom op Het Perron!
Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 
2022/2023
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom op Het Perron!
Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 
2022/2023

Slide 1 - Tekstslide

Even voorstellen

In de volgende slides stellen de docenten zich voor. 

Slide 2 - Tekstslide

Peter Bos
slb-er
vakleer
lob-coördinator
instroomcoördinator

Slide 3 - Tekstslide

Mijn naam is Connie van den Boogaard
Slide 4 - Tekstslide

Eline Willemse
Dol op:

- Eten
- Wandelen
- Werken met jongeren
- Horeca
- Reizen
- Koken

- SLB-er Helpende 
- Zorgspecialist MBO2

Slide 5 - Tekstslide

Het beroep Helpende

Je wordt opgeleid tot het beroep Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. Dit beroep houdt in dat je mensen helpt en verzorgt die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen en huishouden, algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en/of sociale en recreatieve activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld ouderen, kinderen of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn.


Slide 6 - Tekstslide

Diploma en startkwalificatie

Als je dit diploma behaalt, heb je ook je startkwalificatie behaald. Je kunt met dit diploma ervoor kiezen om te gaan werken of, als dit binnen je mogelijkheden ligt, een mbo-opleiding op niveau 3 te gaan volgen.


Slide 7 - Tekstslide

Maatwerk
Wij bieden maatwerk aan. Dit betekent dat je een traject volgt wat past bij jouw mogelijkheden en capaciteiten.  

Officieel duurt de opleiding Helpende Zorg & Welzijn twee jaar. Het is mogelijk de opleiding te versnellen . Hoe lang je over de opleiding doet hangt af van: 
• jouw inzet (hoe hard werk je)
• jouw capaciteiten (hoe makkelijk leer je)
• jouw persoonlijke omstandigheden

Slide 8 - Tekstslide

De vakken
 • vakleer (theorie voor het beroep Helpende)
 • vaardigheidsles (vaardigheden voor het beroep Helpende)
 • keuzedelen
 • loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob)
 • studieloopbaanbegeleiding (slb)
 • Nederlands
 • burgerschap
 • rekenen

Slide 9 - Tekstslide

Beroepspraktijkvorming
De beroepspraktijkvorming (BPV), het leren in de praktijk, is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Voor de beroepspraktijkvorming loop je stage bij een erkend leerbedrijf. Binnen het mbo wordt stage ook wel BPV genoemd. Je krijgt niet alleen toetsen op school, ook de stages worden beoordeeld. Zowel de BPV als de theorie moeten voldoende zijn om het diploma te kunnen behalen. 

Het Perron werkt nauw samen met allerlei organisaties om je een stageplek te kunnen bieden, maar je kunt ook zelf op zoek gaan naar een plek. Ook wat betreft de BPV bieden we maatwerk aan. 

Slide 10 - Tekstslide

Eisen voor diplomering
Je doel is het diploma Helpende Zorg &Welzijn behalen. Hoe bereik je dit doel? In de volgende slides lees je aan welke eisen je moet voldoen.

Slide 11 - Tekstslide

Examens
Je hebt de volgende examens: 
 • vakleer (9 basisprofielen en 3 kerndelen),
 • keuzedelen (2)
 • Nederlands (4) 
 • rekenen (1)
Voor vakleer en keuzedelen moeten alle examens minimaal voldoende zijn. Voor Nederlands en Rekenen moet het eindcijfer minimaal een 5 zijn. 

Slide 12 - Tekstslide

Beroepshouding
Je volgt een beroepsopleiding. Dit betekent dat je met het diploma Helpende Zorg & Welzijn beginnend beroepsbeoefenaar bent. Hier hoort een goede beroepshouding bij zoals op tijd komen, je aan afspraken houden, het bespreken van dingen die voor jou niet goed gaan en respectvol omgaan met mensen, zowel op school als op stage. Je beroepshouding wordt beoordeeld. Om je diploma te kunnen behalen, moet je beroepshouding voldoende zijn. Het bewijs hiervan moet in je examendossier.

Slide 13 - Tekstslide

Inspanningsverplichting
Voor burgerschap en LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) moet je bewijzen dat je je voldoende hebt ingezet. Dit doe je door de opdrachten die je krijgt te maken. De bewijzen van voldoende inspanning moeten in je examendossier.

Slide 14 - Tekstslide

Diplomering
Als je examendossier volledig en op orde is, wordt dit voorgelegd aan de examencommissie. De examencommissie komt regelmatig door het jaar heen bij elkaar. Als de examencommissie vaststelt dat je aan al je verplichtingen hebt voldaan, volgt je diplomering.

Slide 15 - Tekstslide

praktische zaken

Slide 16 - Tekstslide

Ziekmelden
Ziekmelden graag voor 08.30 uur naar 0318-509710
Ben je onder de 18 jaar? Dan graag een van je ouders/verzorgers laten bellen.

Ook als je stage loopt en geen les hebt op school, moet er een ziekmelding gedaan worden op school, naast het ziekmelden op je stageplek.

Slide 17 - Tekstslide

Laptop + boeken

Het is noodzakelijk dat je altijd een goed werkende opgeladen laptop meeneemt naar school. We verwachten ook dat je de benodigde boeken bij je hebt. 


Slide 18 - Tekstslide

Goed te weten
DigiD
Als je stage gaat lopen zul je meestal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Het leerbedrijf zal je hiervoor een link sturen. Voor het aanvragen van de VOG is het noodzakelijk dat je beschikt over je DigiD. Het is dus handig als je alvast je DigiD geregeld hebt.

Ov-chipkaart
Bijna iedereen die een voltijdse mbo-opleiding doet heeft recht op een zgn. studentenreisproduct, de ov-chipkaart. Informatie hierover kun je vinden op www.duo.nl We verwachten dat je deze kaart hebt zodat je eventueel met het openbaar vervoer naar je stageplek kunt.

Studiefinanciering
Vanaf 18 jaar hebben studenten recht op studiefinanciering. Informatie hierover kun je vinden op www.duo.nl

Slide 19 - Tekstslide

Vaccinaties
We gaan ervanuit dat je het Rijksvaccinatieprogramma volledig doorlopen hebt. Indien dit niet het geval is heb je de verantwoordelijkheid ter zake doende informatie hierover te melden op je stageplek en op school. Het beleid van je stageplek hieromtrent is leidend.

Hepatitus-B
In de zorg wordt aan alle werknemers die zorg verlenen een vaccinatie aangeboden tegen hepatitis B. Dit is wettelijk geregeld, ook voor stagiaires. Het programma bestaat uit 3 inentingen, gevolgd door een titerbepaling, waarbij vastgesteld wordt of je voldoende weerstand en bescherming hebt opgebouwd. Het volledige programma neemt ongeveer een schooljaar in beslag. Je krijgt de inentingen op school en de kosten worden door het Ministerie van VWS vergoed.


Slide 20 - Tekstslide

Bindend studieadvies
- Na circa 3 maanden krijg je een studieadvies. Dit kan positief of negatief zijn. 

- Een paar maanden later volgt er nogmaals een studieadvies 

- Na circa 9 maanden krijg je het Bindend Studieadvies (BSA) 

Je krijgt een negatief studieadvies als de resultaten, houding en/of aanwezigheid onvoldoende zijn. Als je een negatief Bindend Studieadvies (BSA) krijgt, betekent dit dat je de opleiding moet verlaten. We hopen natuurlijk dat we je geen negatief BSA moeten geven.

Slide 21 - Tekstslide

Wat ben je leuk!We willen de studenten bewust te maken van hoe om te gaan met elkaar. 

Volgens het Perron begint dat bij leuk gedrag! Daarom is de campagne 'Wat ben je leuk' gestart  We willen graag dat je met een positief gevoel de school inloopt en we proberen je zelfvertrouwen te geven door positief gedrag aan te moedigen. 

Slide 22 - Tekstslide

                    Gedragscode Het Perron

Veiligheid: wij gaan ontspannen en positief de dag door

Respect: proberen te begrijpen i.p.v. te oordelen

Verbondenheid: praten mét i.p.v. over elkaar

Kwaliteit: de goede dingen goed doen 

Slide 23 - Tekstslide

Emailadressen:

slb-er Peter Bos: p.bos@hetperron.nl
slb-er Eline Willemse: ema.willemse@hetperron.nl
BPV-docent Evelien Vinke: e.vinke@hetperron.nl

Slide 24 - Tekstslide

Vragen?

Slide 25 - Tekstslide

Dit vind ik belangrijk tijdens de opleiding

Slide 26 - Open vraag

Ik denk dat Helpende bij mij past omdat..

Slide 27 - Open vraag