Omgaan met conflicten

Sociale beroepsvaardigheden
-Omgaan met conflicten-
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sociale vaardighedenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Sociale beroepsvaardigheden
-Omgaan met conflicten-

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OEFENING

Slide 2 - Tekstslide

Leg uit dat er bij een discussie altijd een meningsverschil is. Zonder meningsverschillen zou de wereld maar een saaie bedoeling zijn. Echter, meningsverschillen kunnen voor best wat spanning zorgen, als het extreme uitersten zijn.
WAAROM DEZE OEFENING?
  • Eigen mening, maar ook mening van een ander = Assertief
  • Nadenken: 'Hoe ga jij om met een conflict?'                                                                                                                
  •  ---> verschillende stijlen --->

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CONFLICT
  • Wat is een conflict? 
  • Welke soorten conflicten zijn er? : Instrumenteel, belangen en sociaal-emtioneel

Opdracht:
-Groepen van drie
-Verdeel de soorten conflicten
-Elk groepslid zoekt 1 van de soorten conflicten op (lid A: instrumenteel, lid B: belangen en lid C: sociaal-emotioneel)
-Deel daarna wat je hebt opgezocht met je groepsleden 
-Elk groepslid weet nu alle soorten conflicten uit te leggen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hanteringsstijlen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 
Groep 1:                                                               Groep 2:                                                       Groep 3:
-Bedenk welke manier van                 -Bedenk een situatie waarin               -Bedenk een situatie 
omgaan met conflicten jij                     je een conflict had op stage              waarin je een conflict had.
meestal hanteert en bespreek            of in je privé. Kies met de                  -Uitleggen wat voor          dit met je groepsgenoten.                    groep een situatie van                           soort conflict en waarom.
Bedenk hierbij ook een                           1 iemand uit en bedenk                      -Welke stijl hanteerde je 
situatie waarin je dat deed.                   gezamenlijk welke stijl                         en hoe had je dit kunnen
Klaar? Maak de test op                            diegene hanteerde en                          aanpakken dat het een 
https://www.123test.nl/conflict/        hoe je het tot een win-win                  win-win situatie was 
                                                                            had kunnen maken.                              geworden? 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een conflict is altijd negatief
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als er sprake is van een conflict over vertrouwen, dan is dit een:
A
Belangenconflict
B
Instrumenteel conflict
C
Sociaal-emotioneel conflict
D
Loyaliteitsconflict

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Onderhandelen is een manier waarbij je de grootste win-win situatie hebt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Jij hebt met een collega afgesproken om een activiteit te organiseren, maar zij doet wat anders dan jullie hebben afgesproken. Jullie krijgen een conflict. Wat ga je doen om een win-win situatie te bereiken?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd tijdens deze les?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies