Thema Politiek Herhaling

Terugblik: zet de stappen van het wetsvoorstel in de juiste volgorde.
1
2
1
2
3
4
5
6
1 / 37
volgende
Slide 1: Sleepvraag
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Terugblik: zet de stappen van het wetsvoorstel in de juiste volgorde.
1
2
1
2
3
4
5
6

Slide 1 - Sleepvraag

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Minister of 2e kamerlid dient wetsvoorstel in
De 2e kamer stemt over het wetsvoorstel
De 1e kamer stemt over het wetsvoorstel
De koning ondertekent de wet
Minister ondertekent de wet

Slide 2 - Sleepvraag

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

politiek links midden of rechts?
SP
A
links
B
midden
C
rechts

Slide 7 - Quizvraag

politiek links midden of rechts?
VVD
A
links
B
midden
C
rechts

Slide 8 - Quizvraag

Het parlement is onze volksvertegenwoordiging. Hoe wordt het parlement gekozen?
A
Door de burgemeester.
B
Door de Koning.
C
Door de burgers.
D
Door de minister-president.

Slide 9 - Quizvraag

Een ambtenaar
A
Werkt in de politiek
B
Helpt de politiek om beleid uit te voeren
C
is altijd leraar
D
Voert een ambacht uit

Slide 10 - Quizvraag

8.Politiek links vind .... belangrijk
A
Zo min mogelijk regels
B
Gelijkheid
C
Vrije markt
D
Tikkertje spelen

Slide 11 - Quizvraag

Welke functie heeft deze man in de politiek?
A
Kamervoorzitter
B
Kamerlid
C
Burgemeester
D
Minister-president

Slide 12 - Quizvraag

Stemmen is belangrijk om invloed te hebben op de politiek?
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quizvraag

De overheid is...
A
de maatschappij
B
de politici en de ambtenaren
C
de politiek
D
de staat

Slide 14 - Quizvraag

Wie wil een actieve overheid?
A
linkse partijen
B
midden partijen
C
rechtse partijen
D
geen een

Slide 15 - Quizvraag

Trias Politica betekent ...
(wat is een ander woord voor Trias Politica?)
A
alleenheerschappij
B
scheiding der machten
C
vrijheid
D
Montesquieu

Slide 16 - Quizvraag

Welke 'macht' hoort niet in de driehoek van trias politica thuis?
A
Rechterlijke Macht
B
Wetgevende Macht
C
UitvoerendeMacht
D
Monarchistische Macht

Slide 17 - Quizvraag


Hierin staan de belangrijkste rechten van de burgers.
A
Parlement
B
Trias politica
C
Grondwet
D
Rechtspraak

Slide 18 - Quizvraag

Trias politica: de scheiding van de politieke macht in drie onderdelen.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 19 - Quizvraag

volgens de trias politica
heeft alleen de regering de wetgevende macht
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quizvraag

PvdA hoort bij welke stroming?
A
Liberalisme
B
Christen-Democraten
C
Sociaal-democraten
D
Extreem-rechts

Slide 21 - Quizvraag

Deze partijen vinden vrijheid voor personen en bedrijven belangrijk
timer
0:20
A
Linkse partijen
B
Midden partijen
C
Rechtse partijen

Slide 22 - Quizvraag

Waar lijkt de gemeenteraad op?
A
Ministers
B
Tweede Kamer

Slide 23 - Quizvraag

De leden van de gemeenteraad worden door de bevolking gekozen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Wethouders hebben dezelfde taken als ...
A
de koning
B
de burgemeester
C
de gemeenteraad
D
ministers

Slide 25 - Quizvraag

Wat is het dagelijks bestuur van de provincie?
A
Tweede kamer
B
Gedeputeerde Staten.
C
Gemeenteraad
D
Waterschap

Slide 26 - Quizvraag

Wie mag besluiten om een voetbalwedstrijd niet door te laten gaan in de gemeente?
A
Burgemeester
B
Minister president
C
Gemeenteraad
D
Koning

Slide 27 - Quizvraag

Wie zie je hier op de foto?
A
Tweede kamerleden
B
Gemeenteraad van Amsterdam
C
De regering
D
de koning en zijn vrienden

Slide 28 - Quizvraag

Hoe noem je het dagelijks bestuur van de gemeente?
A
R & B
B
SBS
C
College van B en W
D
gemeenteraad

Slide 29 - Quizvraag

Wie stemmen over de plannen in een gemeente?
A
de gemeenteraad
B
de burgemeester
C
de wethouders
D
college van B & W

Slide 30 - Quizvraag

Waaruit bestaat de regering?
A
De koning en de ministers
B
De ministers
C
De eerste Kamer
D
De Tweede Kamer

Slide 31 - Quizvraag

De minister kan ook in de Tweede Kamer zitten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 32 - Quizvraag

Hoeveel zetels (leden) zijn er in de Tweede Kamer
A
150
B
20
C
100
D
75

Slide 33 - Quizvraag

Wie controleert de ministers?
A
de Koning
B
de Tweede Kamer
C
de ambtenaren
D
de burgers

Slide 34 - Quizvraag

Wat is het Parlement?
A
De Eerste- en Tweede kamer samen
B
Het kabinet
C
De overheid
D
Alle ambtenaren in Nederland

Slide 35 - Quizvraag

Er bestaan linkse, midden en rechtse partijen in de Eerste en Tweede Kamer
A
Waar
B
Niet waar

Slide 36 - Quizvraag

er zijn 6 paragrafen: wat is politiek, verschil democratie/dictatuur, links/midden/rechts, regering en Tweede Kamer, gemeente, EU en VN
WAT VIND JIJ NOG ERG MOEILIJK?

Slide 37 - Open vraag