Zwart of wit werk + loonberekening

Zwart of wit werk? 
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Zwart of wit werk? 

Slide 1 - Tekstslide

Wat is zwart werk?

Slide 2 - Woordweb

Zwart/wit/grijs werk
  • Video onderwijsarchief: 'Zwartwerk bij jobstudenten'.  

Slide 3 - Tekstslide

Wit werk
Zwart werk
Grijs werk
Zonder contract, zonder loonfiche
Belastingen betalen
Sociaal verzekerd
Met contract en overuren, extra prestaties niet aangeven
Klussen zonder statuut van een zelfstandige
Sociale bijdragen betalen

Slide 4 - Sleepvraag

Sociale zekerheid???
Heropfrissing of kennismaking met een kort filmpje. 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Verplichtingen
Door goed op te letten bij deze stellingen zal je de google form op het einde van deze les goed bewapend kunnen invullen. 

Slide 7 - Tekstslide

Elke werkgever moet aan de overheid aangeven wie er voor hem werkt en hoeveel hij daarvoor betaalt.
Waar
Niet waar

Slide 8 - Poll

Wanneer de werkgever dit heeft gedaan stopt zijn verplichting. De mensen die voor hem werken betalen zelf belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.
Waar
Niet waar

Slide 9 - Poll

Niet alleen de werknemer maar ook de werkgever moet voor elke werknemer een extra bedrag betalen aan de overheid voor de sociale zekerheid.
Waar
Niet waar

Slide 10 - Poll

Zwart werk is een vorm van fiscale fraude.
Waar
Niet waar

Slide 11 - Poll

Zwart werk is een vorm van sociale fraude.
Waar
Niet waar

Slide 12 - Poll

Denk er even over na...

Slide 13 - Tekstslide

Ik zou liever zwart dan wit werken omdat ik daar meer geld aan overhoud.
0100

Slide 14 - Poll

Wanneer ik een studentenjob doe ga ik zeker een arbeidsovereenkomst ondertekenen. Zonder contract begin ik niet aan die job!
0100

Slide 15 - Poll

Ik ga 100% wit werken omdat ik bang ben voor alle negatieve gevolgen.
0100

Slide 16 - Poll

Ik denk dat ik een stukje in het zwart en een stukje in het wit zou werken.
0100

Slide 17 - Poll

Gevaren van zwart werk

Slide 18 - Tekstslide

Wat is geen gevaar bij zwart werk?
A
Wanneer je werkgever je niet betaalt kan je daar niks tegen doen.
B
Je bouwt geen pensioenrechten op.
C
Bij een ongeval op je werk zal het ziekenhuis jou niet willen opnemen.
D
Je kan beboet worden.

Slide 19 - Quizvraag

Welk gevaar houdt zwart werk in voor 'de overheid'?

Slide 20 - Open vraag

Zwart werk is een vorm van concurrentievervalsing van 'de markt'. Waarom?

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Tekstslide

Besluit
  • Wit werk = eerlijk
  • Een contract afsluiten: arbeidsovereenkomst, studentenovereenkomst, interim
  • Brutoloon op het contract
  • Maar wat in je portefeuille?  

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

En nu de test!
Zie link in de classroom of via bericht smartschool. 

Slide 25 - Tekstslide

Vereenvoudigd loonschema
   BRUTOLOON
- Bijdrage sociale zekerheid
= BELASTBAAR LOON
- Bedrijfsvoorheffing
= NETTOLOON

Slide 26 - Tekstslide

Mijn loonbrief? 
Er staat veel meer op?!?

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Open de site
Ga op zoek naar de antwoorden

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Link

Bestudeer samen met je buur volgende elementen.   

1. Voordelen van alle aard. 
2. Bijdrage voor aanvullend pensioen. 
3. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. 

Wat is het? Wanneer komt het in de loonberekening voor? Wordt het bij het loon gerekend of ervan afgetrokken? 

Slide 32 - Tekstslide

Een testje ... niet op punten

Slide 33 - Tekstslide

Een voordeel van alle aard: duid aan wat fout is:
A
Kan op je bankrekening gestort worden
B
Kan een auto zijn
C
Wordt apart belast
D
Kan een ter beschikking gestelde woning zijn

Slide 34 - Quizvraag

Duid aan wat fout is: De bijdrage voor aanvullende pensioen
A
Wordt de tweede pijler genoemd
B
Wordt afgetrokken van het belastbaar loon
C
Vervangt het gewone pensioen
D
Is een aanvullend pensioen

Slide 35 - Quizvraag

Duid aan wat fout is: De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid
A
Wordt afgetrokken van het belastbaar loon
B
Wordt gebruikt om de leefbaarheid van de sociale zekerheid te behouden
C
Moet door elke werknemer betaald worden
D
Is net als de gewone bijdrage voor sociale zekerheid een vast %

Slide 36 - Quizvraag

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Link

Noteer hieronder 2 verschillen tussen een loonfiche van een student en een loonfiche van een werknemer.

Slide 39 - Open vraag