unit 5 lesson 3

Welcome
Welcome
Welcome
Welcome
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome
Welcome
Welcome
Welcome

Slide 1 - Tekstslide

planning 
Unit 5 - South Africa
  • Homework - lesson 3  opdracht 1 t/m 10
  • woordtrainer 

Slide 2 - Tekstslide

Present Simple & Continuous
Will, Won't & Shall

Slide 3 - Tekstslide

Als je iets in de toekomst gaat doen. 
Will + hele werkwoord

  • I will help her
  • She will go to work
  • They will walk to school.

Als je iets NIET gaat doen:
Won't + hele werkwoord. (will + not)

  • I won't go to work it's holiday. 
  • We won't walk we have a car. 
vragen maken:

He will help us.    Will he help us? 

They will work.     Will they work?

Let op! Je gebruikt shall alleen in een vraagzin waar I of we in staat! 

I will go to Spain.         Shall I go to Spain?
We will dance later.    Shall we dance later? 

Slide 4 - Tekstslide

Let's practice...
Will, Won't & Shall

Slide 5 - Tekstslide

They ..............go to Italy this summer, because of corona.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 6 - Quizvraag

He.................talk to his mom later. She is not home now.
A
will
B
shall
C
won't

Slide 7 - Quizvraag

......... you help us?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 8 - Quizvraag

.......he call me later?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 9 - Quizvraag

.............I buy some ice cream?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 10 - Quizvraag

Mary ...............go to school. It's holiday!
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 11 - Quizvraag

...............we go to the cinema tonight?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 12 - Quizvraag

Homework: Unit 5 lesson 2 and 3

Slide 13 - Tekstslide