Unit 5 lesson 4

Welcome
Welcome
Welcome
Welcome
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome
Welcome
Welcome
Welcome

Slide 1 - Tekstslide

Planning 
Lesson 3 Grammar : Will/shall/won't
Lesson 4 Grammar: Bijwoorden / bijvoegelijk naamwoord
Homework: Unit 5 lesson 4 

Vrijdag 20 mei : So unit 5 + grammatica unit 5
Jennifer leestoets maken: 

Slide 2 - Tekstslide

Present Simple & Continuous
Will, Won't & Shall

Slide 3 - Tekstslide

Als je iets in de toekomst gaat doen. 
Will + hele werkwoord

  • I will help her
  • She will go to work
  • They will walk to school.

Als je iets NIET gaat doen:
Won't + hele werkwoord. (will + not)

  • I won't go to work it's holiday. 
  • We won't walk we have a car. 
vragen maken:

He will help us.    Will he help us? 

They will work.     Will they work?

Let op! Je gebruikt shall alleen in een vraagzin waar I of we in staat! 

I will go to Spain.         Shall I go to Spain?
We will dance later.    Shall we dance later? 

Slide 4 - Tekstslide

Let's practice...
Will, Won't & Shall

Slide 5 - Tekstslide

They ..............go to Italy this summer, because of corona.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 6 - Quizvraag

He.................talk to his mom later. She is not home now.
A
will
B
shall
C
won't

Slide 7 - Quizvraag

......... you help us?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 8 - Quizvraag

.......he call me later?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 9 - Quizvraag

.............I buy some ice cream?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 10 - Quizvraag

Bijwoord - Bijvoeglijk naamwoord
- It’s a beautiful house.  (bijvoeglijk naamwoord)
- She can paint beautifully. (bijwoord) 

- Our neighbourhood is safe.
- The mechanic works safely.  (zegt iets over hoe die werkt)

Bijwoord zegt iets over een werkwoord. 
Bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. 

Slide 11 - Tekstslide

Bijwoord
Achter bijwoorden komt - ly


Slide 12 - Tekstslide

Do you always work so............ ?
A
quick
B
quickly

Slide 13 - Quizvraag

My teacher is .........
A
smart
B
smartly

Slide 14 - Quizvraag

Please drive .................. on this road.
A
safe
B
safely

Slide 15 - Quizvraag

The mountain is quite .......
A
high
B
highly

Slide 16 - Quizvraag

You sawed the plank .................
A
perfect
B
perfectly

Slide 17 - Quizvraag

She is too .............. for the rollercoaster.
A
short
B
shortly

Slide 18 - Quizvraag

Homework: Unit 5 lesson 4
Maken unit 5 lesson 4! 


Slide 19 - Tekstslide