Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling 
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ouderenmishandeling 

Slide 1 - Tekstslide

0

Slide 2 - Video

Wat is volgens jou ouderenmishandeling?

Slide 3 - Open vraag

Ouderenmishandeling 
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Slide 4 - Tekstslide

Welke vormen van ouderenmishandeling ken jij?

Slide 5 - Open vraag

Vormen
Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Maar kent meer vormen. 

Slide 6 - Tekstslide

Ouderenmishandeling in de zorg en thuis 
  • In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld.
  • In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is financiële uitbuiting?

Slide 8 - Open vraag

Financiële uitbuiting 
Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken

Slide 9 - Tekstslide

Wat is verwaarlozing?
A
Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.
B
Geen nieuwe kleding.
C
Geen cadeaus voor je verjaardag.
D
Geen bezoek

Slide 10 - Quizvraag

Wat is volgens jou seksueel misbruik?

Slide 11 - Open vraag

Seksueel misbruik 
Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Slide 12 - Tekstslide

Kenmerken ouderenmishandeling

Slide 13 - Woordweb

Kenmerken 
  • Zichtbaar letsel
  • Overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
  • Onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
  • Depressies of onverklaarbare angst;
  • Schichtig of teruggetrokken gedrag;
  • Onverklaarbare uitgaven;
  • Onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
  • Lege koelkast.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Signalen.
Slachtoffer
Dader
insamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor verwondingen
Toont zich onverschillig over het welbevinden van de ouderee
Angstige en depressieve indruk
Vertoont verschijnselen van overbelasting.
Oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd
Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van anderen
Er verdwijnen spullen en geld van de oudere
overdreven aardig tegen de oudere in bij zijn van anderen.
Weigert samenwerking of hulp van professionals 
Probeert hulp buiten de deur te houden.
Bij één of meerdere signalen betekend het niet dat er altijd sprake is van mishandeling.

Slide 16 - Tekstslide

Filmpje

Slide 17 - Tekstslide

Wat te doen bij vermoedens.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Slide 18 - Tekstslide

Wat is de meldcode
& wat staat er in de meldcode van de V&VN
Wat is de meldcode
- Stappenplan 
- Signaleren en melden


- Stappenplan
- Toelichting van de stappen
- regels
- Beroepsgeheim
- Ondersteunen

Slide 19 - Tekstslide

De 5 stappen van de meldcode

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Het accepteren van hulp.
- het slachtoffer kan wilsonbekwaam zijn;
- er kunnen schaamtegevoelens meespelen;
- afhankelijkheid van de dader;
- loyaliteit naar de dader toe;
- angst voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis;
- bang om contact met de dader te verliezen;
- angst voor vergelding van de kant van de dader.

Slide 22 - Tekstslide

Extra info?
www.veiligthuis.nl
www.venvn.nl

Slide 23 - Tekstslide