Persoonlijke verzorging & ADL les 1

ADL
les 1
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Helpende zorg en welzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

ADL
les 1

Slide 1 - Tekstslide

Leervragen
1. Wat is ADL?
2. Met welke doelgroepen kun je werken?
3. Welke taken heb jij als helpende bij de verschillende doelgroepen?
4. Wat is mantelzorg?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

ADL

Slide 4 - Woordweb

Waar kan je als helpende
gaan werken?

Slide 5 - Woordweb

Verpleging en verzorging of het sociaal agogisch werk. Bijvoorbeeld als helpende of medewerker zorg in een verpleeg- en/of verzorgingshuis, medewerker in de thuiszorg, als voedingsassistent in het ziekenhuis. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl.. Je kunt ook doorstromen naar een opleiding richting zorg en welzijn op niveau 3, bijvoorbeeld Pedagogisch werk, Maatschappelijke zorg of Verzorgende-IG.

Slide 6 - Tekstslide

VVT
Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg.

Taken: ondersteunen bij het huishouden, de persoonlijke verzorging en het doen van activiteiten met de cliënten.

Slide 7 - Tekstslide

HHZ
Huishoudelijke zorg 

Taken: Huishoudelijk werk, boodschappen doen etc. 

Aanvraag --> Gemeente --> indicatie --> zorgplan 

Slide 8 - Tekstslide

GGZ
Geestelijke gezondheidszorg


Taken: De taken van de helpende bij deze doelgroep zijn afhankelijk van de situatie van de cliënt. Huishoudelijk & verzorgend

Slide 9 - Tekstslide

WAT ZOU JE DOEN?

Vandaag werk je bij de heer Van der Belt. Hij heeft een psychische beperking. Als je binnenkomt vraagt de heer je om de schuur uit te ruimen en schoon te maken. Hij wil echt dat je dat gaat doen en niets anders. Hij is hierin dwingend.
(opdracht 9)

Slide 10 - Tekstslide

MO
Maatschappelijke opvang

mensen die om verschillende redenen – tijdelijk – geen huis hebben

Taken: Vaak zorg je er, soms samen met de bewoners, voor de maaltijden en doe je de schoonmaak. Je hebt regelmatig contact met de cliënten.

Slide 11 - Tekstslide

Kinderen
  •  Kinderopvang
  • Peuterspeelzaal
  • Buitenschoolse opvang

Taken: Als helpende ondersteun je bij die activiteiten. Daarnaast verricht je huishoudelijke taken.

Slide 12 - Tekstslide

Beperking
  •  Lichamelijke beperking
  • Verstandelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletselTaken: ondersteunen bij de persoonlijke verzorging & het huishouden. Stimuleren van zelfredzaamheid en activiteit

Slide 13 - Tekstslide

Wat betekent ADL?
A
Alle dagen lol
B
Algemene dagelijkse levensverrichtingen
C
Algemene dagelijkse levensmiddelen
D
Algemeen dagelijks leven

Slide 14 - Quizvraag

Waarom is het stimuleren van de ADL belangrijk?
A
omdat de cliënt het gezellig vindt
B
nergens voor.
C
Het stimuleert de zelfstandigheid van de cliënt
D
om het contact met de familie te onderhouden

Slide 15 - Quizvraag

Wanneer helpen we iemand bij de ADL?
A
Als iemand vermoeid is
B
Als iemand geen zin heeft
C
Als iemand verminderde zelfregie heeft

Slide 16 - Quizvraag

Bestaat onze werkdag alleen uit ADL?
A
Ja!
B
Nee!

Slide 17 - Quizvraag

GGZ betekend?
A
Geestelijk Gestoorde Zorg
B
Geestelijk Gehandicapte Zorg
C
Geestelijk Gezellige Zorg
D
Geestelijke Gezondheids Zorg

Slide 18 - Quizvraag

VVT is
A
verpleegkundige verzorgende therapie
B
veel vrije tijd
C
verpleging, verzorging, thuiszorg
D
vereniging verticaal transport

Slide 19 - Quizvraag

Opdrachten
Online verwerkingsopdrachten: 
Opdracht 1 Begeleiden van cliënten: Vraag 2, 4 en 5
Theorie staat op bladzijde 19 in je theorieboek

Slide 20 - Tekstslide

Collage op Canva
Maak een fotocollage van taken die een helpende uitvoert.
Eenmalig gratis aanmelden op Canva en alles uitproberen!

Slide 21 - Tekstslide