Verdieping Gehandicapten les 5

Verdieping Gehandicapten
Les 5 ADHD
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
DoelgroepenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Verdieping Gehandicapten
Les 5 ADHD

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Planning
Herhalen vorige les
Test heb jij ADHD?
Theorie ADHD
ADHD Quiz
Zelf aan de slag
Afsluiten

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoel
  • Je benoemt de kenmerken, oorzaken en behandeling van ADHD 
  • Je licht het verschil toe tussen de verschillende type ADHD 

Slide 4 - Tekstslide

De criteria voor iemand met ASS zijn?

Slide 5 - Open vraag

Antwoord
1. Problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie
2. Repetitieve gedragspatronen, beperkte interesses of activiteiten
3. Over- of onder gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels

Slide 6 - Tekstslide

welke extra psychische problemen ontstaan bij mensen met ASS

Slide 7 - Open vraag

Antwoord
Dwangmatig gedrag, 
depressie, 
angstproblemen en 
woedeaanvallen

Slide 8 - Tekstslide

De oorzaak van ASS is onbekend maar er zijn wel verschillende risicofactoren. Welke?

Slide 9 - Open vraag

Antwoord
Erfelijkheid 
Omgeving

Slide 10 - Tekstslide

Wie heeft er moeite met plannen?
Ik
Ik niet

Slide 11 - Poll

Bij wie heeft een verkeerde planning er wel eens voor gezorgd dat je op school minder goed presteerde?
Bij mij
Bij mij niet

Slide 12 - Poll

Wie heeft er last van concentratie problemen?
Ik
Ik niet

Slide 13 - Poll

ADHD
Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst het gebrek aan concentratie en rust 

Ze hebben moeite met het plannen en organiseren van het dagelijks leven
 
Schoolprestaties en werk kunnen hier ernstig onder lijden

Slide 14 - Tekstslide

ADHD
Iemand met ADHD heeft last van:
- Aandachts- en concentratieproblemen 
- Impulsiviteit en hyperactiviteit (overbeweeglijkheid) 
- Maar ook zonder aandachts- en concentratie problemen, impulsiviteit en hyperactiviteit


Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren, dromen......Het hoort bij veel kinderen 

Slide 15 - Tekstslide

ADHD
Bij mensen met onder meer deze symptomen kan sprake zijn van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Oftewel ADHD een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Slide 16 - Tekstslide

ADHD verschillende types
Type 1: Onoplettendheid, zonder hyperactiviteit en impulsiviteit. (Voorheen ADD)
-  Het lukt vaak niet om aandacht te geven op details, maakt slordige fouten in (school)werk.
- Heeft vaak moeite met aandacht bij taken en activiteiten te houden’
- Lijkt vaak niet te luisteren wanneer hij/zij aangesproken worden 
- Slaagt er vaak niet in op bepaalde taken, werk of karweitjes af te maken 
- Heeft moeite met het organiseren van taken en activiteiten 
- Vermijdt vaak, of wil zich liever niet bezig houden met activiteiten die langdurige inspanning/concentratie nodig hebben 
- Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken en activiteiten
- Wordt makkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.
- Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.¹Slide 17 - Tekstslide

Type 2
Alleen impulsiviteit en hyperactiviteit, zonder aandachtsproblemen.
- Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait aan op zijn/haar stoel
- Staat vaak op in situaties waarin verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten
- Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is.
- Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
- Is vaak ‘in de weer’ of ‘draaft maar door.
- Praat vaak overmatig veel
- Gooit er vaak al een antwoord uit voordat de vraag afgemaakt is 
- Heeft vaak moeite met op zijn/haar beurt wachten 
- Stoort vaak anderen of dringt zich op..¹

Slide 18 - Tekstslide

Type 3
Een combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit

Hierbij wordt er gedurende minimaal 6 maanden zowel aan criteria van Type 1 en Type 2 voldaan¹.

Slide 19 - Tekstslide

Oorzaken
Persoonlijkheidskenmerken en biologische- en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van ADHD

  • Biologische factoren

- De kans dat ADHD overerft is groot (In bepaalde families komt ADHD vaker voor)
- Daarnaast belangrijk om problemen met zien en horen, epilepsie, stofwisselingsafwijkingen en slaapstoornissen mee te wegen als mogelijk invloed op ADHD-symptomen

Slide 20 - Tekstslide

Oorzaken
Persoonlijkheidskenmerken
Eigenschappen die iemand vatbaar kunnen maken voor ADHD zijn impulsiviteit, emotionele instabiliteit en een behoefte aan veel prikkels

Omgevingsfactoren
- In het verleden kan er sprake zijn geweest van kindermishandeling, verwaarlozing, veelvoudige plaatsing in pleeggezinnen, blootstelling aan neurotoxinen (bijvoorbeeld lood), infecties (zoals hersenontsteking), of er kan tijdens de zwangerschap alcohol zijn gedronken
- Verder is er een samenhang gevonden tussen blootstelling aan gifstoffen in de omgeving en later ontstane ADHD, maar het is niet bekend of het om oorzakelijke verbanden gaat.

Slide 21 - Tekstslide

Heb jij nu ADHD?
Ik denk het wel
Ik denk het niet
Ja maar dat wist ik al

Slide 22 - Poll

Belangrijk
Alleen een psycholoog of psychiater mag een DSM-diagnose stellen!


Slide 23 - Tekstslide

ADD
ADD afgekort van Attention Deficit Disorder 

Het is een subtype van de aandoening ADHD en wordt ook wel aandachtstekortstoornis genoemd

Bij ADD hier zijn ze juist snel afgeleid en kunnen zich moeilijk concentreren

Het wordt gekenmerkt door dromerigheid, motivatieproblemen, inactiviteit, veel gedachten, chaotisch gedrag en onoplettendheid

Slide 24 - Tekstslide

Oorzaken
ADD krijg je met de geboorte mee, het zit in de genen en heb je overgeërfd van je ouders of van je grootouders

ADD is geen ziekte en wordt ook niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeerde manier van opvoeden 

Ook is het niet een karaktertrek van het kind   

Slide 25 - Tekstslide

Het meisje heeft moeite met rustig aan doen wanneer zij ergens mee bezig is
A
type 1
B
type 2
C
type 3

Slide 26 - Quizvraag

De man kan moeilijk beginnen met een opdracht
A
type 1
B
type 2
C
type 3

Slide 27 - Quizvraag

De jonge vrouw raakt snel door anderen overspoelt en gaat steeds op de tafel tikken
A
type 1
B
type 2
C
type 3

Slide 28 - Quizvraag

Behandeling
Behandeling van ADHD is gericht op:

  • Het tegengaan en verminderen van symptomen;
  • Beperken van nadelige gevolgen van ADHD;
  • Het informeren van kinderen, ouders en leerkrachten over ADHD

Slide 29 - Tekstslide

Psycho-educatie voor ouders en kind is een belangrijke eerste stap in de behandeling van ADHD. Wat is psycho-educatie?

Slide 30 - Open vraag

Behandeling
Voor het informeren hanteren ze het Psycho-educatie voor ouders en kind

Deze voorlichting over de aandoening helpt inzicht te krijgen in de verschijnselen ervan
 
Ouders kunnen via Parent Management Training (PMT) of groepstherapie ook leren op een bepaalde manier om te gaan met hun kind met ADHD

Slide 31 - Tekstslide

Aan de slag
Jij werkt op een woongroep voor jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Er komt een nieuwe jongen op de groep, hij heet Jona is 17 jaar en heeft ADHD type 2. Dit is voor het eerst dat er een jongen met ADHD op de groep komt. 

1. Bedenk wat jij en je collega's kunnen doen om aan te sluiten bij Jona zijn behoefte.

- Zoek uit wat de behoefte zijn van iemand met ADHD type 2
- Bedenk hoe jullie dit gaan toepassen als begeleiders

Slide 32 - Tekstslide

Aansluiten bij Jona ze behoefte gaan wij doen door:

Slide 33 - Open vraag

Aan de slag
Jij werkt op een woongroep voor jongeren die om verschillende redenen niet huis kunnen wonen. Er komt een nieuwe jongen op de groep, hij heet Jona is 17 jaar en heeft ADHD. Dit is voor het eerst dat er een jongen met ADHD op de groep komt. 

2. Jij wilt dat Jona zich thuis voelt op de groep hoe ga je ervoor zorgen dat de andere jongeren hier aan bijdrage?Straks mag iedereen zijn idee pitchen in 1 minuut. 

Slide 34 - Tekstslide

Mijn idee in 1 woord

Slide 35 - Open vraag

Wie zijn idee zou jij kiezen nu je er een paar gehoord hebt?

Slide 36 - Open vraag

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 37 - Poll