Toetsvoorbereiding grammatica 1

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Today's Lesson
  1. Introduction
  2. Test Prep!
  3. Question Time!
  4. Practice

Slide 2 - Tekstslide

Learning goals
  • Preparing yourself for the test!
  • Go over the exam information to see if there are things that you still need for the test.

Slide 3 - Tekstslide

What?!?
  • Grammar: conditionals & gerund  & infinitive
  • Onregelmatige WW (SB pg. 126) en Woordenlijst.
  • Schrijfopdracht: Description (stappenplan ).
  • Leesvaardigheid.

Slide 4 - Tekstslide

Round-Up Unit 4 & 6

Slide 5 - Tekstslide

Recap

Slide 6 - Tekstslide

What is a conditional?

Slide 7 - Tekstslide

Wanneer gebruiken we de  'zero conditional'? 
> Wordt gebruikt voor dingen die absoluut gebeuren. Zonder twijfel. 
>> Algemene waarheden en wetenschappelijke feiten
> Wanneer dit gebeurt, gebeurt er dit 
If zinsdeel   -     hoofd zin
Present simple    -    present simple
If water reaches a 100 degrees, it boils
Zero Conditional

Slide 8 - Tekstslide

Wanneer gebruiken we de 'first conditional'? 

> Wordt gebruikt als het best waarschijnlijk is dat iets gaat gebeuren.
> Wanneer het om een alledaagse situatie gaat.
>> If zin  daarna hoofdzin ( of andersom)
if + Present simple  daarna will+ heel werkwoord.
if + present simple daarna can + heel werkwoord.

If Bob leaves school, we will be sad.
First Conditional

Slide 9 - Tekstslide

Wanneer gebruiken we de 'Second Conditional'? 
> Wordt gebruikt als het niet waarschijnlijk is dat iets gaat gebeuren.
> Wanneer het om niet alledaagse situaties gaat.

>> If zin  daarna  hoofdzin (of andersom)
 if + past simple  daarna  would + heel werkwoord
if + past simple daarna could + heel werkwoord
If I won a lot of money, I would buy a big house in the country.
Second Conditional

Slide 10 - Tekstslide

Verschil tussen 1st and 2nd conditional:
First conditional: If I have enough money, I'll buy some new shoes.

De kans dat je dit zegt en genoeg geld bij elkaar weet te sparen is groot of groter dan bij de second conditional.

Second conditional: If I had enough money I would buy a house with twenty bedrooms and a swimming pool.

Waarschijnlijk ga ik nooit zoveel geld krijgen dus dit is maar een droomscenario of fantasie, dus niet echt!

It's much more likely that I'll have enough money to buy some shoes

Verschil First & Second Conditional

Slide 11 - Tekstslide

CONDITIONALS

Slide 12 - Tekstslide

when it rains, I ... (get) wet.
A
get
B
will get
C
would get
D
would have got

Slide 13 - Quizvraag

If I ... (live) in America, I would not vote for Donald Trump.
A
live
B
lived
C
will live
D
had lived

Slide 14 - Quizvraag

If she ... (learn) the vocabulary for the test, she would not have receiced a 1.0
A
learn
B
learned
C
would learn
D
had learned

Slide 15 - Quizvraag

If she... (win) the tournament, her father will give her a car.
A
wins
B
will win
C
won
D
would win

Slide 16 - Quizvraag

If they weren't allergic to milk, they ... (eat) the ice cream.
A
eat
B
will eat
C
would eat
D
would have eaten

Slide 17 - Quizvraag

If you hold iron to a magnet, it ... (pull) towards the magnet
A
is pulled
B
will be pulled
C
would be pulled
D
would have been pulled

Slide 18 - Quizvraag

If she had listened to the directions, she ... (not lose) her way
A
doesn't lose
B
won't lose
C
wouldn't lose
D
would not have lost

Slide 19 - Quizvraag

If you left home 5 minutes earlier in the mornings, you ... ( not be stuck) in traffic.
A
aren't stuck
B
won't be stuck
C
wouldn't be stuck
D
would not have been stuck

Slide 20 - Quizvraag

If you make only a few mistakes in this test, you ... (have) no problems with the grammar of unit 6.
A
have
B
will have
C
would have
D
would have had

Slide 21 - Quizvraag

Maak nu het stencil (link)

Slide 22 - Tekstslide