11.5 kringlopen deel 2

3.5 Kringlopen deel 2
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

3.5 Kringlopen deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

inhoud van de les

terugblik en oefenen fotosynthese en verbranding

uitleg koolstofkringloop en stikstofkringloop

vragen maken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

leerdoelen deze les
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voedselkringloop
Producenten --> Planten
Consumenten --> Dieren
Afvaleter  (consument)--> Maden/vliegen etc.
Reducenten --> Schimmels  en Bacteriën

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom =C

waterstofatoom=H

zuurstofatoom=O

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen, 
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Kennistest  

Slide 8 - Tekstslide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
Hoe heten alle biotische en a-biotsche factoren samen in een gebied?
A
levensgemeenschap
B
ecosysteem
C
populatie
D
weiland

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn consumenten?
A
dieren
B
planten
C
amfibieën
D
biotische factoren

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een voedselpiramide van massa is er energieverlies door ....
A
verbranding en voeding
B
fotosynthese en voeding
C
verbranding en onverteerbare stoffen
D
Fotosynthese en onverteerbare stoffen

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

en nu verder
de samenwerking tussen fotosynthese en verbranding noemen we de:

koolstofkringloop

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fotosynthese en verbranding=
Koolstofkringloop
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

stikstofkringloop
naast de koolstofkringloop moet je ook de 

stikstofkringloop

 kennen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
nitriet
B
water
C
glucose
D
nitraat

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

wie kan stikstof uit de lucht halen?
A
mensen
B
bacteriën
C
planten
D
dieren

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

huiswerk


huiswerk maken wat in de classroom en op somtoday staat.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies