WK05 4K H6 Vlakke figuren deel 2

Hoofdstuk 6 Vlakke figuren deel 2
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 44 slides, met tekstslides en 20 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6 Vlakke figuren deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Theorie 6J Symmetrie
We herhalen eerst de 3 soorten symmetrie.
Bekijk ook de theorie op bladzijde 67 t/m 69.

Slide 2 - Tekstslide

Symmetrie
Een figuur die in twee precies gelijke helften kan vouwen, is symmetrisch.
De symmetrieas is de lijn die een figuur in twee gelijke delen deelt.
Dit wordt ook wel de spiegelas genoemd omdat de twee helften elkaars spiegelbeeld zijn. Een figuur kan meerdere spiegelassen hebben.

Bijvoorbeeld
Een hart heeft 1 spiegelas.
Dit kruis heeft 4 spiegelassen

Slide 3 - Tekstslide

Symmetrie
Bij draaisymmetrie kan je een figuur om het middelpunt draaien en komt het op zichzelf terecht.  Bij de figuur hiernaast is de kleinste draaiboek 45 graden.

Bij evenwijdige lijnen kan je schuifsymmetrie toepassen. Omdat overstaande hoeken gelijk zijn geldt hier:
S1=S3=R1=R3  en  S2=S4=R2=R4Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

6K Symmetrie bij lijnen en hoeken
Bekijk de volgende dia over symmetrie bij lijnen en hoeken. 
Lees ook de theorie op blz. 69. 

Slide 6 - Tekstslide

6K Symmetrie bij lijnen en hoeken

Slide 7 - Tekstslide

6L Driehoeken en bijzondere lijnen

Slide 8 - Tekstslide

In driehoeken kun je onderstaande bijzondere lijnen tekenen: 
  • Zwaartelijnen;
  • Deellijnen;
  • Hoogtelijnen;
  • Middelloodlijn.

Lees de theorie op blz. 70 en bekijk de volgende dia's.  

Slide 9 - Tekstslide

Zwaartelijnen
Een zwaartelijn gaat van een hoekpunt naar het midden van de overstaande zijde. 

De zwaartelijnen gaan door één punt, het zwaartepunt.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Bissectrice/ deellijn
Een bissectrice of deellijn is de lijn die een hoek middendoor deelt. 

De 3 deellijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt (S).

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Hoogtelijnen
Een hoogtelijn is een loodlijn van een hoekpunt naar de zijde tegenover het hoekpunt. 

De 3 hoogtelijnen gaat door één punt, het hoogtepunt. 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Middelloodlijn
Een middelloodlijn in een driehoek gaat door het midden van een zijde en staat loodrecht op die zijde. 

De 3 middelloodlijnen gaan door één punt. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

6M Berekenen van hoeken en zijden
Bekijk de volgende dia's over het berekenen van hoeken en zijden. 
Lees de theorie op blz. 71

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

6N Hoeken berekenen met goniometrie
Bekijk de volgende dia's over het berekenen van hoeken met goniometrie. 
Lees de theorie op blz. 71 en 72.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Theorie 6O Hellingspercentage
Bekijk de volgende dia's over de hellingspercentage.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

6P Zijden berekenen met goniometrie
Bekijk de volgende dia's over het berekenen van zijden met goniometrie.
Lees de theorie op blz. 73 en 74. 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

6Q Zijden berekenen met de stelling van Pythagoras

Slide 29 - Tekstslide

Stelling van pythagoras
De stelling van pythagoras kan alleen gebruikt worden bij een rechthoekige driehoek

Met deze stelling kun je 
de lengte van een zijde 
berekenen als je 2 zijden weet.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

 6R Berekeningen met gelijkvormige driehoeken


Bekijk de de volgende dia's en lees de theorie op blz. 77

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Theorie 6S Omtrek en oppervlakte
Bekijk de volgende dia's over omtrek en oppervlakte.
Lees de theorie op blz. 78 en 79.

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

6T Van vergrotingsfactor naar oppervlakte
Bekijk de volgende dia's en lees de theorie op blz. 80 en 81. 

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide

Wat ga je hierna doen?
Maak de oefeningen in LessonUp van hoofdstuk 6 deel 2.

Slide 44 - Tekstslide