4KGT H6 Vlakke figuren Les 3

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
  • Symmetrie bij lijnen;
  • Driehoeken en bijzondere lijnen;
  • Berekenen van hoeken en zijden;
  • Goniometrie;
  • Hellingspercentage.  

Slide 2 - Tekstslide

Symmetrie
De symmetrieas of spiegelas is de lijn die een figuur in twee gelijke delen verdeelt.

Bijvoorbeeld
Een hart heeft 1 spiegelas.
Dit kruis heeft 4 spiegelassen

Slide 3 - Tekstslide

Symmetrie
  • Bij draaisymmetrie kan je een figuur om het middelpunt draaien en komt het op zichzelf terecht.  
  • Bij de figuur hiernaast is de kleinste draaihoek 45 graden.

  • Bij evenwijdige lijnen kan je schuifsymmetrie toepassen. 
  • Omdat overstaande hoeken gelijk zijn geldt hier: S1=S3=R1=R3  en  S2=S4=R2=R4Slide 4 - Tekstslide

Symmetrie bij lijnen en hoeken

Slide 5 - Tekstslide

In driehoeken kun je onderstaande bijzondere lijnen tekenen: 
  • Zwaartelijnen;
  • Deellijnen;
  • Hoogtelijnen;
  • Middelloodlijn.

Lees de theorie op blz. 70 en bekijk de volgende dia's.  

Slide 6 - Tekstslide

Zwaartelijnen
Een zwaartelijn gaat van een hoekpunt naar het midden van de overstaande zijde. 

De zwaartelijnen gaan door één punt, het zwaartepunt.

Slide 7 - Tekstslide

Hoogtelijnen
Een hoogtelijn is een loodlijn van een hoekpunt naar de zijde tegenover het hoekpunt. 

De 3 hoogtelijnen gaat door één punt, het hoogtepunt. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Goniometrie

Slide 10 - Tekstslide

Goniometrie

Slide 11 - Tekstslide

Goniometrie

Slide 12 - Tekstslide

Goniometrie
tan(B)=6,510
B=57°
sin(C)=9,52
C=12°

Slide 13 - Tekstslide

Hoek B

Slide 14 - Tekstslide

Goniometrie
tan(30)=10ab
a
b
c
ab=10tan(30)
ab=5,77

Slide 15 - Tekstslide

Hellingspercentage

hellingspercentage=horizontaleafstandhoogteverschil100

Slide 16 - Tekstslide

Wat ga je nu doen?
Opgave 59 t/m 88 maken
Bladzijde 56 t/m 60. 

Slide 17 - Tekstslide