Scoort de Nederlandse Verzorgingsstaat goed?

Verzorgingsstaat


Par. 5


21-4-2022
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat


Par. 5


21-4-2022

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
Par 1 t/m 4:

- Wat is een verzorgingsstaat?
- Ontstaan verzorgingsstaat (de 4 V's)
- Sociale zekerheidsstelsel
- Onderwijs als '(on)gelijkmaker'

Slide 2 - Tekstslide

Vragen over par. 5

Slide 3 - Open vraag

Doel van deze les

Je kunt de 3 typen verzorgingsstaten beschrijven

Slide 4 - Tekstslide

Esping-Andersen

Decommodificatie: de mate waarin mensen minder van de markt afhankelijk zijn.


Hij komt tot drie typen VS:

- Sociaaldemocratisch

- Liberaal

- Conservatief-corporatistisch

Slide 5 - Tekstslide

Sociaaldemocratische verzorgingsstaat

- Zwe - Fin - Noor

- Gelijkheid en sociale integratie

- Dus veel sociale zekerheid en hoge uitkeringen

- Recht op werk

- Grote beroepsbevolking = financiering systeem

Slide 6 - Tekstslide

Volgens de welfare triangle zal de Sociaaldemocratische verzorgingsstaat de voorkeur geven aan het volgende mechanisme:
A
markt
B
particulier initiatief
C
overheid

Slide 7 - Quizvraag

Wat is een progressief belastingstelsel?
A
De rijken betalen minder belasting
B
Een vooruitstrevend, modern stelsel
C
De armen betalen minder belasting dan de rijken

Slide 8 - Quizvraag

Liberale verzorgingsstaat

- VS - CA - VK

- beperkte sociale zekerheid

- alleen de mensen die zich echt niet kunnen redden krijgen hulp van de overheid

- veel keuzevrijheid

- lage belastingen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Volgens de welfare triangle zal de Liberale verzorgingsstaat de voorkeur geven aan het volgende mechanisme
A
markt
B
particulier initiatief
C
overheid

Slide 11 - Quizvraag

Conservatiefcorporatistische verzorgingsstaat

- DL - OOS - FRA - BEL

- niet individu maar het gezin is belangrijkste

- hoge kinderbijslag, dure kinderopvang

- vrouwen werken minder

- belastingen hoog met een progressief karakter

Slide 12 - Tekstslide

Wie moet er helpen?

- Soc.dem.vs: overheid


- liberale vs: markt


- cons.corp.vs: particulier initiatief

Slide 13 - Tekstslide

Waar zit Nederland?
Steeds meer sociaaldemocratisch

Zowel hoge als lage uitkeringen (lib. & socdem.)
belastingstelsel progressief (socdem.)
Mannen werken voltijd, vrouwen vaker deeltijd (conscorp.)
Maar ook binnenkort gratis kinderopvang (socdem.

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht -+ 15 min.
Vergelijk de 3 verzorgingsstaten aan de hand van de 4 functies van de verzorgingsstaat. Welke verzorgingsstaat scoort volgens jullie het beste op alle 4 functies?
1. Zoek de 4 functies in paragraaf 2
2. Onderzoek de 3 soorten verzorgingsstaat
3. Welk type scoort het hoogst?

Slide 15 - Tekstslide

Maken

Stof moeilijk?

1 - 2 - 5 - 6 

Stof makkelijk?

7 - 9 - 10

Klaar?

Bestuderen par. 6/ leren/PO

Slide 16 - Tekstslide

Maken
Stof moeilijk?
1a&b - 2 
Stof makkelijk?
4 - 7
Klaar?
Bestuderen par. 6/ leren/POSlide 17 - Tekstslide

Volgende les

- Uitwerken leerdoelen ter voorbereiding op de toets!
- PO inleveren 2 april

Slide 18 - Tekstslide