Thema 3 Blok 4 Toerisme en recreatie in je eigen omgeving 1920

Thema 3 Toerisme
Blok 4 Toerisme en recreatie in je eigen omgeving
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en Maatschappij Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Thema 3 Toerisme
Blok 4 Toerisme en recreatie in je eigen omgeving

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen deze les?
 • Agenda invulllen
 • Werken aan leesvaardigheid en woordenschat
 • Uitleg blok 4
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Agenda invullen 1F
Schrijf bij donderdag 16 januari

M&M: 
Lezen 70 en 71
Maken:  1 t/m 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19
Havo/VWO: 13, 18

Leren begrippen en leerdoelen. 
 


  
Schrijf je huiswerk in het bovenste deel van je agenda op. 
Wil je tips hoe je kan leren voor de toetsweek? Kijk op It's Learning- M&M in de planner! 
Zorg dat je bij de toets een pen, een potlood en kleurtjes bij je hebt! 

Slide 3 - Tekstslide

Agenda invullen 1D
Schrijf bij vrijdag 17 januari

M&M: 
Lesboek: Lezen 70 en 71
Maken:  1 t/m 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19
Havo/VWO: 13, 18

Leren begrippen en leerdoelen
 


  
Schrijf je huiswerk in het bovenste deel van je agenda op. 
Wil je tips hoe je kan leren voor de toetsweek? Kijk op It's Learning- M&M in de planner! 
Zorg dat je bij de toets een pen, een potlood en kleurtjes bij je hebt! 

Slide 4 - Tekstslide

Thema 3
Hoofdvraag:
Waarom komen er zo veel toeristen naar het Middellandse Zeegebied? 

Deelvraag Blok 4:
Wat is er te doen voor toeristen en recreanten in jouw omgeving?

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen Blok 4
 • Je kan op de kaart aanwijzen waar de grens van het Romeinse rijk in Nederland lag.
 • Je kan uitleggen hoe de Romeinen hun grens bewaakten.
 • Je kan voorbeelden noemen van voorwerpen die van de Romeinen in Nederland teruggevonden zijn.
 • Je kan uitleggen waarom Nijmegen een geschikte plek was voor een Romeins fort.
 •  Je kan voorbeelden noemen van recreatievoorzieningen in je eigen omgeving.

Slide 6 - Tekstslide

Werken aan leesvaardigheid en woordenschat 
 • Lees Blok 4 zelfstandig. Je leest alle stukjes en ook Hier en toen: Romeinse vierdaagse.
 • Als je klaar bent noteer je minimaal drie woorden waar je de betekenis niet (precies)  van weet.
timer
12:00

Slide 7 - Tekstslide

Romeinen in Nederland
 • De Rijn is  de grens > limes.
 • De Romeinen bouwen forten langs de Rijn
 • Veel inwoners van Zuid- Nederland vluchtten (veel werden vermoord)
 • De Romeinen lieten de Bataven komen 0m in Nederland te wonen
 • Romeinen stichten steden, bijv. Nijmegen en Maastricht
 • Romeinen leggen wegen en kanalen aan

Slide 8 - Tekstslide

Nijmegen: Romeinse stad
 • De Romeinen bouwden 12 v. Chr legerplaats bij de Waal
 • De ligging is goed: op een heuvel en bij de rivier.
 • Bij de legerplaats ontstaat het kampdorp Noviomagus, waar veel handelaren en ambachtslieden komen te wonen

Wil je testen wat je weet over de Romeinen in ons land?


Slide 9 - Tekstslide

Aan de slag! 
Blok 4
Lesboek blz. 70 en 71 
Maken:1 t/m 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19
Havo/VWO: 13, 18

Klaar? 
Aftekenen 
Oefenen met Quizlet Thema 3 of de Romeinenquiz doen of oefenen voor topo
timer
15:00

Slide 10 - Tekstslide

Wat gaan we doen deze les?

 • Toerisme in Arnhem
 • Kijken: Klokhuis Romeinen in ons land
 • Zelfstandig werken
 • Thema 3 afronden en aftekenen 

Slide 11 - Tekstslide

Arnhem toeristenstad
Opdracht:
Vanavond belt een ver familielid. Ze komen Arnhem bezoeken. Of jullie even een programma willen maken. Zoek 3 leuke activiteiten uit in Arnhem die voor  toeristen aantrekkelijk zijn. 

Hoe ga je dit doen?
Je werkt in tweetallen. Je suggesties (tekst of foto's)  plaats je straks in deze LessonUp!  

Slide 12 - Tekstslide


Wat kan een toerist
in Arnhem bezoeken?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Video

Aan de slag!
Blok 3  blz. 70 en 71 
Maken:1 t/m 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19
Havo/VWO: 13, 18

Klaar? 
timer
15:00

Slide 15 - Tekstslide

M&M KWT
 • Werk afronden en aftekenen (taak afronden)

We maken de topotoets de laatste 35 minuten van de les! 

Slide 16 - Tekstslide

Hoe is het gegaan met Blok 4?
 • Je kan op de kaart aanwijzen waar de grens van het Romeinse rijk in Nederland lag.
 • Je kan uitleggen hoe de Romeinen hun grens bewaakten.
 • Je kan voorbeelden noemen van voorwerpen die van de Romeinen in Nederland teruggevonden zijn.
 • Je kan uitleggen waarom Nijmegen een geschikte plek was voor een Romeins fort.
 •  Je kan voorbeelden noemen van recreatievoorzieningen in je eigen omgeving.

Slide 17 - Tekstslide