Training Hybride Onderwijs Brainport - Kennismaatschap - sjabloon

Deze presentatie gebruiken?
Leuk! vermeld De Kennismaatschap dan graag als bron.
(en verberg deze dia)
Deze presentatie van De Kennismaatschap is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Niet-commercieel 4.0
1 / 56
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMiddelbare schoolBasisschoolBeroepsopleiding

In deze les zitten 56 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 35 min

Onderdelen in deze les

Deze presentatie gebruiken?
Leuk! vermeld De Kennismaatschap dan graag als bron.
(en verberg deze dia)
Deze presentatie van De Kennismaatschap is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Niet-commercieel 4.0

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tekst
Workshop 'Hybride lesgeven'
<datum> 2021
<naam>
<school>
Welkom!

Slide 2 - Tekstslide

Basisdia
Dit is de openingsdia. Dupliceer bij elke training deze presentatie en pas vervolgens aan:
 • je naam
 • datum
 • naam van de school
 • titel van je presentatie (met naam vd de school zodat je het later makkelijk kunt terugvinden).

Docenten melden zich aan op lessonup.app en voeren dan de code van de presentatie in. 

TIPS
 • Plak het adres http://lessonup.app in de chat van de videoconference: dat versnelt het aanmeldproces van docenten aanzienlijk omdat ze erop kunnen klikken in de chat. Plaats daar eventueel ook de aanmeldcode.
 • Vraag deelnemers om, bij het aanmelden bij jouw LessonUP, hun naam én vak in te vullen: dat helpt jou op de behoefte van de persoon in te spelen.
 • Zet het vinkje bij "Toon bij leerlingen" aan, zodat de deelnemers niet alleen de interactieve dia's zien, maar ook de slides.
 • Maak docenten er bewust van, dat het scherm van de LessonUP slides er bijna hetzelfde uit zien als het scherm dat je deelt via Teams of Meet: via Teams of Meet is het equivalent is van het digibord bij een fysieke les.
 • Maak ze er bewust van dat het LessonUP scherm interactief is, en het Teams-/Meet-scherm niet.
 • Hebben docenten maar één computerscherm, dan kan het handig zijn om de LessonUP te volgen op een iPad of smartphone.
Veiligheid en duidelijkheid 
of handopsteken

Slide 3 - Tekstslide

Zorg voor een les zonder verstoringen met deze afspraken. 
(Dit is een voorbeeld van ROC-Adam)

Of jij in deze training ook deze afspraken met de deelnemers maakt, maak je zelf uit. De grootte van de groep kan hierin meespelen.
Voorstellen
 • vak
 • hobby
 • digitale tool (of stel je met iets anders voor)
<naam trainer>

Slide 4 - Tekstslide

Basisdia
Stel jezelf aan de hand van deze dia voor. Plaats je eigen foto er in, wat achtergrond. 

Het kan leuk zijn jezelf voor te stellen aan de hand van enkele favoriete apps. Of enkele didactische werkvormen. 

Bij kleinere groepen (tot ±7 personen) is het leuk om een vraag te stellen. Bijvoorbeeld: welk digitale apparaat heb je recent privé aangeschaft? 
Dit zegt iets over de persoon en levert leuke gesprekken op.
Wat wil je vandaag leren?

Slide 5 - Open vraag

Basisdia
Deze dia is van groot belang omdat hij ook als voorbeeld dient van hoe docenten hun les kunnen beginnen.

Doelen van deze dia:
 • Activeren van deelnemers: iedereen doet mee;
 • Laat deelnemers nadenken: "ja, wat doe ik hier eigenlijk?"
 • Leren kennen van deelnemers;
 • Helpt jou inspelen op de verwachtingen, die hier immers geuit worden.
Na de workshop ...
 • heb je een beter beeld van hybride lesgeven
 • kun je een hybride les vormgeven
 • kun je tools en lesmodellen vinden en inzetten 
 • ken je een aantal extra mogelijkheden om je leerlingen beter bij de les te betrekken (zowel online als offline)
 • herken je benodigde randvoorwaarden, nodig voor een hybride les
 • zet je lesmodellen en tools in om te differentiëren

  Slide 6 - Tekstslide

  Doelen:
  De doelen zijn niet echt SMART, maar wel SMART mogelijk gemaakt.
  Na de workshop 
  • heb je een beter beeld van hybride lesgeven
  • kun je een hybride les vormgeven
  • herken je benodigde randvoorwaarden
  • kun je tools en lesmodellen vinden en inzetten 
  • kun je je collega's meenemen in het geven van een hybride les

   Slide 7 - Tekstslide

   Basisdia
   Korte opsomming met zoveel mogelijk SMART-geformuleerde doelen/resultaten.
   Wat past het beste bij jou?
   A
   Het lesrooster centraal en daarop variëren
   B
   Het leerdoel centraal en werken met studieplanner
   C
   Eigen oplossing

   Slide 8 - Quizvraag

   Als we spreken over Hybride lesgeven zijn er op dit moment eigenlijk twee belangrijke basisvormen te onderscheiden:
   1. Het lesrooster centraal en daarop variëren
   2. Het leerdoel centraal en werken met studieplanner
   Hierbij de onderstaande  uitgangspunten te onderscheiden:

   Je gebruikt de sterke kanten van zowel fysiek als online onderwijs. Denk dus goed na: wat kan ik het beste online vormgegeven en wat het beste fysiek? Bijvoorbeeld: de pedagogische relatie kun je beter fysiek opbouwen, terwijl instructies prima online gegeven kunnen worden. Als dat niet lukt, kun je ook goed online oefenen.

   Leerlingen leren effectiever als je ze de inhoud actief laat verwerken. Laat de leerlingen met oefeningen actief de stof verwerken. Bijvoorbeeld door het opnemen van een podcast over de stof of door ze een mindmap te laten maken.
   Waarom?

   • Van passieve leerling naar actieve leerling
   • Van demotivatie naar motivatie
   • Beter leerwinst meten
   • Beter leerlinggedrag sturen
   • Meer contact met je leerlingen 

   Slide 9 - Tekstslide

   Optionele dia
   Is te combineren met de vorige dia. Gaat meer over het waarom van deze training: wat levert het je uiteindelijk op?
   Waar denk je aan bij
   "Hybride onderwijs"?

   Slide 10 - Woordweb

   Basisdia
   Kijken hoe ze het afgelopen jaar ervaren hebben.

   In de wiki staan voorbeelden welke hybride scenario's er zijn.
   Onderwerpen
   5 Blokken
   • Professionalisatie
   • Motivatie en socialisatie
   • Content en tools
   • Differentiatie
   • Evaluatie


    Verdieping en achtergronden in de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517

    Slide 11 - Tekstslide

    Basisdia
    We gaan in een vijftal blokken de onderwerpen doorlopen. 
    • Bij elk onderwerp zit een stukje interactie en zelfwerkzaamheid.
    • Geef in elk blok aandacht aan het train-de-trainer gedeelte.
    • Wijs de deelnemers aan het eind van elk blok op de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517
    Wat zijn je ervaringen met hybride lesgeven?

    Slide 12 - Open vraag

    Optionele dia
    Dit zet docenten aan het denken over hoe ze hybride lesgeven hebben ervaren. 
    De vraag kan ook luiden: 
    • "Waar liep je tegenaan bij het hybride lesgeven"
    of:
    • "Wat vond je geweldig aan hybride lesgeven?"
    Deze dia kan in plaats van de woordweb gedaan worden.
    Professionalisatie

    Slide 13 - Tekstslide

    Basisdia
    Blok 1: Professionalisatie.
    Dit blok 
    • Behandelt enkele achtergrondtheoriën;
    • Geeft extra aandacht aan het train-de-trainer principe van deze training: hoe neem je collega's mee?
    T-pack model

    Slide 14 - Tekstslide

    Basisdia
    Het T-PACKmodel heeft maar kort behandeld te worden. Je kunt ze eventueel naar het filmpje van Michel van Ast in de volgende dia verwijzen, om achteraf te kijken nadat deze presentie met hen gedeeld is.

    Uitleg in het kort:
    Dit zijn de 3 vaardigheden die je als docenten móet beheersen om goed les te kunnen geven:
    • Content: dat is je vak. De inhoud: de Informatie.
    • Pedagogiek: in NL vaak meer didactiek genoemd: dat is hoe je die informatie overbrengt; eigenlijk de communicatie
    • Technologie: dat is welke tools je gebruikt om je les (vorm) te geven. Vroeger was dat o.a. het krijtjesbord en de lei, daarna kwam de radio, tv en videorecorder erbij, en nu is daar de digitale technologie (internet, computer en smartphone) bijgekomen. 
    En zie daar: de corebusiness van de docent: ICT! Een docent: 
    • Informeert
    • Communiceert
    • en gebruikt daar Technologie bij
    T-pack model

    Slide 15 - Tekstslide

    Optionele dia

    Uitleg in het kort:
    Dit zijn de 3 vaardigheden die je als docenten móet beheersen om goed les te kunnen geven:
    • Content: dat is je vak. De inhoud: de Informatie.
    • Pedagogiek: in NL vaak meer didactiek genoemd: dat is hoe je die informatie overbrengt; eigenlijk de communicatie
    • Technologie: dat is welke tools je gebruikt om je les (vorm) te geven. Vroeger was dat o.a. het krijtjesbord en de lei, daarna kwam de radio, tv en videorecorder erbij, en nu is daar de digitale technologie (internet, computer en smartphone) bijgekomen. 
    En zie daar: de corebusiness van de docent: ICT! Een docent: 
    • Informeert
    • Communiceert
    • en gebruikt daar Technologie bij
    T-pack model

    Slide 16 - Tekstslide

    Optionele dia
    De meeste docenten schatten zichzelf in op het snijvlak van Pedagogiek en Content.
    Teveel in één cirkel zitten zorgt voor eenzijdig lesgeven, bijvoorbeeld teveel inhoud om de pedagogiek, waardoor je de lesstof niet af krijgt. Of teveel op de inhoud, waardoor je het contact met de leerling kwijtraakt.
    Idealiter zit je in het midden: je hoeft geen expert te zijn in alles, als je maar zorgt voor een goede mix.
    Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren
    • Leerlingen actief bij de les betrekken
    • Variatie in het aanbieden van de lesstof
    • Samen laten werken (21e Eeuwse Vaardigheid)
    • De aangeboden stof beter laten beklijven
    • Basis voor Motivatie en Socialisatie
     (zie volgend blok)
    Zie de Wiki voor voorbeelden

    Slide 17 - Tekstslide

    Optionele dia
    ADSL beschrijft werkvormen die je als docent kunt gebruiken om de leerlingen actief bij de les te betrekken.
    Verwijs naar de wiki voor meer informatie. Geef een paar interessante voorbeelden.
    Leg ook de link naar het volgend blokje: motivatie en socialisatie
    Opdracht: ADSL
    • Pak een les die je volgende week gaat geven.
    • Loop de ADSL werkvormen door en kies er één uit die je bevalt. 
    • Bedenk kort wat je er voor nodig hebt/moet regelen.
    • NB: verderop gaan we de werkvorm proberen digitaal in te zetten.
    • In groepjes van 2 of 3, max 8 min.
    • Terugkoppeling aan de groep

    Slide 18 - Tekstslide

    Deze slide heeft geen instructies

    Slide 19 - Video

    Asynchrone dia
    Deze film is te lang voor het afspelen in de training. Benoem dat men hem kan kijken na afloop, in de asynchrone variant van deze presentatie (gele knop: Deel met leerlingen -> Geen klas -> Delen via link). Geef een label mee waardoor jij achteraf herkent voor welke school je hem gedeeld hebt.
    ADSL
    • Kennismaken
     - Op zoek naar
     - Fotospel
    • Groepen maken
     - Kleuren
     - Onderwerpen
     - Puzzelen
    • Samenwerken
     - Denken-Delen-Uitwisselen
     - Check-in-duo's
     - Genummerde hoofden tezamen
     - Expert groepjes
    • Begrippen leren
    Reisgids Digitaal Leermateriaal
    De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een gratis website met een beperkte keuze aan didactische apps en werkvormen die eenvoudig te filteren zijn op basis van:
    • Lesfases: begin, midden, eind.
    • Groepssoorten: individueel, groepjes, klassikaal
    Een handige site: zet hem in je favorieten!
    Reisgids Digitaal Leermateriaal

    Slide 20 - Tekstslide

    Basisdia
    Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren.

    In het kort:
    De docent zorgt voor activerende werkvormen waarbij leerlingen worden gestimuleerd een actieve rol te spelen. Enkele voorbeelden:
    • spelvormen​
    • competitieve elementen (quiz, wedstrijdjes)
    • leerlingen elkaar de leerstof laten uitleggen
    Meer uitleg: maken.wikiwijs.nl/171517#!page-6591477


    Motivatie en socialisatie

    Slide 21 - Tekstslide

    Basisdia
    Blok 2: Motivatie en socialisatie

    In dit blok wordt het verband uitgelegd tussen een van de meest essentiële dingen van het onderwijs: de relatie, met een van de belangrijkste voorwaarden voor goed onderwijs: motivatie
    Door corona is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk dit is, en bij een les op afstand verdient dit nog meer aandacht dan normaal.
    De volgende zaken worden behandeld:
    1. Veiligheid (en duidelijkheid)
    2. Relatie
    3. Motivatie
    Creëer veiligheid

    Slide 22 - Tekstslide

    Basisdia
    Belang van veiligheid
    Bij een online les is veiligheid nog belangrijker dan bij een fysieke les. Om die reden moet je altijd aandacht besteden aan veiligheid. Het bespreken van verwachtingen en het maken van duidelijke afspraken horen daar bij.

    (Heel kort laten zien.)
    Do's en don't van online communicatie
    Download deze dia!
    Dit is een voorbeelddia, door het ROC van Amsterdam gemaakt. Het zorgt voor duidelijkheid aan het begin van de presentatie: wat verwacht je van lln en wat niet. 

    Duidelijkheid geeft veiligheid

    De Powerpoint slides zijn hier te donwloaden

    Slide 23 - Tekstslide

    Basisdia
    Afsprakendia
    Deze dia is hier te downloaden

    Deze dia is een herhaling van het begin. Je kunt hem nog kort (5 seconden) benoemen, als je hem aan het begin al behandeld het.
    Besteed aandacht aan duidelijkheid en het belang van afspraken. Deze dia helpt daarbij: begin elke les met deze dia.

    Credits: ROC van Amsterdam.
    Waarom? Zelf-derminatietheorie
    Op basis van Deci & Ryan (SDT, 1985. Kijk op de wiki voor achtergrondinfo

    Slide 24 - Tekstslide

    Basisdia
    ABC van Deci en Ryan: Autonomie, Betrokkenheid, Competentie

    Deci & Ryan benoemen betrokkenheid niet als zodanig, maar het komt in het Nederlands we mooi uit.
    In een afstandsles is het betrekken van leerlingen nóg belangrijker, omdat leerlingen sneller afhaken. Camera aan, is bijvoorbeeld een must voor de meeste lesvormen.

    Meer info om te verwerken in de wiki: Deci & Ryan (SDT, 1985, hier, hier en hier)
    Socialisatie = motivatie
    • Visueel contact
    • Papieren 'Contactlijstje'
    • In groepjes werken
    • Creëer 1-op-1 contactmomenten
    • Beloon inbreng van leerling thuis
    • Geef leerling thuis ook aandacht

    Slide 25 - Tekstslide

    Basisdia
    Besteed aandacht aan deze punten.
    • Visueel contact: camera aan. 
    • Gebruik 2 schermen en zet de leerlingen altijd op het scherm direct onder je camera, zodat je ze zoveel mogelijk aankijkt.
    • Geef regelmatig duidelijk aan dat je op je andere scherm om iets te noteren o.i.d.
    • TIP: Papieren 'Contactlijstje': houd een papieren leerling-lijst naast je computer en zet een streepje achter de naam van elke leerlingen die reageert of die jij een beurt geeft (2 kolommen). Aan het eind van de week heb je een overzicht met leerlingen die niet van zich hebben laten horen. Maak daar een 1-op-1 (afstands)afspraak mee.
    • In groepjes werken
    • Creëer 1-op-1 contactmomenten
    Opdracht 

    • Neem de les van volgende week.
    • In (dezelfde) groepjes van 2 - 3 
    • Bespreek ideeën om motivatie/ socialisatie te optimaliseren (met ADSL)
    • Laatste minuut: twee beste ideeën uitkiezen om te presenteren
    • Duur: 10 minuten totaal


    Slide 26 - Tekstslide

    Opdracht: hergebruik!!
    Eén groot, online prikbord voor iedereen. 

    "Breakout rooms" 
    Opdracht 
    • In groepjes van 2 - 3
    • Bespreek ideeën om contact te maken met leerlingen  
    • Zet de drie beste ideeën op het digitale prikbord
    • Duur: 15 minuten.


    Slide 27 - Tekstslide

    Basisdia
    Zorg dat je een opdracht in de trainingen altijd hergebruikt verderop in de training, zeker als hij direct betrekking heeft op een toekomstige les (zoals deze opdracht). 

    Eventueel alleen doen als eerste groepsopdracht niet gedaan is.
    Eén groot, online prikbord voor iedereen. Bijvoorbeeld een Padlet.
    Maak docenten bewust van deze werkvorm.

    "Breakout rooms" (uitzoeken hoe, en of, het werkt in Teams of Meet). 
    Inclusief plan B.
    Motivatie

    Slide 28 - Tekstslide

    Basisdia

    Waarom? Zelf-derminatietheorie
    Op basis van Deci & Ryan (SDT, 1985. Kijk op de wiki voor achtergrondinfo

    Slide 29 - Tekstslide

    Basisdia
    ABC van Deci en Ryan: Autonomie, Betrokkenheid, Competentie

    Deci & Ryan benoemen betrokkenheid niet als zodanig, maar het komt in het Nederlands we mooi uit.
    In een afstandsles is het betrekken van leerlingen nóg belangrijker, omdat leerlingen sneller afhaken. Camera aan, is bijvoorbeeld een must voor de meeste lesvormen.

    Meer info om te verwerken in de wiki: Deci & Ryan (SDT, 1985, hier, hier en hier)
    Zelf-derminatietheorie
    Op basis van Deci & Ryan (SDT, 1985. Kijk op de wiki voor achtergrondinfo

    Slide 30 - Tekstslide

    Basisdia
    Leg kort het belang uit van motivatie en introduceer de achtergrond van motivatie bij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Benoem het belang van bewustwording.
    Zelf-derminatietheorie
    Op basis van Deci & Ryan (SDT, 1985. Kijk op de wiki voor achtergrondinfo

    Slide 31 - Tekstslide

    Optionele dia
    Uitwerking van de voorgaande dia. Geeft docenten echt inzicht en zou daarom misschien wel bij de basisdia's mogen. 
    Doel is om bij je leerlingen uit de Geïntrojecteerde regulatie naar de Geïdentificeerde regulatie te komen. Voorbeeld kan wellicht sterker dan in deze dia.
    Bewustwording hieromtrent bij docenten gaat handvatten om hierop te sturen.
    Extrinsieke motivatie 
    Intrinsieke motivatie 
    Komt van buitenaf
    welwillendheid
     schaamte 
    Komt van binnenuit
     stress
    plezier
    geïntegreerd
    intern

    Slide 32 - Sleepvraag

    Optionele dia
    Simpele sleepoefening om te kijken of deelnemers het begrepen hebben.
    Is tevens een leuk voorbeeld van een activerende werkvorm die weinig tijd kost.

    Slide 33 - Tekstslide

    Basisdia
    Afsluiting met verwijzing naar de wiki.
    Content en tools

    Slide 34 - Tekstslide

    Basisdia
    25 minuten?

    In dit blok gaan we in op het gebruik van:
    • digitale content: bijvoorbeeld een epack bij de wiskundemethode of digitaal leermateriaal van bijv. VO-content
    • tools: appjes die je kunt inzetten om leerlingen te betrekken bij de les (Kahoot, Socrative, mindmap, woordwolk, prikbord, ...)
    Welke tools gebruik je al?

    Slide 35 - Woordweb

    Basisdia
    In deze woordspin willen we nagaan welke tools al ingezet worden.
    Geef 2 min de tijd om het in te vullen.
    Ga dan 5 min vragen naar hoe iemand iets inzet en wat de ervaringen zijn.
    Niet allemaal aan het woord laten komen, drie is voldoende.
    Lesmomenten en tools
    Content en tools
    Content
    • Digitale uitbreiding van de methode
    • VO-content, Wikiwijs, LessonUp, ...
    Tools
    • Digitale woordwolk, mindmap, prikbord, ...
    • Enquête, Forms, Socrative, ...
    • ...

    Slide 36 - Tekstslide

    Even om de terminologie vast te stellen en wat we onder content en tools verstaan.
    Content
    • Digitale uitbreiding van de methode.
     Vaak gebruikt voor (extra) instructie en verwerking.
    • VO-content, Wikiwijs, LessonUp, ...
     Kan gebruikt worden als aanvulling of alternatief, extra uitleg op een andere manier, extra uitleg op een hoger niveau, verwerking.
    Tools
    Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren op een digitale manier:
    - beginsituatie peilen met een digitale woordwolk
    - in groepjes uiteen gaan en samen digitale toetsvragen maken (Forms, Socrative, ...)
    - ...
    Lesactiviteiten en tools
    • Ik heb een lesactiviteit: welke tools kan ik daarvoor inzetten?
    • Ik ken een tool: voor welke lesactiviteiten kan ik die inzetten?
    • Kijk in de Wiki voor inspiratie

    Slide 37 - Tekstslide

    Basisdia
    Elke les kent verschillende momenten met activiteiten: de beginsituatie peilen, voorkennis activeren, meningen peilen, in groepjes verwerken, evalueren, ...
    Ook zijn er een heleboel tools die je daarvoor kunt inzetten. Maar welke is nou waarvoor geschikt?
    Het Excel-overzicht, dat in de wiki te vinden is, geeft je op twee manieren een ingang: bij welke lesactiviteit zou ik welk tooltje kunnen inzetten of welk tooltje zou ik voor welke lesacitiveit kunnen gebruiken?
    In de Wiki staan een heleboel voorbeelden uitgewerkt!
    Aan de slag
    • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
    • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
    • Werk dit uit:
     - hoe ga je dit doen
     - wat heb je nodig
    Aan de slag
    • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
    • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
    • Werk dit uit:
     - hoe ga je dit doen
     - wat heb je nodig
    • 10 min
     (dus je hebt alleen tijd voor de grote lijn)
    • mag met één andere collega samen
    • 2 collega's koppelen terug aan de groep

    Slide 38 - Tekstslide

    Basisdia
    De opdracht is een hele praktische waarmee de deelnemer aan het eind van de training met iets naar huis gaat wat direct in de volgende les kan worden toegepast.
    In de korte tijd is het niet mogelijk om iets helemaal uit te werken. Maar wel moet de grote lijn duidelijk zijn:
    - welk lesmoment/activiteit?
    - welk tooltje
    - hoe en wat wil je ermee bereiken
    - wat moet je nog uitwerken, hoeveel tijd kost dat en is het dat waard? 
    Terugkoppeling

    Slide 39 - Tekstslide

    Basisdia
    Laat twee deelnemers hun idee vertellen. Na elke uitleg kunnen de anderen tips geven of verduidelijkende vragen stellen.
    (Dus positief houden, geen kritiek geven)
    Lesmodellen en differentiatie
    • Lesmodellen
     - combi DIM en FtC ...
    • en hiermee differentiëren ...
    • met inzet van digitale componenten !

    Slide 40 - Tekstslide

    Basisdia

    Differentiatiematrix voor het
    directe instructie model (DIM)
    Flipping the Classroom
    met differentiatie

    Slide 41 - Tekstslide

    DIM: de vlakken geven aan wat er gebeurt in de les. De groene vlakken geven waar en op welk moment jij als docent bezig bent, de blauwe waar de leerling actief is:
    - je start met gezamenlijk de les te verkennen
    - de leerlingen die hebben 'bewezen' (via een formatieve toets bijv) dat ze de stof beheersen, kunnen zelfstandig de verwerking doen; jij als docent geeft alleen maar aan waar ze de opdracht kunnen vinden.
    - De andere leerlingen krijgen extra uitleg. Daarna gaan die ook aan de slag met zelfstandig te verwerken stof op hun niveau.
    - Waar nodig kun je de leerlingen die nog meer instructie nodig hebben, zogenaamde verlengde instructie geven.
    Daarna gaan ook die leerlingen zelfstandig aan de slag op hun niveau.
    - Dan is het een moment om de helicopter-view terug te krijgen. Hierna ga je elke groep even langs en geef je feedback.
    - Tenslotte sluit je af, evalueer je en blik je vooruit op de volgende les.
    Flipping the Classroom:
    - De leerling krijgen huiswerk vooraf: bereid de les voor door dit of dat door te nemen. Dat kan uitleg in het boek zijn, een artikel lezen, een filmpje bekijken. (Let op: FtC is dus niet synoniem voor instructieFILMPJES!!!).
    - In de feitelijke les hoef je dus geen instructie meer te geven en kun je meteen aan de verwerking beginnen: opdrachten maken, verder werken aan een project, case study, ...
    - Aandachtspunt: hoe zorg je ervoor dat elke leerling ook daadwerkelijk die voorbereiding heeft gedaan? En hoe ga je om met leerlingen die niet voldoende hadden aan de instructie? -> zie volgende slide!
    Flipped Mastery Model
    Combi DIM & FtC
    • Zelfstandige voorbereiding in eigen tijd, tempo, … incl. verwachting dus doelgericht!
    • Formatieve toets
     - Vóór de les: SurveyMonkey, …
     - Begin vd Les: Socrative, Kahoot,…
    • Op maat verder laten gaan
    • Verwerking zelfstandig en gedifferentieerd
    • Volgen van de resultaten

    Slide 42 - Tekstslide

    DIM en TfC combineren: Flipped Mastery Model
    - De leerlingen nemen zoals hiervoor uitgelegd de voorbereiding door.
    - Tevens maken zij (tijdens of na de instructie) een formatieve toets. Alternatief: je geeft die formatieve toets aan het begin van de feitelijke les.
    - Afhankelijk van het resultaat deel je de klas in twee of drie groepen. Die behandel je dan conform het DIM.

    Succesfactoren:
    - Zorg ervoor dat de verwerkingsopdrachten zelfstandig zijn door te nemen (volledige instructie: zie volgende slide)
    - Geef duidelijk aan wat je verwacht dat de leerling kan na afloop van die instructie
    - Toets de beginsituatie en verdeel de klas in groepen met verwerkingsstof voor elk niveau
    - Zorg ervoor dat je de voortgang kunt volgen (DLWO noodzakelijk die dat kan!)
    Voorwaarden zelfstandig verwerken
    • Aansluiten bij leeftijd, opleiding, niveau, …
    • Volledige instructie ->
    • Volgen

    Slide 43 - Tekstslide

    Als je de leerlingen zelfstandig opdrachten wilt laten verwerken, dan is het zeer hinderlijk als ze komen met vragen als: moet je het alleen doen of mag het ook samen, hoe lang hebben we ervoor, wat moet je doen als je klaar bent, ...?
    Volledige instructie is een didactisch begrip wat hier wordt toegelicht.
    Inzet tools bij FtC

    Slide 44 - Tekstslide

    Ook in het Flipped Mastery Lesmodel heb je verschillende lesmoment/activiteiten. Hier staan ze met de tooltjes die daarvoor gebruikt zouden kunnen worden. Zie ook de Wiki voor meer inspiratie!
    Aan de slag
    • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
    • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
    • Werk dit uit:
     - hoe ga je dit doen
     - wat heb je nodig
    Aan de slag
    • Neem je les van volgende week.
    • Welk lesmodel ga je gebruiken?
    • Werk dit uit:
     - hoe ga je dit invullen
     - wat heb je nodig
    • Bekijk alle aandachtspunten uit de e-didactische cirkel
    • 15 min
     (dus je hebt alleen tijd voor de grote lijn)
    • met hetzelfde groepje samen
    • 2 collega's koppelen terug aan de groep

    Slide 45 - Tekstslide

    Ook hier weer een zeer praktische opdracht.
    In de vorige opdracht is een lesmoment uitgewerkt. Nu wordt het tijd om de structuur van de hele les te beschrijven.:
    - welk lesmodel ga je gebruiken
    - hoe vul je dat in
    - waar ga je welke activiteit gebruiken en waar is dat met een digitale tool
    - wijs ze op de template/placemat in de wiki die ze hiervoor kunnen gebruiken
    TdT: hoe vertel ik het mijn collega's?
    Stap voor stap:
    1e les: alleen DIM met diff.
    2e les: tooltje erbij
    3e les: FtC
    4e les: Flipped Mastery model
    Werk samen.
    Streef naar hergebruik.
    Geen wielen uitvinden!
    Instructievideo's zijn er in overvloed!

    Slide 46 - Tekstslide

    Je collega's zullen het sneller adopteren als ze bijgaande tips krijgen. 
    Aan de slag
    • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
    • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
    • Werk dit uit:
     - hoe ga je dit doen
     - wat heb je nodig
    Aan de slag
    • Neem je les van volgende week.
    • Welk lesmodel ga je gebruiken?
    • Werk dit uit:
     - hoe ga je dit invullen
     - wat heb je nodig
    • Bekijk alle aandachtspunten uit de e-didactische cirkel
    • 15 min
     (dus je hebt alleen tijd voor de grote lijn)
    • mag met één andere collega samen
    • 2 collega's koppelen terug aan de groep

    Slide 47 - Tekstslide

    Ook hier weer een zeer praktische opdracht.
    In de vorige opdracht is een lesmoment uitgewerkt. Nu wordt het tijd om de structuur van de hele les te beschrijven.:
    - welk lesmodel ga je gebruiken
    - hoe vul je dat in
    - waar ga je welke activiteit gebruiken en waar is dat met een digitale tool
    - wijs ze op de template/placemat in de wiki die ze hiervoor kunnen gebruiken
    Terugkoppeling

    Slide 48 - Tekstslide

    Laat twee deelnemers/groepjes hun oplossing terugkoppelen, 5 min per deelnemer/groepje incl. tips en tops.
    Blok 5: Evaluatie
    Volgen van de leerling
    - DLWO dashboard
    - Formatief toetsen
    - Summatief toetsen

    Slide 49 - Tekstslide

    Deze slide heeft geen instructies

    Leerlingen volgen
    • DLWO dashboard:
     tijdig bij kunnen sturen
    • Opdrachten geven
    • Feedback geven
    • Toetsen

    Slide 50 - Tekstslide

    Het volgen van leerlingen is erg belangrijk, vooral als ze op afstand zitten. Een DLWO die daarin voorziet is dan onontbeerlijk Dashboard).
    Formatief of summatief?
    • Summatief:
     - meer op competentie dan kennis (rubrics)
     - digitale toets (speciale omgeving)
     - fysiek in kleinere groepjes
    • Formatief:
     - Onderwijsleergesprek
     - één op één 
     - digitale toets: enquête, Forms, quiz, ...

    Slide 51 - Tekstslide

    Summatief toetsen wordt een uitdaging als je vragen stelt die men kan opzoeken of afkijken. Competentie gerichte opdrachten zoals het inleveren van een werkstuk/casus/... is een alternatief. Pas daarbij de hogere competentievormen uit de piramide van de taxonomie van Bloom toe.

    Opdracht: toetsen
    • Pak nog een keer de les van volgende week
    • Hoe ga je de leerlingen toetsen
     - bijv. formatief in een FtC-les bij de voorbereiding: digitale enquête, Forms, quiz, ...
    • - of summatief: een casus, werkstuk, analyse, ...
    • Bedenk ook concreet de vragen/opdracht!
    • max 5 min in hetzelfde groepje

    Slide 52 - Tekstslide

    Als er tijd over is, kan dit de afsluitende opdracht zijn.
    Afronding

    Slide 53 - Tekstslide

    Titeldia
    Hoe heb je deze training ervaren?
    Uit jezelf met een foto

    Slide 54 - Open vraag

    Basisdia
    Creatieve én actieve manier om feedback te vragen. Je kunt nog specificeren wat je van de foto verlangt. Bijvoorbeeld "Jezelf met een bepaald voorwerp in de hand" Als je het voorwerp dan specificeert, moet men in actie komen.
    Vragen?
    training ontwikkeld door:

    Slide 55 - Tekstslide

    Dit is een handige afsluitdia.

    Geeft deelnemers de gelegenheid nog een laatste vraag te stellen.
    Bedankt en succes!
    <naam trainer>

    Slide 56 - Tekstslide

    Deze slide heeft geen instructies