2.3 Havo recap and work session

Startklaar
 • Computer en inloggen lessonup
 • Schrift
 • Pen/potlood
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Startklaar
 • Computer en inloggen lessonup
 • Schrift
 • Pen/potlood

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Versnelling bepalen
 • Snelheid op een tijdstip bepalen
 • gemiddelde snelheid bepalen
 • Verplaatsing bepalen met de oppervlaktemethode 

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de formule en eenheid voor eenparige versnelling/vertraging?
(gebruik voor delta een D)

Slide 3 - Open vraag

Versnelling/vertraging
a = Δv/Δt 

a = versnelling in m/s^(2)
Δv = v(eind)-v(begin)
Δt = t(eind)-t(begin)

Slide 4 - Tekstslide

Wat is de gemiddelde versnelling tijdens de laatste 3s?

Slide 5 - Open vraag

Omschrijf de stappen om de snelheid te vinden(x-t diagram) met de raaklijnmethode

Slide 6 - Open vraag

Snelheid bij (x-t diagram) met raaklijnmethode
Snelheid op een tijdstip (Bij eenparige versnelde bewegingen)
 • Teken op dat tijdstip de raaklijn
 • Bepaal de steilheid van de raaklijn met behulp van twee punten op de lijn die ver uit elkaar liggen

Slide 7 - Tekstslide

Omschrijf de stappen om de verplaatsing te vinden (v-t diagram) met de oppervlaktemethode

Slide 8 - Open vraag

Verplaatsing bepalen met de oppervlaktemethode (v-t diagram)

 • Alleen voor eenparig versnelde/vertraagde beweging
 • vind de gemiddelde snelheid:
 • v(gem) = (v(eind)+v(begin)) / 2
 • teken v(gem) in de grafiek
 • Vermeenigvuldig v(gem) met de tijdsduur, dit is de verplaatsing

Slide 9 - Tekstslide

Oefenopdrachten
Blz 73 ga door met de vragen

Slide 10 - Tekstslide