Natuurwetenschappen druk oefeningen hoofdstukken 3 en 4

Van welke factoren is de hydrostatische druk afhankelijk?
A
de grootte van het bodemoppervlak van het vat
B
de diepte in de vloeistof
C
de soort vloeistof in het vat
1 / 14
volgende
Slide 1: Quizvraag
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Van welke factoren is de hydrostatische druk afhankelijk?
A
de grootte van het bodemoppervlak van het vat
B
de diepte in de vloeistof
C
de soort vloeistof in het vat

Slide 1 - Quizvraag

De hydrostatische druk in een bepaald punt van de vloeistof hangt af van de atmosferische druk boven de vloeistof. Juist of fout? Leg uit.

Slide 2 - Open vraag

Dit open vat is gevuld met een vloeistof. In de punten A, B en C die in hetzelfde horizontale vlak liggen wordt de druk gemeten.
De druk in punt C is afhankelijk van de diepte:
A
h1
B
h2
C
h3

Slide 3 - Quizvraag

In punt a en b is de hydrostatische druk:
A
Gelijk
B
Verschillend

Slide 4 - Quizvraag

Hoe groot is de totale kracht op deze persoon in het diepste deel van het zwembad als de persoon een oppervlakte heeft van 110 dm² ? De dichtheid van water bedraagt 997 kg/(m^3)
A
13,3 . 10 ^5 N
B
1,2 . 10 ^5 N
C
1, 45 . 10 ^5 N
D
1,33 . 10 ^5 N

Slide 5 - Quizvraag

De druk van een gas wordt veroorzaakt door:
A
de kracht van de botsende gasdeeltjes als gevolg van de trillende beweging
B
de kracht van de botsende gasdeeltjes op de wand
C
de massa van de gasdeeltjes
D
□ de zwaartekracht op de gasdeeltjes

Slide 6 - Quizvraag

Hoe verklaar je dat je een raam aan de hand van zuignappen kunt verplaatsen? Leg uit.

Slide 7 - Open vraag

Wat gebeurt er met de grootte van de ballon in de afbeelding hiernaast als de lucht in de stolp wordt weggezogen?
A
blijft even groot
B
wordt kleiner
C
wordt groter

Slide 8 - Quizvraag

Welk toestel wordt er afgebeeld en waarvoor wordt het gebruikt?

Slide 9 - Open vraag

Wanneer je wandelt boven op een berg en je oor suist dan is dat omdat de druk in je middenoor kleiner is dan de atmosferische druk? Juist of fout? Leg uit.

Slide 10 - Open vraag

Het toestel dat hiernaast wordt afgebeeld geeft de ... van een gas weer
A
de onderdruk
B
de overdruk

Slide 11 - Quizvraag

Hoe groter de massadichtheid van een vloeistof hoe groter de hydrostatische druk.
A
Juist
B
Fout

Slide 12 - Quizvraag

In een vacuüm verpakt stukje vis heerst overdruk.
A
Juist
B
Fout

Slide 13 - Quizvraag

Ik vond dit
A
Moeilijk
B
Gemakkelijk
C
Gemiddeld

Slide 14 - Quizvraag