DLW 21-05-25 Kerntaak 4 + Psychiatrische aandoeningen

Programma van deze les
- Vragen van jullie?

- PvB kerntaak 4

- Uitleg psychiatrische aandoeningen en psychofarmaca

1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
BSP apothekersassistentenMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Programma van deze les
- Vragen van jullie?

- PvB kerntaak 4

- Uitleg psychiatrische aandoeningen en psychofarmaca

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen van vandaag:

- Je weet wat je mogelijk te doen staat voor de PvB kerntaak 4
- Je kent de psychiatrische aandoeningen;
angststoornissen, depressie   psychose, bipolaire stoornis en ADHD
- Je kent de bijbehorende psychofarmaca


 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

KD = Kwalificatiedossier
Kerntaak 1 Voert geïndividualiseerde farmaceutische patiëntenzorg uit
W1 - Neemt de zorgvraag aan
W2 - Voert medicatiebewaking uit
W3 - Verzorgt uitgifte van medicijnen
W4 - Geeft instructie over medicatiegebruik
W5 - Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie
Kerntaak 2 Verleent niet-receptgestuurde zorg aan de patiënt
W1 - Adviseert over gezondheid en preventie
W2 - Geeft zelfzorgadvies
Kerntaak 3 Biedt productzorg
W1 - Stelt voorgeschreven geneesmiddelen beschikbaar
W2 - Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar
W3 - Zorgt voor logistiek en beheer
Kerntaak 4 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
W1 - Werkt aan de eigen deskundigheid
W2 - Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
W3 - Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Proeve van bekwaamheid
Kerntaak 4 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
W1 - Werkt aan de eigen deskundigheid
W2 - Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
W3 - Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af
Proeve van Bekwaamheid kerntaak 4
Onder voorbehoud!!!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkproces 1
Werken aan eigen deskundigheid:
- maak een Persoonlijk Ontwikkelplan bestaande uit minimaal 2 leerdoelen
- vraag feedback 
- kennis delen.

Resultaat: persoonlijk ontwikkelplan is uitgevoerd waardoor zij haar deskundigheid verder ontwikkeld heeft. Zij is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op zorg. Zij heeft haar deskundigheid gedeeld met collega's.

In te leveren: Persoonlijk ontwikkelplan in de praktijk.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkproces 2
Werken aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg → verbetervoorstel:
- observeren en minimaal 3 knelpunten in werkzaamheden beschrijven die om verbetering vragen volgens jou
- vraag feedback
- bijstellen van verbetervoorstel
- kennis delen

Resultaat: vanuit eigen deskundigheid geholpen om de kwaliteit van de werkzaamheden in de organisatie te verbeteren. Bijdrage geleverd aan het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

In te leveren: Concept verbetervoorstel + Definitief verbetervoorstel kwaliteitszorg

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkproces 3
Multidisciplinair samenwerken en werkzaamheden afstemmen
- logboek van 5 kolommen met overlegmomenten
- eventueel feedback
- kennis delen, vastleggen van informatie.

Resultaat: heeft functioneel contact met andere zorgverleners. Je hebt eventuele knelpunten opgelost en werkzaamheden afgestemd binnen team- of ketenverband.

In te leveren: Logboek.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Angst kan leiden tot lichamelijke klachten.
Welk autonome zenuwstelsel wordt dan geactiveerd?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wie behandelt in de eerste lijn fobieën?
Psycholoog
Psychotherapeut
Psychiater

Slide 18 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schizofrenie

Men spreekt van schizofrenie indien psychoses langdurig of meerdere malen optreedt en minstens 2 van onderstaande symptomen;
- wanen
- hallucinaties
- gedesorganiseerde spraak (bijv. ontsporend of onsamenhangend)
- ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag
- extreem negativisme

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Video

Op 1.10 begint de uitleg over de verschillende types.