cross

Rivieren van ijs

Rivieren van ijs
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundehavoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Rivieren van ijs

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je weet:
  • hoe een gletsjer bijdraagt aan de afbraak en opbouw van het landschap (kenmerken in het landschap)
  • wat de processen in de bovenloop van de Rijn zijn
  • hoe de waterval van Schaffhausen is ontstaan 

Slide 2 - Tekstslide

Wat is verwering?
A
Uiteenvallen van gesteente onder invloed van weer
B
Uiteenvallen van gesteente door plantengroei
C
Uiteenvallen van gesteente onder invloed van mensen

Slide 3 - Quizvraag

Wat is erosie?
A
Uitschuren en afschuren van zacht gesteente
B
Uiteenvallen van gesteente
C
Uitschuren en afschuren van hard gesteente

Slide 4 - Quizvraag

Is dit een jong of oud
gebergte?

A
Jong gebergte
B
Oud gebergte

Slide 5 - Quizvraag

Gletsjers
Firnbekken = een verzamelbekken van sneeuw, hoog in de bergen.

Firn = sneeuw dat er al jaren ligt

Het firn stapelt zich op en wordt harder en groter, totdat het te zwaar is en naar beneden glijdt > schuivende ijstong > gletsjer
Gletsjer komt niet lager naar beneden door warmte > aan het eind smelt het en ontstaat er een gletsjerrivier!

Slide 6 - Tekstslide

Gletsjerpuin
De gletsjer laat puin achter op verschillende plekken:
 
  • Zijmorenen
  • Grondmorenen
  • Eindmorenen

Slide 7 - Tekstslide

Schurende werking gletsjers
Gletsjer schuift langzaam naar beneden, maar met veel kracht.
 
•Gevolg: erosie  ijs schuurt U-dal uit  steile bergwanden, vlakke bodem

In het dal smelt de 
gletsjer: 
 gletsjertunnel 
 gletsjerpoort 
 gletsjerrivier

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Na de ijstijd
10.000 jaar geleden >stijging temperatuur >gletsjers zijn verdwenen of kleiner geworden
 
•Sporen ijstijd in landschap  
eindmorenen, U-dalen en 
Alpenmeren 
•Klimaatverandering  in de 
toekomst geen gletsjers meer?
 

 
 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Alpen

Gletsjers in de Alpen zijn de bronnen van de rivieren in Europa


Gletsjerrivier

Gemengde rivier

Regenrivier

Slide 12 - Tekstslide

De bovenloop van de Rijn
In de bovenloop > hoge stroomsnelheid >veel erosie > V-dalen >watervallen

Ontstaan waterval Schaffhausen: 
1 grens hard en zacht 
  gesteente
2 zacht gesteente slijt 
  weg door kracht water
3 hard gesteente blijft
  liggen
4 overhangende rots
  waar water afstort

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk
  • maken werkboek opdracht 1 t/m 10 blz. 26 & 27
  • bestuderen §3 blz. 28 & 29

Slide 14 - Tekstslide