Wet Zorg en Dwang

Wet zorg en dwang
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Wet zorg en dwang

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij 
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname 
van mensen met een verstandelijke beperking 
en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht in tweetallen:Maak opdracht 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Slide 5 - Tekstslide

Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is alle zorg waarmee de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waar de vertegenwoordiger mee heeft ingestemd, maar waar de zorgvrager zich tegen verzet.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De Wzd onderscheidt de volgende categorieën onvrijwillige zorg:

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt verstaan onder onvrijwillige zorg?
A
Zorg waarmee de cliënt niet instemt
B
Zorg waarmee de verpleegkundige niet instemt
C
Zorg waarmee de de familie niet instemt
D
Zorg waartegen de cliënt zich verzet

Slide 8 - Quizvraag

Onvrijwillige zorg is alle zorg waarmee de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waar de vertegenwoordiger mee heeft ingestemd, maar waar de zorgvrager zich tegen verzet.

Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet mag worden gegeven, tenzij het niet anders kan.
Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.
 


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies