Wet Zorg en Dwang

Wet zorg en dwang
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Wet zorg en dwang

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- Kan de student vertellen wat onvrijwillige zorg is. 
- Kan de student vertellen wat de wet zorg en dwang inhoudt.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al van de wet zorg en dwang?

Slide 3 - Woordweb

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van zorgvragers met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening rondom onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. De nieuwe wet moet dwang en onvrijwillige zorg onder deze zorgvragers zo veel mogelijk voorkomen.
Zorgvragers met dementie of een verstandelijke beperking hebben nu betere rechtsbescherming als zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan.
Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij 
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname 
van mensen met een verstandelijke beperking 
en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht in tweetallen:Zoek op:
Wat is onvrijwillige zorg? 
En welke categorieën worden beschreven?

Tip: gebruik Learnbeat ;)

Over 5 minuten nabespreken.

Slide 7 - Tekstslide

Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is alle zorg waarmee de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waar de vertegenwoordiger mee heeft ingestemd, maar waar de zorgvrager zich tegen verzet.
De Wzd onderscheidt de volgende categorieën onvrijwillige zorg:

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt verstaan onder onvrijwillige zorg?
A
Zorg waarmee de cliënt niet instemt
B
Zorg waarmee de verpleegkundige niet instemt
C
Zorg waarmee de de familie niet instemt
D
Zorg waartegen de cliënt zich verzet

Slide 9 - Quizvraag

Onvrijwillige zorg is alle zorg waarmee de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waar de vertegenwoordiger mee heeft ingestemd, maar waar de zorgvrager zich tegen verzet.

Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet mag worden gegeven, tenzij het niet anders kan.
Ernstig nadeel
Onvrijwillige zorg mag niet, tenzij ernstig nadeel
--> nee, tenzij


Slide 10 - Tekstslide

Gevaarlijke situaties en ernstig probleemgedrag moeten eerst met vrijwillige zorg opgelost worden. Onvrijwillige zorg mag alleen toegepast worden na overleg met de zorgvrager (of naasten) en relevante deskundigen.
Wanneer denk jij dat er sprake kan zijn van ernstig nadeel?

Slide 11 - Woordweb

De zorgvrager brengt zichzelf of anderen in levensgevaar.
De zorgvrager brengt zichzelf of anderen ernstige lichamelijke, psychische, materiële, immateriële of financiële schade toe.
De zorgvrager verwaarloost zichzelf ernstig.
De ontwikkeling van de zorgvrager (of van iemand in zijn omgeving) raakt verstoord.
De veiligheid van de zorgvrager komt in gevaar (eventueel onder invloed van een ander).
Het gedrag van de zorgvrager is niet te handhaven en roept agressie van anderen op.
De algemene veiligheid van mensen of materiële zaken wordt bedreigd.
Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.
 


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- Kan de student vertellen wat onvrijwillige zorg is.
- Kan de student vertellen wat de wet zorg en dwang inhoudt.

--> Kahoot!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Wet zorg en dwang is van toepassing op cliënten met dementie en cliënten met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel
De Wzd is ook van toepassing op cliënten die niet gedwongen zijn opgenomen

De wet kan dus ook gelden bij thuiszorg, kleinschalig wonen, school of dagbesteding. In de Wzd is vastgelegd dat een cliënt recht heeft op:

Begrijpelijke informatie over zorg;
• Zorg waarbij onvrijwillige zorg een laatste redmiddel is dat zo kort en proportioneel mogelijk wordt toegepast;
Periodieke evaluatie van het zorgplan of ondersteuningsplan;
• Advies en bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon;
• Zo nodig bijstand van een tolk;
• Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies