הכוחות החשמליים באטום

הכוחות החשמליים באטום
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

הכוחות החשמליים באטום

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

באטום יש שלושה חלקיקים
?מהם

Slide 3 - Open vraag

מה מכיל הגרעין
A
פרוטונים ונויטרונים
B
אלקטרונים
C
אלקטרונים פרוטונים ונויטרונים
D
כל התשובות נכונות

Slide 4 - Quizvraag

?איפה נמצאים האלקטרונים
A
בגרעין
B
נעים מסביב לגרעין

Slide 5 - Quizvraag

?במה שונה אטום זהב מאטום מימן

Slide 6 - Open vraag

?כמה פרוטונים יש למגנזיום
A
10
B
24
C
12
D
9

Slide 7 - Quizvraag

?כמה אלקטרונים יש לחמצן
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 8 - Quizvraag

כוחות חשמליים

קיימים שני סוגי מטענים
חיוביים ושליליים

Slide 9 - Tekstslide

כוחות חשמליים
מטענים חשמליים דומים דוחים זה את זה
מטענים חשמליים שונים מושכים זה את זה

(כמו במגנט)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

אלקטרונים
נעים מסביב לגרעין
בעלי מטען חשמלי שלילי

Slide 13 - Tekstslide

פרוטונים
נמצאים בגרעין האטום
בעלי מטען חשמלי חיובי

Slide 14 - Tekstslide

נויטרונים
נמצאים בגרעין האטום
חסרי מטען חשמלי (נייטרלים)

לכן לא מפעילים כוחות חשמליים - לא דחיה ולא משיכה


Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

?מה מטען הגרעין
A
שלילי כי יש בו אלקטרונים
B
חיובי כי יש בו פרוטונים ונויטרונים
C
נייטרלי כי יש בו נויטרונים ופרוטונים

Slide 17 - Quizvraag

מטען הגרעין
בגרעין האטום פרוטונים (בעלי מטען חיובי) ונויטרונים (חסרי מטען)
  לכן מטען הגרעין  חיובי

Slide 18 - Tekstslide

משיכה
משיכה
דחיה

דחיה

אין

אין

אין

אין

אין

Slide 19 - Sleepvraag