Current en Quick

De balans
1 / 14
volgende
Slide 1: Woordweb
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De balans

Slide 1 - Woordweb

Welke post staat aan de creditzijde van de balans
A
Auto
B
Crediteuren
C
Debiteuren
D
Kas

Slide 2 - Quizvraag

Wat zijn liquide middelen?

Slide 3 - Open vraag

Liquiditeit 
het vermogen van een bedrijf haar kortlopende schulden af te betalen.

Slide 4 - Tekstslide

Current ratio
Hiermee houd je in de gaten of de rekeningen nog wel betaalt kunnen worden.
Formule = Vlottende activa inclusief liquide middelen 
 Kort vreemd vermorgen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Berekend de current ratio. Rond af op één decimaal

Slide 7 - Open vraag

Beoordeel de current ratio met voldoende of onvoldoende

Slide 8 - Open vraag

Netto werkkapitaal
Geeft een beeld van de financiering van de vaste activa van een onderneming. 
Je kunt zien of er te weinig of genoeg Eigen vermogen en Land vreemd vermogen zijn aangetrokken.
Formule: Vlottende activa inl liq middelen - Kort VV
Positief antwoord betekent dat er meer EV en VVL is aangetrokken dan dat er in de vaste activa is geïnvesteerd. 

Slide 9 - Tekstslide

Bereken het netto werkkapitaal. Rond af op één decimaal

Slide 10 - Open vraag

Beoordeel deze

Slide 11 - Open vraag

Quick ratio
Laat zien in hoeverre schulden snel afgelost kunnen worden. Hierbij bereken je de voorraad niet mee.
Formule: (vlottende activa inclusief liq mid - voorraad)
kort vreemd vermogen
Beoordeling: groter dan 1 is voldoende

Slide 12 - Tekstslide

Bereken de quick ratio, rond af op één decimaal

Slide 13 - Open vraag

Beoordeel de quick ratio met voldoende of onvoldoende

Slide 14 - Open vraag