Presentatie Project Vakoverstijgend werken

Het vak Vormgeving op een dusdanige manier aan gaan bieden dat dit vak ondersteunend
wordt aan andere vakken
, HOE DOE JE DAT?
Dit is de vraag die ik mezelf stel tijdens dit project.  

 HUIDIGE SITUATIE:
vakken werken veelal als een 'lopend buffet' langs elkaar heen; er is haast geen sprake van samenwerking waardoor er weinig ondersteuning/aanvulling/verdieping plaatsvindt en er soms zelfs sprake is van onnodige overlapping. 

GEWENSTE SITUATIE:
 vakken lopen meer door elkaar en worden als 'lasagne' aangeboden; er zal meer ondersteuning/aanvulling/verdieping plaats gaan vinden en de kans op onnodige overlapping wordt verkleind. 
VAKINTEGRATIE EN VORMGEVING
1 / 5
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 5 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het vak Vormgeving op een dusdanige manier aan gaan bieden dat dit vak ondersteunend
wordt aan andere vakken
, HOE DOE JE DAT?
Dit is de vraag die ik mezelf stel tijdens dit project.  

 HUIDIGE SITUATIE:
vakken werken veelal als een 'lopend buffet' langs elkaar heen; er is haast geen sprake van samenwerking waardoor er weinig ondersteuning/aanvulling/verdieping plaatsvindt en er soms zelfs sprake is van onnodige overlapping. 

GEWENSTE SITUATIE:
 vakken lopen meer door elkaar en worden als 'lasagne' aangeboden; er zal meer ondersteuning/aanvulling/verdieping plaats gaan vinden en de kans op onnodige overlapping wordt verkleind. 
VAKINTEGRATIE EN VORMGEVING

Slide 1 - Tekstslide

ONDERSTEUNING / AANVULLING
* Het vak Vormgeving biedt ondersteuning/aanvulling/verdieping voor andere vakken
* Leerlingen werken op een praktische manier met theoretische kennis
* Theoretische kennis wordt dichterbij de belevingswereld van de leerling gebracht

 
VERMINDERING WERKDRUK
* Overload aan werk bij leerlingen wordt verminderd door het aanbieden van dezelfde lesstof (lesstof is ondersteuning/aanvulling/verdieping)
* Overload aan werk bij collega's wordt verminderd omdat er wordt samengewerkt (lesstof loopt samen in plaats van langs elkaar)
* Er wordt onnodige herhaling van lesstof of dubbel werk voorkomen
DOEL

Slide 2 - Tekstslide

   12 november 2021: Oproep in PB aan personeel tot samenwerking.

23 november: Contact met sectie Wiskunde over samenwerking:
*Inzicht in curriculum 
*Overdracht boeken + opdrachten

20 december: Feedback over format opdracht Vormgeving Verkleinen / Vergroten
vanuit sectie Wiskunde

11 januari: Start opdracht Verkleinen / Vergroten

1 februari: Gesprek met leidinggevende

2 februari: Contact met Sectie HBR + Engels over samenwerking


ACTIES

Slide 3 - Tekstslide

DRAAGVLAK
Leidinggevende is zeer enthousiast over het plan, maar sceptisch over het draagvlak.
Collega's zijn enthousiast over het project, maar enthousiasme zet zich niet om in handelen. 
Van bovenaf (via een oproep in het PB) benaderen werkt niet; de drempel tot handelen blijkt te hoog. 
Door persoonlijke benadering wordt de drempel tot handelen verlaagd, waardoor er ruimte ontstaat om samen in het project te stappen en tot opdrachten te komen. 

VERVOLGSTAPPEN
*Ontwikkelplan vaksectie vormgeving:
ruimte
creëren voor ontwikkelen en inzetten opdrachten mbt vakintegratie

*Schoolbreed informeren op een persoonlijke manier:
persoonlijk contact aangaan met diverse vaksecties om te informeren over vakintegratieEVALUATIE

Slide 5 - Tekstslide