cross

Theme 5 Catch Up

1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide • Taking the register (roll call)
 • What do you need?
 • Learning goals
 • Grammar Recap • Let's get down to work (exercises)
 • Homework

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

iPad      workbook      binder          pen         airpods
                       B                              and pencil

Slide 4 - Tekstslide

 • Herhalen grammatics


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

to be
(past simple)

Slide 7 - Tekstslide

to be (past simple)
 • to be = zijn
 • past simple = verleden tijd

 • To be in de verleden tijd kent 2 vormen:
 • was
 • > I, he, she, it
 • were
 • > you, we, you, they

Slide 8 - Tekstslide

to be (past simple)
Bevestigend (+)
Ontkennend(-)
Vragend (?)
I was.
 I wasn't.
Was I?
You were.
You weren't
Were you?
He was.
He wasn't
Was he?
She was.
She wasn't
Was she?
It was.
It wasn't.
Was it?
We were.
We weren't
Were we?
You were.
You weren't.
Were you?
They were.
They weren't.
Were they?

Slide 9 - Tekstslide

Unit 5: Catch up
Do:
Grammar: To be (past simple), Exercise 2


Slide 10 - Tekstslide

past simple
bevestigen

Slide 11 - Tekstslide

past simple
 • past simple = verleden tijd

 • Je maakt de past simple (meestal) door -ed achter het werkwoord te zetten.
 • work > worked
 • Als er al een -e staat, zet je alleen een -d achter het werkwoord.
 • hike > hiked

Slide 12 - Tekstslide

past simple
ontkennen

Slide 13 - Tekstslide

past simple (ontkennen)
 • past simple = verleden tijd

 • Ontkenningen in de past simple maak je met:                 didn't + werkwoord
 • She played a game. > She didn't play a game.

 • LET OP: je zet dus GEEN -(e)d achter het werkwoord!

Slide 14 - Tekstslide

past simple
vragen

Slide 15 - Tekstslide

past simple (vragen)
 • past simple = verleden tijd

 • Vragen in de past simple maak je met:                         Did ... + werkwoord ... ?
 • He worked hard. > Did he work hard?

 • LET OP: je zet dus GEEN -(e)d achter het werkwoord!

Slide 16 - Tekstslide

past simple
Bevestigend (+)
(w.w. + ed)
Ontkennend(-)
(didn't + w.w.)
Vragend (?)
(Did ... + w.w.)
I worked hard.
I didn't work hard.
Did I work hard?
You worked hard.
You didn't work hard.
Did you work hard?
He worked hard.
He didn't work hard.
Did he work hard?
She worked hard.
She didn't work hard.
Did she work hard?
It worked hard.
It didn't work hard.
Did it work hard?
We worked hard.
We didn't work hard.
Did we work hard?
You worked hard.
You didn't work hard.
Did you work hard?
They worked hard.
They didn't work hard.
Did they work hard?

Slide 17 - Tekstslide

Unit 5: Catch up
Do:
Grammar: Past simple, Exercise 1-3


Slide 18 - Tekstslide

could
&
couldn't

Slide 19 - Tekstslide

Could / couldn't
 • Betekenis: Zou (niet) kunnen

 • Gebruik: 
 • - beleefde vraag       Could you please help me.     
 • - voorstel                  We could ask him to help us.
      

Slide 20 - Tekstslide

Could / couldn't
Betekenis: Zou (niet) kunnen

Gebruik: 
- beleefde vraag       Could you please help me.     
- voorstel                  We could ask him to help us.
      

Bij could en couldn't gebruik je altijd het hele werkwoord

Slide 21 - Tekstslide

Unit 5: Catch up
Do:
Grammar: Could/couldn't, Exercises 2


Slide 22 - Tekstslide

's or s'

Slide 23 - Tekstslide

's or s'
Gebruik:
 • Je gebruikt 's en s' om bezit aan te geven.
 • Je geeft met 's en s' aan van wie iets is.

Vorm:
 • 's gebruik je bij bezit van één persoon.
 • s' gebruik je bij bezit van een meerdere personen, als er een meervouds -s staat.

Voorbeelden:
 • Mister Sebel's lightsaber. (Bezit van één persoon)
 • Marcus's schoolbag. (Bezit van één persoon)

 • My brothers' cars. (Bezit meerdere personen met meervouds -s)
 • Their neighbours' house. (Bezit meerdere personen met meervouds -s)

Slide 24 - Tekstslide

Unit 5: Catch up
Do:
Grammar: 's / s', Exercise 2


Slide 25 - Tekstslide

plaats
van het
bijwoord

Slide 26 - Tekstslide

Plaats van het bijwoord
 • Bijwoorden geven aan HOE VAAK iets gebeurt.
 • Plaats van het bijwoord in de zin:

 • Staat er 1 werkwoord in de zin? 
 • Bijwoord komt voor het werkwoord.
 • Staan er twee of meer werkwoorden
 • Bijwoord komt tussen de werkwoorden in te staan.
 • Is het w.w. een vorm van 'to be'
 • Bijwoord komt achter het werkwoord (am/are/is/was/were).

Slide 27 - Tekstslide

Unit 5: Catch up
Do:
Grammar: Plaats van het bijwoord, Exercise 2


Slide 28 - Tekstslide

plural
(meervoud)

Slide 29 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Algemeen 3
Algemeen 4
Let op
Uitzonderingen 1
Uitzonderingen 2

Slide 30 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Algemeen 4
Let op
Uitzonderingen 1
Uitzonderingen 2

Slide 31 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Let op
Uitzonderingen 1
Uitzonderingen 2

Slide 32 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Als het zelfstandig naamwoord eindigt op medeklinker+y, dan krijg je -ies op het eind (city > cities / baby > babies / country > countries), de -y valt weg
Let op
Uitzonderingen 1
Uitzonderingen 2

Slide 33 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Als het zelfstandig naamwoord eindigt op medeklinker+y, dan krijg je -ies op het eind (city > cities / baby > babies / country > countries), de -y valt weg
Let op
Eindigt het zelfstandig naamwoord op -f, dan verandert de -f in -ves 
(wolf > wolves / knife > knives)
Uitzonderingen 1
Uitzonderingen 2

Slide 34 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Als het zelfstandig naamwoord eindigt op medeklinker+y, dan krijg je -ies op het eind (city > cities / baby > babies / country > countries), de -y valt weg
Let op
Eindigt het zelfstandig naamwoord op -f, dan verandert de -f in -ves 
(wolf > wolves / knife > knives)
Uitzonderingen 1
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd enkelvoud  (hair / fish / sheep)

Uitzonderingen 2

Slide 35 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Als het zelfstandig naamwoord eindigt op medeklinker+y, dan krijg je -ies op het eind (city > cities / baby > babies / country > countries), de -y valt weg
Let op
Eindigt het zelfstandig naamwoord op -f, dan verandert de -f in -ves 
(wolf > wolves / knife > knives)
Uitzonderingen 1
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd enkelvoud  (hair / fish / sheep)
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd meervoud (trousers / glasses / scissors)
Uitzonderingen 2

Slide 36 - Tekstslide

New grammar: plural
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Als het zelfstandig naamwoord eindigt op medeklinker+y, dan krijg je -ies op het eind (city > cities / baby > babies / country > countries), de -y valt weg
Let op
Eindigt het zelfstandig naamwoord op -f, dan verandert de -f in -ves 
(wolf > wolves / knife > knives)
Uitzonderingen 1
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd enkelvoud  (hair / fish / sheep)
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd meervoud (trousers / glasses / scissors)
Uitzonderingen 2
Sommige zelfstandig naamwoorden hebben een eigen meervoudsvorm
(man > men / child > children / tooth > teeth / foot > feet / mouse > mice)

Slide 37 - Tekstslide

Unit 5: Catch up
Make plural:
1. newspaper > ...
2. boy > ...
3. leaf > ...
4. city > ...
5. hair > ...
6. school > ...
7. fish > ...
8. girl > ...
9. tooth > ...
10. woman > ...


Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide- vrijdag 28 mei
   - woorden
   - zinnen
   - grammar


Slide 40 - Tekstslide

Unit 5: Self-test
Do:
Alle oefeningen, behalve Phrases


Slide 41 - Tekstslide

Thanks for your attention

Slide 42 - Tekstslide