Fairtrade

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
ProductkennisBuitengewoon secundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Fairtrade

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Video

Wat is Fairtrade?

Slide 4 - Open vraag

De term Fairtrade bestaat uit twee Engelse woorden: 'fair' en 'trade... kan jij dit vertalen? en Wat bedoelen ze hier met?

Slide 5 - Open vraag

Fairtrade wat 'eerlijk' en 'handel' betekent.
 Het gaat dus, zoals deze woorden al doen vermoeden, om eerlijke handel. 

De oorsprong ervan brengt ons meer dan vijftig jaar terug in de tijd. 

Als reactie op de toenemende hongersnood en armoede in de landen van het Zuiden, zette één idee onze manier van denken op zijn kop: “Trade, not aid”.

Slide 6 - Tekstslide

Waarom is Fairtrade nodig?

Slide 7 - Open vraag

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. 

Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. 

Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Slide 8 - Tekstslide

Trade, Not aid.
Dit wil zeggen : Ruil, niet helpen. Wat bedoelen ze hier juist?

Slide 9 - Open vraag

In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. 

Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden.

Slide 10 - Tekstslide

 Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. 

Hierdoor blijft de armoede in stand. 

Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Slide 11 - Tekstslide

Together we make change!
Want samen sta je sterker. 
Samen weet je meer.
 Samen bereik je meer. 

Fairtrade wil de positie van kleinschalig werkende boeren helpen versterken. Krachtenbundeling is de eerste, onmisbare stap in dat proces. Fairtrade werkt daarom met organisaties, nooit met individuele boeren.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Samenwerken heeft de volgende voordelen:
Organisatievorming geeft boeren een betere onderhandelingspositie, ze kunnen niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden.

Organisatievorming brengt schaalvergroting; boeren kunnen gezamenlijk landbouwmiddelen inkopen, transport organiseren en de export en verwerking samen regelen.
Coöperatieleden krijgen training over bijvoorbeeld vergroting van productie, kwaliteitsverbetering en milieu en wisselen best practices uit.

Boeren vormen de ruggengraat van het platteland en kunnen gezamenlijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun regio

Slide 14 - Tekstslide

De minimumprijs

Slide 15 - Tekstslide

Wat is volgens jou een minimumprijs?

Slide 16 - Open vraag

Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. 

Slide 17 - Tekstslide

Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste de minimumprijs betaald. 

Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere wereldmarktprijs. Het fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt.

Slide 18 - Tekstslide

Werkt onze huidige markt met een minimum/maximumprijs?
A
JA
B
NEE

Slide 19 - Quizvraag

De Fairtrade premie
Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten.

 De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden.

Slide 20 - Tekstslide

 Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Slide 21 - Tekstslide

Sociale én milieucriteria
Ook de boeren en de coöperatie zelf moeten aan eisen voldoen.
Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. 

De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Vraag 1:
Waar gaat pieter naartoe om fairtrade bananen te onderzoeken?

Slide 25 - Open vraag

Vraag 2:
Wat doet een bananenboer?

Slide 26 - Open vraag

Vraag 3 :
Leg uit, hoe komt de banaan in België. Omschrijf dit in verschillende stappen.


Slide 27 - Open vraag

Opdracht!
Je krijgt enkele papieren met vragen , gebruik de website van Fairtrade om deze vragen op te lossen.
surf naar de website : 
https://www.fairtradenederland.nl/producten/

Slide 28 - Tekstslide