Hulpsystemen P6L4

Hulpsystemen
P6L4
Verdieping verdringerpompen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
HulpsystemenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Hulpsystemen
P6L4
Verdieping verdringerpompen

Slide 1 - Tekstslide

Programma
  • Lesdoelen
  • Herhalen / opfrissen kennis verdringerpompen vorig jaar
  • Uitleg 

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les :
-kan je het principe van een verdringerpomp uitleggen en beschrijven (herhaling)
- kan je een aantal verdringerpompen benoemen en hun werking uitleggen:
- Houttuinpomp
- Waterringpomp
- zijkanaalpomp (is ook deels impulspomp)

Slide 3 - Tekstslide

Wat is het werkingsprincipe van een verdringerpomp?
A
Kinetische energie omzetten in druk
B
Volume vergroting en verkleining
C
Druk omzetten in kinetische energie
D
Volume verkleining en vergroting

Slide 4 - Quizvraag

Hoe heet de categorie pompen die kinetische energie omzetten in druk?

Slide 5 - Open vraag

Wat moet er altijd op een verdringerpomp zitten? (wat niet op een centrifugaalpomp hoeft te zitten)

Slide 6 - Open vraag

Wat is het grote voordeel van verdringerpompen ten opzichte van centrifugaalpompen?
A
Ze kunnen zichzelf niet kapot persen
B
Ze mogen met gesloten pers gestart worden waardoor ze een lagere aanloopstroom hebben
C
Ze zijn bij uitstek geschikt als circulatiepomp door hun lagere druk
D
Ze zijn zelfaanzuigend

Slide 7 - Quizvraag

Noem 4 typen verdringerpompen, waarvan 2 roterende. Geef ook aan welke dit zijn.

Slide 8 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een houttuinpomp en een wormpomp?

Slide 9 - Open vraag

Waterringpomp
- Of andere vloeistof
- verpompt geen water maar
   lucht
- Water is geen probleem
- Water slingert rond
- door excentrische as volume
    vergroting en verkleining

Slide 10 - Tekstslide

(basis) zijkanaalpomp
- Vloeistof slingert naar buiten
- Zijkanaal wordt bij de zuigpoort steeds groter (volumevergroting)
- Bij perspoort weer kleiner
- Lucht blijft bij as, wordt wel weggepompt.

Slide 11 - Tekstslide

(basis) zijkanaalpomp
- vaak meerdere schijven achter elkaar
- nadeel: bij perspoort moet water tegen de centrifugaalkracht in naar binnen worden geperst, dit kost energie.

Slide 12 - Tekstslide

Deze pomp lijkt op een centrifugaalpomp, mag deze met gesloten pers gestart worden?

Slide 13 - Open vraag

Wat is het voordeel van deze pomp ten opzichten van een centrifugaalpomp?

Slide 14 - Open vraag

Zijkanaalpomp
verbeterde versie
- Zijkanaal is breder en ronder
- secundaire stroming met veel energie -> ook impulspomp
- perspoort aan einde zijkanaal
- aparte perspoort voor lucht bij de as

Slide 15 - Tekstslide

Zijkanaalpomp
verbeterde versie
- perskanaal loopt taps uit, kinetische energie van secundaire stroming wordt ook omgezet in druk
- perskanaal loopt naar zuigopening volgende schijf.

Slide 16 - Tekstslide

wat is de zuig- en wat de persleiding?

Slide 17 - Open vraag

Aan de slag
  • Lezen blz 201-204, 207-210
  • Maken vragen uit vragenbundel  7.1.9 , 7.1.10 en 7.1.12 (vragenbundel staat in teams)
  • Klaar? door met moodle oefenvragen

Huiswerk: Kijk je aantekeningen over centrifugaalpompen en compressoren van vorig jaar na.

Slide 18 - Tekstslide

Moodle oefenvragen

Slide 19 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les :
-kan je het principe van een verdringerpomp uitleggen en beschrijven (herhaling)
- kan je een aantal verdringerpompen benoemen en hun werking uitleggen:
- Houttuinpomp
- Waterringpomp
- zijkanaalpomp (is ook deels impulspomp)

Slide 20 - Tekstslide