DO 2 - Les 2: "Doelstellingen"

Les 2 "Doelstellingen"
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 2 "Doelstellingen"

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud van dit college
 1. Lesdoelen ordenen:
  abstract --> concreet
 2. Lesdoelen formuleren
 3. Lesdoelen ordenen
  - volgens persoonlijkheidsdomein
  - volgens gelijksoortige operaties
 4. Bespreking deeltaak 1 (+ eventueel opstart)

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen ordenen: abstract > concreet
Orden de volgende doelen van abstract naar concreet
door ze te verslepen.

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel
Globale doelstelling
Leerplandoel
Algemeen lesdoel

Slide 4 - Sleepvraag

Oefening
Gaat het bij volgende uitspraken om:
A. Een globale doelstelling?
B. Een leerplan/algemeen lesdoel?
C. Een lesdoel?
D. Geen doelstelling?

Slide 5 - Tekstslide

De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 6 - Quizvraag

De leerlingen kunnen technische systemen realiseren volgens het technisch proces.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 7 - Quizvraag

De leerlingen kunnen het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige materialen uitleggen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Tekstslide

Doelstellingen in het lesvoorbereidingsformulier

Slide 10 - Tekstslide

Lesdoelen formuleren ("De leerlingen kunnen ...")
 • Handeling is operationeel.
 • Inhoud is voldoende concreet.
 • Condities (evt. hulpmidelen, omstandigheden) zijn vermeld. (indien relevant)
 • Minimumprestaties zijn toegevoegd. (indien relevant)

Slide 11 - Tekstslide

Oefening
Welke uitspraak klopt i.v.m. het geformuleerde lesdoel?

Slide 12 - Tekstslide

De leerlingen weten wat
fotosynthese is.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Het lesdoel is niet geformuleerd i.t.v. leerlingengedrag.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 13 - Quizvraag

De leerlingen kunnen Frankrijk situeren op een kaart van Europa.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Condities ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 14 - Quizvraag

De leerlingen kunnen reanimeren.
A
De handeling is niet operationeel.
B
Condities ontbreken.
C
Minimumprestaties ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 15 - Quizvraag

Oefening
Herformuleer het lesdoel zodat het aan alle formuleringsrichtlijnen beantwoordt.

Slide 16 - Tekstslide

De wet van Ohm kennen.

Slide 17 - Open vraag

Lesdoelen ordenen volgens persoonlijkheidsdomein
 • Cognitief (C)
 • Psychomotorisch (PM)
 • Dynamisch - Affectief - Sociaal (DAS)

Slide 18 - Tekstslide

Oefening (per twee)
 • Kies een onderwerp uit één van jullie onderwijsvakken.
 • Formuleer voor dit onderwerp 3 soorten lesdoelen:
 1. Cognitief 
 2. Psychomotorisch
 3. DAS
 • Selecteer één lesdoel en voer dit in (zie volgende slide).

Slide 19 - Tekstslide


Slide 20 - Open vraag

Lesdoelen ordenen volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.


Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria

Slide 21 - Tekstslide

Oefening 6 (cursus pp. 52-53)
 • Bekijk de verschillende (reeksen) doelstellingen.
 • Tracht in eigen woorden te vertellen wat de doelstellingen in elke reeks gemeenschappelijk hebben en wat hen onderscheidt van de vorige en volgende reeks.

Slide 22 - Tekstslide

Oefening 7 (cursus pp. 53-54)
 • Welke omschrijving past bij welke reeks doelstellingen uit oefening 6?

Slide 23 - Tekstslide

Herziene taxonomie van Bloom

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Oefening
Classificeer de cognitieve lesdoelen volgens de herziene taxonomie van Bloom:
 • Welke soort denkactiviteit staat centraal?
 • Op welke soort kennis heeft het lesdoel betrekking?

Slide 29 - Tekstslide

Leerlingen kunnen ondertitels toevoegen aan een video met behulp van het programma Windows Movie Maker. (Vak: informatica)
A
Feitenkennis begrijpen
B
Feitenkennis toepassen
C
Procedurele kennis begrijpen
D
Procedurele kennis toepassen

Slide 30 - Quizvraag

Leerlingen kunnen een dialoog uitwerken waarin de woordenschat in verband met 'het huis' aan bod komt. (Vak: Frans of Engels)
A
Feitenkennis toepassen
B
Procedurele kennis toepassen
C
Feitenkennis creëren
D
Procedurele kennis creëren

Slide 31 - Quizvraag

Leerlingen kunnen de lengte van de schuine zijde in een driehoek bepalen als de lengte van de rechthoekszijden gegeven is. (Vak: wiskunde)
A
Metacognitieve kennis analyseren
B
Metacognitieve kennis creëren
C
Conceptuele kennis toepassen
D
Conceptuele kennis creëren

Slide 32 - Quizvraag

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Oefening
Classificeer de motorische doelstellingen volgens de taxonomie van Brion.

Slide 39 - Tekstslide

Leerlingen kunnen de techniek van het metselen in halfsteensverband nauwkeurig imiteren.
A
Waarneming
B
Nabootsing
C
Aanpassing/toepassing
D
Originaliteit

Slide 40 - Quizvraag

Leerlingen kunnen een eigen choreografie uitwerken waarin de geleerde basistechnieken aan bod komen.
A
Beheersing
B
Automatisme
C
Originaliteit
D
Waarneming

Slide 41 - Quizvraag

Taxonomie van Krathwohl
 • DAS - doelen
 • naar graad van verinnerlijking = mate waarin de leerling zich de waarden, attitudes, ... heeft eigen gemaakt

Slide 42 - Tekstslide

Een film over verkeersveiligheid bekijken
Het verkeersreglement volgen om boetes te vermijden.
Uit principe nooit sneller rijden dan toegelaten.
Respect hebben voor (de veiligheid van) anderen

Slide 43 - Sleepvraag

Slide 44 - Tekstslide

Waarom lesdoelen classificeren?
 • eenzijdigheden en tekorten opsporen
 • hulp bij ontwerpen van onderwijsleersituatie (richtinggevend voor de methode en de opeenvolging)
 • uitgangspunt bij opstellen van toetsen
 • hulp bij bepalen van basis- en verdiepingsdoelen

Slide 45 - Tekstslide

Formatieve toets
 • Maak de formatieve toets.
 • Verbeter de toets m.b.v. de correctiesleutel (docent).
 • Maak oefeningen op basis van de gemaakte fouten. Vraag hulp aan je buur, de docent, ...

Slide 46 - Tekstslide

Integratie-oefening
Welke fouten bevat de rubriek 'doelstellingen'?

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Tekstslide

Slide 50 - Tekstslide

Slide 51 - Tekstslide

Tegen volgende les
 • Leerpad 'didactische principes' doornemen
 • Onderwerp examentaak bepalen
 • Delen uit het leerplan kopiëren
 • Lesdoelen formuleren en situeren in het leerplan 
 • Didactisch materiaal zoeken, ontwikkelen en meebrengen om de onderwijsleersituatie uit te werken

Slide 52 - Tekstslide