Deskundigheidsbevordering - Lesweek 2

Vak: Deskundigheidsbevordering
Semester: 3
Docenten: Ikram Smaili en Samira Boulahri
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vak: Deskundigheidsbevordering
Semester: 3
Docenten: Ikram Smaili en Samira Boulahri

Slide 1 - Tekstslide

Licentie check
Vanaf 7 maart 2022 heeft iedereen een boek of een geldige licentie van ThiemeMeulenhoff en Digibib Consortium. Daarnaast heb je ook een werkend laptop met oplader. Zonder deze onderwijsbenodigdheden kan je niet deelnemen aan de lessen. In die tijd kan je jouw onderwijsbenodigdheden regelen. Zodra dit geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Tekstslide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit door aan het einde van de les aan de vakdocent.

Slide 3 - Tekstslide

Programma
 • Terugblik vorige les

 • Doel van de les

 • Casus

 • Theorie

 • Een onderwerp 

 • Afsluiting

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik vorige les
Vak duurt 20 weken, 1 lesuur per week en wordt afgetoetst met een POP en een presentatie. De POP en de presentatie moet je met een voldoende afronden.

Planning: zie lesplanner op Teams

In semester 4 t/m 6 van leerjaar 2 of 3 zal je de volgende bpv oefenopdrachten maken:
B1-K2-W1 ''Werkt aan eigen deskundigheid''

Slide 5 - Tekstslide

Doel
De student kan toelichten hoe hij/zij aan de eigen deskundigheidsbevordering gaat werken 

Slide 6 - Tekstslide

Casus ter verduidelijking van het vak
Angela loopt stage op een woongroep en begeleidt cliënten met een licht verstandelijke beperking. Haar taken bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van activiteiten op de groep.

Sinds kort heeft is er een nieuwe cliënt op de groep. Hij heeft een licht verstandelijke beperking in combinatie met een dwangstoornis. Dit is voor alle collega's, uiteraard ook voor Angela, iets nieuws waar ze nog niet zoveel over weten. 

Niemand heeft in het verleden met deze doelgroep gewerkt; ze weten daarom bijvoorbeeld ook niet hoe je zo een cliënt het beste kan begeleiden. 

Welke manier van communiceren belangrijk is? Welke activiteiten passen goed bij deze doelgroep? Etcetera..
Om deze reden besluit Angela dat zij zich in dit onderwerp wilt verdiepen, zodat zij zelf hier meer over weet en haar collega's ook hierover kan inlichten.

Slide 7 - Tekstslide

Casus 'Blijven ontwikkelen'

Slide 8 - Tekstslide

Deskundigheid
Beroepsdeskundigheid wordt gevorm door:
 • Theoretische kennis en inzicht
 • (Beroeps) houding
 • Visie
 • Vaardigheden

Deskundigheidsbevordering heeft betrekking op al deze terreinen en houdt dus in dat je je kennis, houding, visie en vaardigheden verbetert.

Slide 9 - Tekstslide

Gekwalificeerd blijven 
 • Informatie via de organisatie. Denk aan een personeelsblad of nieuwsbrief
 • Zelf bijblijven. Denk aan het zoeken van nieuwe informatie op het internet

 • Vakliteratuur. Denk aan tijdschriften, boeken over het vak maatschappelijke zorg of vernieuwingen binnen je werk.
 • Bijscholing. Denk aan een training.

 • Themabijeenkomsten. Denk aan excursie of een werkbezoek aan een andere organisatie.
 • Reflecteren met collega's. Denk aan een overleg wat anders of beter kan.

 • Zelfreflectie. Denk aan wat jij anders kan of beter kan.
 • BelangenorganisatieDenk aan dat je lid wordt van een vakbond. 

Slide 10 - Tekstslide

Hoe ga jij aan je
eigen deskundigheid werken?

Slide 11 - Woordweb

Inhoud vak
 • Je verdiept je in een onderwerp waar jezelf niet veel over weet.

 • Onderwerp die op school nog niet eerder is behandeld.

 • Waar je collega's op stage ook niet veel over weten en waar je hen wat over kan leren.

 • Jouw verworven deskundigheid deel je met het team.

 • Jouw verworven deskundigheid presenteer je op school (Examen B1-K2-W1).

Slide 12 - Tekstslide

Een onderwerp
 • Softdrugs hangjongeren
 • Drillrap/Drillmuziek bij hangjongeren

 • Robotkat (Dementerende ouderen)
 • Klinefelter syndroom

 • Begeleidingsmethodieken met ziektebeeld Korsakov of moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Seksverslaving

 • Voortijdig schoolverlaters (Student loopt stage op een school)
 • Licht verstandelijke beperking met visuele beperking

Slide 13 - Tekstslide

Noem onderwerpen
die jij interessant vindt.

Slide 14 - Woordweb

Voorbereiding op het kiezen van een onderwerp
De volgende vragen geven je een richtlijn:
 • Waar loop je stage? 

 • Met welke doelgroep wil jij stage lopen?

 • Met welke doelgroep heb je vooral te maken?

 • Over welke onderwerpen weet ik weinig?

 • Wat is momenteel actueel binnen de maatschappelijke zorg?

 • Ga in gesprek met je praktijkbegeleider over mogelijke onderwerpen? (Gekeken naar wat de behoefte vanuit stage is?).

 • Neem het format (POP) door.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide