Deskundigheidsbevordering les 2

Deskundigheidsbevordering
Les 2 (Onderwerp en POP)
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Deskundigheidsbevordering
Les 2 (Onderwerp en POP)

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
Wat hebben we vorige week allemaal besproken

Slide 2 - Tekstslide

Korte terugblik vorige les
 • Uitleg vak
 • Examen 
 • Lesplanner

Slide 3 - Tekstslide

Uitleg vak
1. Je verdiept je in een onderwerp waar jezelf niet veel over weet
2. Onderwerp die op school nog niet is behandeld
3. Waar je collega's op stage ook niet veel over weten en waar je hen wat over kan leren
4.  Jouw verworden deskundigheid deel je met het team
5. Jouw verworven deskundigheid presenteer je op school (Examen)

Slide 4 - Tekstslide

AWR
Docent registreert aanwezigheid van studenten

Slide 5 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Na deze les weten jullie wat er verwacht wordt van het POP
 • Na deze les hebben we jullie onderwerpen besproken en kunnen jullie deze gaan uitdiepen, veranderen of bijstellen 
 • Na deze les weten jullie hoe het examen en format POP eruit ziet en wat er wordt verwacht

Slide 6 - Tekstslide

Samen nemen we door:
1.  Format POP (Persoonlijk ontwikkelplan)
2. Het examen

(Kijk mee in teams en/of zie kopie docent)

Slide 7 - Tekstslide

Ik vind de uitleg tot nu toe helder?

Slide 8 - Poll

In groepjes aan het werk...
1.  Docent verdeelt de studenten in groepjes van 3/4
2. Samen gaan jullie brainstormen over (mogelijke) onderwerpen

De volgende vragen geven je een richtlijn:
-  Waar loop je stage?
- Met welke doelgroep heb je vooral te maken?
- Heb je al een gesprek gehad met je praktijkbegeleider over mogelijke onderwerpen? (Gekeken naar wat de behoefte vanuit stage is)
- Kijk samen naar mogelijke onderwerpen. Gebruik hiervoor ook het internet.

Slide 9 - Tekstslide

Welke onderwerpen kun je

gebruiken voor dit examen?

Slide 10 - Woordweb

Welke onderwerpen kun je gebruiken voor dit examen?

Slide 11 - Open vraag

Voorbeeld onderwerpen
1. Softdrugs hangjongeren
2. Drillrap/Drillmuziek
3. Robotkat (Dementerende ouderen)
4. Klinefelter syndroom
5. Begeleidingsmethodieken met ziektebeeld Korsakov
6. Seksverslaving
7. Voortijdig schoolverlaters ( Student loopt stage op een school)
8.  Licht verstandelijke beperking met visuele beperking

Slide 12 - Tekstslide

Criterium: Presenteert hoe gewerkt is aan de deskundigheid

Slide 13 - Tekstslide

Hoe werk je aan het vergroten van deskundigheid? Geef voorbeelden

Slide 14 - Woordweb

Voorbeeld (Casus)
Om de opdracht beter te begrijpen gaan we gebruik maken van een casus (zie volgende slide)

Slide 15 - Tekstslide

Casus
Angela loopt stage op een woongroep en begeleidt cliënten met een licht verstandelijke beperking. Haar taken bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van activiteiten op de groep.
Sinds kort heeft is er een nieuwe cliënt op de groep. Hij heeft een licht verstandelijke beperking in combinatie met een dwangstoornis. Dit is voor alle collega's, uiteraard ook voor Angela, iets nieuws waar ze nog niet zoveel over weten. Niemand heeft in het verleden met deze doelgroep gewerkt; ze weten daarom bijvoorbeeld ook niet hoe je zo een cliënt het beste kan begeleiden. Welke manier van communiceren belangrijk is? Welke activiteiten passen goed bij deze doelgroep? Etcetera..
Om deze reden besluit Angela dat zij zich in dit onderwerp wilt verdiepen, zodat zij zelf hier meer over weet en haar collega's ook hierover kan inlichten.

Slide 16 - Tekstslide

Presenteer hoe gewerkt is aan deskundigheid


 • Benoem wat je precies hebt gedaan om je te verdiepen in het onderwerp? Noem de stappen op.
 • Niet alleen benoemen wat je hebt gedaan
 • Maar ook wat je het je heeft opgeleverd 
 • Dit gaat over jouw proces
 • Verwijs door naar andere delen van je presentatie 

Slide 17 - Tekstslide

Volgende week
 • Onderwerp definitief vaststellen
 • Criterium 2 en 3 

Slide 18 - Tekstslide