Μελέτη Περίπτωσης - Επιχείρηση Dolphin by-catch (Secondary)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
SEA SHEPHERD
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΛΦΙΝΙΑ-ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝ ΑΛΙΕΥΜΑ
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeographySocial science+2Secondary EducationAge 11-13

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Introductie

Περιγραφή Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Dolphin By-catch που στοχεύει στα παρεμπίπτουσα αλίευση δελφινιών στα γαλλικά ύδατα.

Instructies

Οδηγίες
Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία 1-3. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Dolphin By-catch με στόχο την παρεμπίπτουσα αλίευση δελφινιών στα γαλλικά ύδατα.

Αυτή η Μελέτη περίπτωσης διαρκεί 15 λεπτά.

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructies

Onderdelen in deze les

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
SEA SHEPHERD
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΛΦΙΝΙΑ-ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝ ΑΛΙΕΥΜΑ

Slide 1 - Tekstslide

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τη Sea Shepherd. H Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και είναι μια οργάνωση για τη διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, η οποία δουλεύει για να υπερασπίζεται τους ωκεανούς και τη θαλάσσια ζωή. Η Sea Shepherd δρα σε όλο τον κόσμο για θέματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς, υλοποιώντας κάθε χρόνο πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης. Η ΠΛΑ αλιεία είναι ένας τομέας στον οποίο εργάζεται η Sea Shepherd για να βοηθήσει στη διακοπή της παράνομης αλιείας και στη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (θαλάσσια είδη που πιάνονται κατά λάθος).
Τι γνωρίζετε...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας
Κλικάρετε στην εικόνα
Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Tekstslide

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται χρήση των συγκεκριμένων εικονιδίων για να προσδιοριστούν οι δράσεις εκμάθησης:
Each year along the Atlantic Coast, in the bay of Biscay, up to 10,000 dolphins are killed by fishing trawlers.
Κάθε χρόνο, κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού Ωκεανού, στον Βισκαϊκό κόλπο, έως και 10.000 δελφίνια σφάζονται από μηχανότρατα αλιείας.

Slide 3 - Tekstslide

Επιχείρηση παρεμπίπτοντα αλιεύματα
Κάθε χρόνο κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού, στο Βισκαϊκό κόλπο, σκοτώνονται έως και 10.000 δελφίνια από αλιευτικές μηχανότρατες.
Από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο στις ακτές Βαντέ, Σαράντ-Μαριτίμ και Βρετάνης, η περιοχή είναι γεμάτη με πελαγικές μηχανότρατες που ψαρεύουν ανά δύο, ρίχνοντας δίχτυα ανάμεσα στις δύο μηχανότρατες και από μεγάλα βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη.

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Fishing trawlers are targeting endangered sea bass in their spawning grounds.
Mηχανότρατες αλιείας έχουν στο στόχαστρο το υπό εξαφάνιση λαβράκι στους τόπους αναπαραγωγής τους.

Slide 6 - Tekstslide

Στοχεύοντας το λαβράκι
Οι μηχανότρατες στοχεύουν λαβράκια, που απειλούνται προς εξαφάνιση, στα μέρη που αναπαράγονται, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους μελλοντικούς πληθυσμούς τους.
Sea Shepherd are working to have the state to prohibit trawling in sea bass spawning grounds, monitor fishing, prevent the sale of juvenile fish and have proper recording of data.
Οι Sea Shepherd εργάζονται ώστε το κράτος να απαγορεύσει την αλιεία με μηχανότρατες σε περιοχές αναπαραγωγής, να παρακολουθεί την αλιεία, να εμποδίσει την πώληση νεαρών ψαριών και να υπάρχει κατάλληλη καταγραφή δεδομένων.

Slide 7 - Tekstslide

Η αποστολή της Sea Shepherd
H Sea Shepherd εργάζεται ώστε το κράτος να απαγορεύσει την αλιεία με μηχανότρατες σε περιοχές αναπαραγωγής, να παρακολουθεί την αλιεία, να εμποδίσει την πώληση νεαρών ψαριών και να υπάρχει κατάλληλη καταγραφή δεδομένων.

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

How you can help!
Reduce demand for fish.

Boycott small (juvenile) fish sales.

Boycott fish from trawling.


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Μείωση ζήτησης για ψάρια.

Μποϊκοτάζ πωλήσεων μικρών (νεαρών) ψαριών.

Μποϊκοτάζ ψαριών που αλιεύτηκαν από μηχανοτράτες.

Slide 9 - Tekstslide

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
Για τη στήριξη αυτής της εκστρατείας, το ευρύ κοινό μπορεί να βοηθήσει με:
- Την παύση ή δραστική μείωση στην κατανάλωση των ψαριών.
- Μποϊκοτάζ πωλήσεων μικρών (νεαρών) ψαριών.
- Μποϊκοτάζ ψαριών που αλιεύτηκαν από μηχανότρατες, περιορίζοντας τα αποκλειστικά σε ψάρεμα με αγκίστρι, ώστε να μειωθούν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
Γιατί η αλίευση
στους τόπους αναπαραγωγής
απειλεί τα είδη;

Slide 10 - Open vraag

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.
«Γιατί η αλίευση στους τόπους αναπαραγωγής απειλεί τα είδη;»Τι σημαίνει ο όρος παρεμπίπτον αλίευμα;

Slide 11 - Open vraag

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.
«Τι σημαίνει ο όρος παρεμπίπτον αλίευμα;»


Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.

Slide 12 - Open vraag

Τι μάθατε;
Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.
«Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε».


Γράψτε κάτι που δεν καταλάβατε.

Slide 13 - Open vraag

Τι δεν καταλάβατε;
Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.
«Γράψτε κάτι που δεν καταλάβατε».
www.seashepherdglobal.org

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies