Deel 3 - Mondeling - Excuses

Deel 3 - Mondeling - Excuses

Sorry dat ik te laat ben!

+ Mogelijke excuses... 
 (inventariseren op bord)
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2

In deze les zitten 45 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Deel 3 - Mondeling - Excuses

Sorry dat ik te laat ben!

+ Mogelijke excuses... 
 (inventariseren op bord)

Slide 1 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Wie was vandaag op tijd in de les?
Wie was vandaag te laat in de les?

Hoe kan men zich verontschuldigen als men te laat is?
Sorry dat ik te laat ben!
(excuses)

Slide 2 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Ik stond in de file.
Ik moest nog even naar de directeur.
Mijn kind is ziek.
....

Slide 3 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Zijn Belgen stipte mensen?

En Nederlanders, Fransen, Spanjaarden, 
Tunesiërs, Duitsers, Algerijnen, Italianen, ...?

Hoe zit dat mondiaal? Zijn er verschillen per continent?

Slide 4 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Te laat!

Waarom komt men / kom jij te laat?
(storend, frequent, moeilijk...?)

Waarom is het belangrijk om op tijd te zijn (op school, bij de dokter...)?

Lees de tekst p 53 en vul de % in.

Slide 5 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Te laat!

p 53, oef 3: Luister naar het radiobericht. (track 18)
Controleer je antwoorden op de vorige oefening.

-
-
-

Slide 6 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Te laat!

p 53, oef 4: Combineer de tekeningen met het juiste excuus.
p 54, oef 5: Geloof je het excuus? Ja of nee? 

(En wat denkt de groep...?)

Slide 7 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Te laat!

p 53, oef 4: Combineer de tekeningen met het juiste excuus.
p 54, oef 5: Geloof je het excuus? Ja of nee? 

(En wat denkt de groep...?)

Slide 8 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry dat ik te laat ben!

p 54, oef 6: Luister naar de dialogen en noteer het nummer van de dialoog bij de juiste tekening.  (track 19, 20, 21)
p 55, oef 6: Luister een 2e maal naar mevrouw De Wit. Hoe klinkt ze?
Geloof je het excuus? Ja of nee? 
p 55, oef 6: Luister een 3e maal. Lees de vragen. Wat denk je? 

Slide 9 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry dat ik te laat ben!

Reconstructie dialoog op bord. (door input van de groep)
Tekst luidop brengen. (let op intonatie en inleving)
Dan gatentekst, tot leeg bord...

Slide 10 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry dat ik te laat ben!

p 54, oef 6: Luister naar de dialogen en noteer het nummer van de dialoog bij de juiste tekening.  (track 19, 20, 21)
p 55, oef 6: Luister een 2e maal naar mevrouw De Wit. Hoe klinkt ze?
Geloof je het excuus? Ja of nee? 
p 55, oef 6: Luister een 3e maal. Lees de vragen. Wat denk je? 

Slide 11 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry dat ik te laat ben!

p 55, oef 7: Luister naar de dialogen. Hoe reageert mevrouw De Wit? (track 22, 23, 24)
p 55, oef 7: Luister een 2e maal naar mevrouw De Wit. Hoe klinkt ze?

Slide 12 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry dat ik te laat ben!

p 56, oef 8: A/B oefening. 
Lees eerst alle excuses klassikaal (let op intonatie & inleving) 
(--> merk ook op: alle zinnen zijn imperfectum zinnen)
- RECEPTIEF / Cursist A dekt tekst af. Cursist B zegt excuus. A zegt nummer van de tekening. B controleert. (Nadien wisselen ze van rol)
- PRODUCTIEF / Cursist A dekt tekst af. Cursist B zegt nummer tekening. A geeft excuus. B controleert. (Nadien wisselen ze van rol)

Slide 13 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
p 56, oef 8: A/B oefening. 
Nu oefenen we de bijkomende standaard taalhandeling in in zo 'n situatie. (zie ook groene kader)

- SORRY DAT IK TE LAAT BEN! (inoefening met koorspreken)
- HOE KOMT HET? (  :-)   of   :-(  )
- excuus
- DAT BEGRIJP IK.  /  NIETS AAN TE DOEN.  /  DAT BEGRIJP IK NIET / 
   DAT EXCUUS KAN IK NIET AANVAARDEN.

Slide 14 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
We spelen de situatie zelf! 
(leraar toont kaarten (emotie + excuus), cursisten spelen de situatie):

Leerling <> Leerkracht.
Werknemer <> Baas.
Man <> Vrouw.
....
Cursisten controleren of alle taalhandelingen zijn gebruikt (--> 2 grijze kaders, onderaan p 57)

Slide 15 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
http://www.berktekst.nl/formuleren/als-dan/

Slide 16 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry, ik ben te laat. (Deborah)

Maar wat moeten de anderen vandaag zeggen? (Fethi, Gisèle, Samatar, Melody)


Slide 17 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry, ik ben te laat. (Deborah)

--> Sorry, ik kon niet komen! (welke tijd?)
p 59, oef 10
Ook Linda, Mark, Anne en Peter waren afwezig...
Luister naar de dialogen. Waarom waren ze er niet?
(tracks, 25, 26, 27, 28)

Slide 18 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Sorry, ik kon niet komen...
(tracks, 25, 26, 27, 28)
Zijn het goede excuses? Zijn ze geloofwaardig?
Hoe zou jij reageren?

We gaan luisteren naar de reacties van de collega 's...
(tracks 29, 30, 31, 32)

Slide 19 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
(tracks 29, 30, 31, 32)
Vind je de reacties logisch? (In welke tijd staan de reacties?)

p 60, oef 12
Nu is het aan jullie!
Kijk naar de groene kader en maak de A/B oefening p 151 en 152.
(denk aan de emotie!)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
We gaan nu een LANGER verhaal leren vertellen...
(receptief)
Sluit het boek.

We luisteren naar het verhaal van Marilu.
(track 33)
Wat is het probleem?

Slide 22 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
p 61, oef 13
Open het boek. Luister opnieuw naar het verhaal.

Duid in het werkboek aan in welke volgorde 
de situaties elkaar opvolgen.

We controleren de antwoorden... Is haar verhaal geloofwaardig?

Slide 23 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
p 62, oef 15
Elke cursist vertelt nu aan de andere cursisten het verhaal van Marilu. Elke cursist vertelt één stapje. (imperfectum!)

p 62, oef 16
(optie) 

Slide 24 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
p 63, oef 17
We gaan terug een LANGER verhaal leren vertellen...
(receptief)
Sluit opnieuw het boek.
We luisteren naar het verhaal van Gloria.
(track 34)
Wat is het probleem?

Slide 25 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
p 63, oef 17
Open het boek. Luister opnieuw naar het verhaal.

Duid in het werkboek aan in welke volgorde 
de situaties elkaar opvolgen.

We controleren de antwoorden... Is haar verhaal geloofwaardig?

Slide 26 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
p 64, oef 19
Elke cursist vertelt nu aan de andere cursisten het verhaal van Marilu. Elke cursist vertelt één stapje. (imperfectum!)

p 64, oef 20
(optie) 
Imperfectum training

Slide 27 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Ik   ____________    auto rijden.Zij ____________ een liefdesbrief.

Slide 28 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Muktar  _________  ____    aan de universiteit. 


Gigi en Lola  ____________ hun eerste kus in 2007.

Slide 29 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Roger   ____________    het rusthuis.Anna en Luc  ____________ een huis.

Slide 30 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Michael  ____________    zijn been 
en ___________ naar het ziekenhuis.

Loubna en Idriss  ____________ de lotto.

Slide 31 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Hij   ____________    Anna ten huwelijk.Anna ____________ een tweeling.

Slide 32 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
En nu.... imperfectum training zonder hulp...!

Ik  ...Zij ...

Slide 33 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Muktar ... 


Gigi en Lola ...

Slide 34 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Roger  ...Anna en Luc ...

Slide 35 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Michael .. 
en ...

Loubna en Idriss  ...

Slide 36 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Imperfectum training.

Hij   ...Anna ...

Slide 37 - Tekstslide

Deel 3 - Mondeling - Excuses
Les: 24 april 2018

p 65, oef 21 (Radio Zo gezegd)
track 35

p 65, oef 22 (Radio)
NIET

p 66 + 67 (BBB)

Slide 38 - Tekstslide

positie 'niet'
http://nl.ver-taal.com/gr_ontkenning.htm

Wie wil mag tekst maken over een leuk excuus op een belangrijk moment in zijn/haar leven

Slide 39 - Tekstslide

DEEL 3 SCHRIFTELIJK:  Het spijt me!
p 44, oef 1: Wie verstuurde de sms?
p 45, oef 2: Reageer op de sms'jes.
p 45, oef 3: Formuleer de excuses.
p 46, oef 4: Formuleer de excuses.
p 47, oef 5: Kies een rol + situatie. 
--> Formuleer een sms. 
--> Reageer ook op de sms van je buur.

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

DEEL 3 SCHRIFTELIJK: Het spijt me!
p 48, oef 6: BBB 
Lees en los de vragen op.

Herhaling alle thema 's + mogelijke vragen evaluatie.

Slide 42 - Tekstslide

Evaluatie
Thema 1: 
- Vergelijk jezelf met een andere cursist. (we hebben allebei, geen van beiden, verschillende, meer, minder, ...)
- Wat denk je van deze persoon (foto 's met beroepen)? --> Ik denk dat die heel goed kookt.
LK zegt dat hij die persoon goed kent.  CST vraagt: "Weet jij of hij ook lekker lasagne kan koken?"
- Kijk naar de video. Wat zijn de gelijkenissen en wat zijn de verschillen tussen beide personen. Noteer ze.

Thema 3:
- CST trekt 4 kaartjes met excuses. Vervolgens construeert hij hiermee een verhaal. (structuurwoorden, inversie, tijden)Slide 43 - Tekstslide

Evaluatie
Thema 7:
- Je solliciteert en hebt een gesprek bij de potentiële werkgever.

(Combinatie thema 's)
- Luisteroefening A --> Luister naar een radiobericht , vertel waarover het gaat, geef je mening over dit bericht.
- Luisteroefening B --> Luister naar een radiobericht , los de 3 multiple choice vragen op.
- Luisteroefening C --> Luister naar de dialoog. Waarover hebben deze mensen het? (wat, hoe, waar, wie, wanneer, waarom...?)

Slide 44 - Tekstslide

Volgende les: corrigeren van de CV 's en motivatiebrieven. + start deel 4 (mondeling)
Evaluatie op 3 mei.
De les daarna vragen van de Zuidpool.

Slide 45 - Tekstslide