Filosofie

Filosofie
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Latijn en GrieksSecundair onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Filosofie

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat is filosofie?

Slide 3 - Open vraag

woordenboeken/encyclopedieën
→ de wetenschap die zich bezighoudt met het wezen van alle dingen en het leven
→ het kritisch onderzoeken van de bases van fundamentele overtuigingen en de analyse van de basisbegrippen, dogma's en praktijken die uiting geven aan deze overtuigingen
→ wetenschap die streeft naar kennis en wijsheid
→ samenhangend systeem van beweringen en argumenten

Slide 4 - Tekstslide

Besluit
→ Geen eenduidige definitie
→ Het domein van de filosofie bestaat uit “alle intellectuele inspanningen”

Slide 5 - Tekstslide

Thema van caput 1: GELUK

→ enkel die filosofische stromingen die zich duidelijk uitspreken over dit thema
→ epicurisme
→ stoïcisme
→ cynisme

Slide 6 - Tekstslide

Het epicurisme

Slide 7 - Tekstslide

5

Slide 8 - Video

00:54
Wat is hedonisme
A
een levenswijze die veel pijn veroorzaakt
B
een levenswijze die streeft naar genot
C
een levenswijze van gelukkige mensen
D
een mengeling van pijn en genot

Slide 9 - Quizvraag

01:28
som (één per één) de kernwaarden van het epicurisme op.

Slide 10 - Woordweb

01:44
Wat is de hedonistische calculus
A
Het afwegen van genot op korte en lange termijn
B
enkel kiezen voor genot zonder pijn
C
Een mooi evenwicht tussen genot en hedonisme
D
het nauwkeurig berekenen van het genot

Slide 11 - Quizvraag

02:34
Hoe staat Epicurus tegenover angst voor de goden en angst voor de dood?
A
De goden zorgen ervoor dat je niet bang moet zijn voor de dood.
B
De goden en de dood bestaan niet.
C
De goden bemoeien zich niet met de mens en de dood komt pas als de mens er niet meer is.
D
Goden zijn pas belangrijk voor de mens na de dood.

Slide 12 - Quizvraag

02:39
Geef één kernwoord om het epicurisme te typeren.

Slide 13 - Woordweb

De atoomtheorie

Slide 14 - Tekstslide

De atoomtheorie
→ Alles is opgebouwd uit atomen: onsplitsbare deeltjes die zich in de lege ruimte bewegen
→ botsing -> combinatie van atomen

Slide 15 - Tekstslide

Ter vergelijking:
Hoe staat de katholieke kerk tegenover "genot"?
tot 1' 03"

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Hoe beschreef de paus seksueel en culinair plezier?

Slide 18 - Open vraag

Het stoïcisme

Slide 19 - Tekstslide

7

Slide 20 - Video

00:15-00:17
predicamant?

netelige situatie

Slide 21 - Tekstslide

01:01
Wat onderwijst Zeno?
A
atomenleer en zelfcontrole
B
moed, verdraagzaamheid en zelfcontrole
C
emotieloosheid en zelfcontrole
D
boekenwijsheid en zelfcontrole

Slide 22 - Quizvraag

01:11-01:13
disciples?
leerlingen

Slide 23 - Tekstslide

01:20
Wat verstaat men nu onder stoïcijns?

Slide 24 - Open vraag

01:49
Waar heeft de mens geen invloed op?
De gebeurtenissen die ons overkomen.
1
Wat kan de mens wél zelf bepalen?
de manier waarop we op gebeurtenissen reageren.
2

Slide 25 - Tekstslide

02:28
Wat zijn de vier pijlers van het Stoïcisme?

Slide 26 - Open vraag

04:03
Noem zo veel mogelijk beroemde personen die (in de Oudheid of in onze tijd) de stoïcijnse levenswijze navolgen.

Slide 27 - Woordweb

Stoïcisme
→ Stichter: Zeno van Citium
→ Basis: de logos ordent het universum en is overal aanwezig. → Levenswijze: De mens moet leven volgens de logos, dus mag geen overdreven gevoelens koesteren.

Slide 28 - Tekstslide

Cynisme
→ Stichter: Diogenes van Sinope
→ Basis: geen leer, wel een levenswijze die zich afzet tegen de heersende normen een waarden.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide