Vm2 orientatie les 5

Vm 2 orientatie 
huishoudelijke dienst
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Dienstverlening en producten vmboMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vm 2 orientatie 
huishoudelijke dienst

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les
in de vorige les hebben jullie een pagina voor een gastenboek gemaakt en een inrichting voor een restaurant gemaakt die voldeed aan een aantal eisen.

Slide 2 - Tekstslide

les 5
in deze les gaan we kijken hoe we een restaurant kunnen schoon en netjes kunnen maken en houden.
Dit heet "Mastiek maken"

Slide 3 - Tekstslide

Hygiene
In een restaurant is hygiëne heel belangrijk. Alles moet goed schoon zijn, want dat zorgt er voor dat het ook veilig is. Je moet er toch niet aan denken dat gasten uitglijden over afval of ziek worden door de slechte hygiëne. 
Kijk naar het volgende filmpje over mastiek maken

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

mastiek maken is
A
alle voorbereidende een afsluitende werkzaamheden doen in het restaurant zoals schoomaken en bijvullen
B
de tafel opdekken
C
De bestellingen doen voor het restaurant zodat alle materialen er zijn
D
Menage op tafel zetten

Slide 6 - Quizvraag

Schoonmaken (theorie)
Soorten vuil
Er zijn verschillende soorten vuil. Veel vuil kun je zien, dat noemen we zichtbaar vuil. Zichtbaar vuil kan worden onderverdeeld in droog vuil en aangekleefd vuil. Zand aan de schoenen is een voorbeeld van droog vuil, een koffievlek is een voorbeeld van aangekleefd vuil. Naast zichtbaar vuil bestaat er ook onzichtbaar vuil. Dit vuil kun je met het blote oog niet zien. Denk hierbij aan bacteriën en schimmels.

Voor elk soort vuil gebruik je een andere soort schoonmaakmiddel en schoonmaakmethode. Die methodes en middelen zijn ook afhankelijk van de voorwerpen die moeten worden schoon-gemaakt. Je maakt een vloer natuurlijk anders schoon dan een snijplankje in de keuken.

Slide 7 - Tekstslide

Droog vuil
Voor het verwijderen van droog vuil heb je geen water en reinigingsmiddel nodig. Er zijn verschillende methodes om droog vuil te verwijderen, zoals vegen, stofzuigen, stoffen en stof wissen.

Slide 8 - Tekstslide

aangekleefd vuil
Het verwijderen van aangekleefd vuil wordt reinigen genoemd. Vaak kan aangekleefd vuil niet met alleen warm water worden verwijderd. Daarom wordt er meestal een reinigingsmiddel aan het water toegevoegd. Het vuil lost op in het reinigingsmiddel en kan daarna gemakkelijk worden verwijderd. Aangekleefd vuil wordt verwijderd door middel van dweilen, boenen of schrobben.
Het bij het verwijderen van aangekleefd vuil op: 
 • Gebruik altijd warm water en het juiste reinigingsmiddel 
 • Gebruik de juiste dosering van het schoonmaakmiddel
 • Werk hygiënisch
 • Ververs het water regelmatig
 • Gebruik schone hulpmiddelen
 • Maak de hulpmiddelen na het gebruik weer goed schoon

Slide 9 - Tekstslide

onzichtbaar vuil
Het verwijderen van onzichtbaar vuil, zoals bacteriën en schimmels, wordt ook wel desinfecteren genoemd. Desinfecteren is het doden van micro-organismen die na het reinigen zijn achtergebleven. Desinfecteren heeft dus alleen zin als je eerst alles heel goed hebt gereinigd.

Slide 10 - Tekstslide

Droog vuil
aangekleefd vuil

Slide 11 - Sleepvraag

schoonmaakmiddelen(theorie)
Er zijn drie soorten schoonmaakmiddelen.

Reinigingsmiddel
Reinigingsmiddelen worden gebruikt om het zichtbare vuil te verwijderen. Je kunt bij reinigingsmiddelen denken aan bijvoorbeeld zeep of een allesreiniger.

Desinfecteermiddel
Desinfecteermiddelen worden voornamelijk gebruikt om onzichtbaar vuil te verwijderen. De bedoeling van een desinfecteermiddel is dus om bacteriën en schimmels te doden. Een voorbeeld van zo’n soort schoonmaakmiddel is bleekwater.

Onderhoudsmiddel
Onderhoudsmiddel is een middel om voorwerpen te beschermen en er voor te zorgen dat het voorwerp minder snel slijt. Voorwerpen die behandeld zijn met een onderhoudsmiddel gaan langer mee.

Slide 12 - Tekstslide

Veiligheidssymbolen
Om mensen te waarschuwen voor de gevaren van bepaalde schoonmaakmiddelen, worden symbolen gebruikt. In elk land worden de symbolen soms verschillend weergegeven. Vanaf januari 2017 zijn er nieuwe symbolen in gebruik. Dan zijn de symbolen ook in heel Europa hetzelfde.

Hiernaast zie je de verschillende (nieuwe) symbolen.

Slide 13 - Tekstslide

maak de volgende oefening

Slide 14 - Tekstslide

Giftig
ontplofbaar
lange termijn gezondheidsgevaar
oxiderend

Slide 15 - Sleepvraag

Wat voor soort reinigingsmiddel hoort bij het etiket op de volgende dia?
A
desinfecteermiddel
B
reinigingsmiddel
C
onderhoudsmiddel
D
iets anders

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Er staan drie pictogrammen op het etiket Wat beteken die?
A
oxiderend, giftig, ontvlambaar
B
bijtend, milieu gevaarlijk, ontplofgevaar
C
milieu gevaarlijk, ontvlambaar, oxiderend
D
Bijtend , milieu gevaarlijk,ontvlambaar

Slide 18 - Quizvraag

Schoonmaakplan 

Schoonmaken is een belangrijk onderdeel van het mastiek maken in het restaurant.
In een schoonmaakplan staan de volgende zaken aangegeven:

welk object (ruimte, apparatuur, materiaal) schoongemaakt wordt;
hoe vaak het object wordt schoongemaakt;
hoe het object wordt schoongemaakt
Als het schoonmaakplan is opgesteld, is het ook verstandig om bij te houden of de schoonmaak al is uitgevoerd en door wie. Dat kan belangrijke informatie zijn voor het bedrijf, maar ook voor de gasten.

Als de bezoekers zien dat de toiletten vaak worden schoongemaakt, zullen ze sneller tevreden zijn over de hygiëne. Een goede mogelijkheid om dit bekend te maken is het ophangen van een controlelijst. Op een controlelijst kunnen de medewerkers aangeven wat ze wanneer hebben schoongemaakt.
De medewerker zet zijn paraaf als het klaar is.

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld van een schoonmaakplan

Slide 20 - Tekstslide

opdracht 1
open een nieuw Wordbestanden beantwoord de vragen in de volgende dia.
Hiervoor heb je twee bestanden nodig die te vinden zijn in de bestanden van teams lees eerst de volgende 4 dias voordat je begint!!!!!!!!!

Slide 21 - Tekstslide

Vragen??????
 1. Welke drie onderdelen staan altijd in een schoonmaakplan?
 2. Waarom kan het handig zijn om een controlelijst op te hangen,
 3. Wat heb je nodig om ramen te zemen? Noem de schoonmaakmiddelen en de hulpmiddelen.(open het bestand "schoonmaakmiddelen" in bestanden op teams)


Slide 22 - Tekstslide

Je gaat nu zelf een schoonmaakplan samenstellen,Hieronder vind je de gegevens die in het schoonmaakplan voor het restaurant moeten worden opgenomen .

Objecten
Prullenbakken, tafels , vloer (laminaat), bestekkasten, ramen, deuren

Schoonmaakfrequentie
de prullenbakken, de deuren, de vloer en de tafels moeten dagelijks worden schoongemaakt; de ramen moeten elke week worden schoongemaakt; de bestekkast moet naar behoefte worden schoongemaakt.

Schoonmaakmiddelen
zie het bestand ‘Schoonmaakmiddelen’

Hulpmiddelen
zie het bestand ‘Schoonmaakmiddelen’

Slide 23 - Tekstslide

In de bestanden op teams vind je een invulblad Schoonmaakplan dat je hiervoor gebruikt.
Het schoonmaakplan invullen doe je als volgt:

Vul de objecten in die schoongemaakt moeten worden.
Vul in hoe vaak de objecten schoongemaakt moeten worden.
Vul de schoonmaakmiddelen in.
Vul ook de hulpmiddelen in.
Noteer of het gaat om reinigen, desinfecteren of onderhouden.

Slide 24 - Tekstslide

inleveren
Het compleet ingevulde schoonmaakplan lever je in op magister bij opdrachten=> schoonmaakplan

Slide 25 - Tekstslide

opdracht 2
Vloer schoonmaken(moppen of dweilen)
Voor deze opdracht heb je een week de tijd om te uit te voeren. Vraag je ouders of ze je kunnen helpen met deze opdracht
Als bewijs maak je een fotoreportage(powerpoint) en lever je in op teams
Lees eerst de volgende  5 dia'svoordat je begint

Slide 26 - Tekstslide

Als je een gladde vloer schoonmaakt, verwijder je eerst het losse vuil en het stof. Dit doe je met een stofzuiger of een stofwisser. Vervolgens verwijder je het aangekleefde vuil met een mop. Dit wordt ook wel ‘moppen’ genoemd.
Werkvolgorde:
 • Kijk eerst op de fles schoonmaakmiddel hoeveel schoonmaakmiddel je nodig hebt.
 • Vul de mopemmer voor ¾ met lauw water.
 • Doe het schoonmaakmiddel in het water.
 • Verdeel in gedachten de vloer in vier blokken. Alles wat in het linker achterste blok in de weg staat, schuif je eerst naar het rechter achterste blok. Je begint dus met het linker blok.
 • Ga naast de mopemmer staan. Houd de mop boven de wringer.
 • Laat de strengen al draaiend in de wringer zakken.
 • Pers de mop matig uit.
 • Houd je rug recht, je arm gestrekt en buig iets door je knieën.
 • Werk achteruit, loop niet over de natte vloer.

Slide 27 - Tekstslide

alternatief voor mop 
Heb je geen mop en wringer thuis dan neem je een dweildoek met een emmer en een harde bezem op een steel.
De dweil moet je dan handmatig uitwringen en schoonspoelen

Slide 28 - Tekstslide

Beantwoord de volgende vragen en verwerk de vragen met de antwoorden in je reportage
 1. Wat doe je voordat je een vloer gaat moppen?
 2. Hoeveel water moet er in de mopemmer en wat is de temperatuur?
 3. Waarom verdeel je de vloer in gedachten in vier blokken?

 4. Hoe gebruik je de wringer?
 5. Waarom moet je achteruit werken, naar de deur toe?

Slide 29 - Tekstslide

Uitvoering
 1. Verwijder grof vuil met een stoffer en blik. 
 2. Maak de vloer stofvrij met de stofzuiger of stofwisser.
 3. Reken uit hoeveel schoonmaakmiddel je nodig hebt. Vul de mopemmer voor ¾ met lauw water.
 4. Verdeel in gedachten de vloer die jij moet moppen in vier blokken. Verplaats spullen die in de weg staan.
 5. Maak de mop nat en pers deze matig uit in de wringer.
 6. Mop eerst langs de randen en in de hoekjes.
 7. Spoel de mop regelmatig uit.
 8. Zet alle spullen weer op de plaats terug.
 9. Werk achteruit en loop niet over de natte vloer.
 10. Spoel na afloop de mop en de mopemmer goed uit en laat ze drogen.
 11. Ruim alles netjes op.

Slide 30 - Tekstslide

beoordeling
laat je ouders je werk beoordelen aan de hand van het beoordelingformulier dat je kunt vinden  bij de bestanden op teams. 
Voeg een afbeelding van het ingevulde formulier toe aan je reportage

Slide 31 - Tekstslide

Succes allemaal!!!!!
wij zijn te bereiken op teams  en via de mail

Slide 32 - Tekstslide