Ouderwordende mensen met een verstandelijke beperking

Ouder wordende client
met een verstandelijke beperking
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Ouder wordende client
met een verstandelijke beperking

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wil je te weten komen over de ouder wordende cliënt?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke gezondheidsrisico's herken je bij je eigen cliënten?
Depressie
Vallen
Slecht horen
Slecht zien
Communicatieproblemen
Diabetes
Syndroom van down
Eenzaamheid

Slide 6 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

DEMENTIE

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

In het beginstadium van dementie zijn mensen met dementie alert.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Antwoord
Dit is waar, mensen met dementie in het eerste stadium zijn zich vaak pijnlijk bewust van hun eigen achteruitgang en
het verlies van kennis en vaardigheden. Ze zoeken houvast bij andere mensen en in kleine details. Ze zijn alert op de
omgeving vanuit de angst (weer) iets te missen, te vergeten of niet te weten. Ook in lichaamshouding is die alertheid
vaak terug te zien: toegeknepen ogen, gespannen spieren en veel rondkijken. Vaak zoeken mensen zelf een plek op
in de woonkamer waarin ze goed overzicht hebben op alles wat er gebeurt.

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dementie?
Dementie: ‘Hun hersenen laten hen in de steek’.
Dementie is een hersenaandoening. Daarbij gaan zenuwcellen in de hersenen kapot of de verbindingen tussen deze zenuwcellen raken beschadigd. 

 Alzheimertype, vasculaire dementie, frontaalkwabdementie en Lewy Body dementie 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dementie en Downsyndroom
Mensen met Downsyndroom hebben meer kans om dementie door de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. 

Dat komt omdat zij driemaal het chromosoom 21 hebben. 
Ongeveer een derde van de mensen met Downsyndroom boven de 40 jaar heeft Alzheimer dementie; bij de 60-70 jarigen is dat 50-70%. 
Daarom wordt de leeftijdsgrens van senioriteit van mensen met Downsyndroom al bij 40 jaar gelegd.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ongeveer 80% van alle mensen ouder dan 60 jaar met het syndroom van Down is aan het dementeren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Antwoord
Dit is niet waar. Het percentage ligt ongeveer rond de 50 % voor zover dit nu uit onderzoeken bekend is. Dit is echter
een ruwe schatting, want er zijn grote verschillen gevonden in de uitkomsten van de verschillende onderzoeken
naar het voorkomen van dementie bij mensen met het syndroom van Down ouder dan 60 jaar
In het beginstadium van dementie zijn mensen met dementie alert.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Antwoord
Dit is waar, mensen met dementie in het eerste stadium zijn zich vaak pijnlijk bewust van hun eigen achteruitgang en
het verlies van kennis en vaardigheden. Ze zoeken houvast bij andere mensen en in kleine details. Ze zijn alert op de
omgeving vanuit de angst (weer) iets te missen, te vergeten of niet te weten. Ook in lichaamshouding is die alertheid
vaak terug te zien: toegeknepen ogen, gespannen spieren en veel rondkijken. Vaak zoeken mensen zelf een plek op
in de woonkamer waarin ze goed overzicht hebben op alles wat er gebeurt.
Stadia dementie

Slide 18 - Tekstslide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Het verloop van dementie
Dementie kent een progressief ziektebeeld. Dat betekent dat de klachten steeds erger zullen worden. Men onderscheidt 4 fases van dementie:

  1. Stadium 1 - 'bedreigde ik': Beginnende en milde dementie
  2. Stadium 2 - 'verdwaalde ik': Matig ernstige dementie
  3. Stadium 3 - 'verborgen ik': Ernstige dementie, cliënt is afhankelijk van anderen.
  4. Stadium 4 - 'verzonken ik': Ernstige dementie, client kan vrijwel niet meer bewegen.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Medicijnen die helpen om het proces van dementie te vertragen worden te weinig gebruikt in de ghz?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Antwoord
Het is waar dat deze specifieke medicatie weinig gebruikt wordt bij mensen met een verstandelijke beperking.
Dit heeft echter een reden. Er zijn weliswaar medicijnen die de symptomen verlichten en het ziekteproces in lichte
mate vertragen, zoals het vasthouden van aandacht (cholinesterase remmers) en het geheugen, de oriëntatie en de
vaardigheden in dagelijkse handelingen (Memantine). Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van die medicijnen bij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. De verrichtte onderzoeken, zijn
bijna allemaal van onvoldoende kwaliteit. De werkzaamheid van medicatie bij deze doelgroep is dan ook nog niet
aangetoond. Het is dus (nog) niet zo dat deze medicijnen wel zouden kunnen helpen bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Bewegen is goed voor de hersenen van oudere mensen met dementie, ook al is het maar één keer in de week.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Antwoord
Dit is niet waar, want één keer bewegen per week is niet voldoende. Regelmatig en ‘matig intensief’ bewegen is wel
goed voor de hersenen. Dit bevordert dat nieuwe verbindingen tussen de hersencellen ontstaan (neurogenese),
stimuleert de bloeddoorstroming en daarmee de groei van nieuwe bloedvaten (angiogenese) en bevordert de overdracht van signalen tussen de hersencellen (synaptogenese).
Een algemene regel voor effect op het onderhoud van gezondheid bij volwassenen is minimaal 3 keer per week en
het liefst alle dagen ‘matig intensief’.
De dementie poster
Op deze poster komt de samenvatting van Dementie te staan.
- Wat is dementie?
- Hoeveel mensen met een verstandelijke beperking hebben/ krijgen dementie?
- Welke vorm komt het meest voor?
- Hoe lang kan je gemiddeld leven met dementie?
- Is er een medicijn tegen dementie?
- Welke symptomen zijn herkenbaar bij dementie?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lees tip
Interessante boeken over dementie in de ghz.
+ een folder over dementie in de ghz. 
Zie de volgende sheets voor de links.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Link

Deze slide heeft geen instructies