Themales: Somatiek; De meest voorkomende ziektebeelden

Themales: Somatiek
Veel voorkomende ziektebeelden


1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
ADLMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Themales: Somatiek
Veel voorkomende ziektebeelden


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderwerpen
 1. Zintuigen en temperatuur
 2. Bewegingsstelsel
 3. Circulatiestelsel deel 1
 4. Zenuwstelsel
 5. Circulatiestelsel deel 2
 6. Urinewegstelsel 
 7. Ademhalingsstelsel
 8. Diabetes Mellitis

 Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1: zintuigen en temperatuur
 • Visusproblemen (Cataract, glaucoom, presbyopie, retinopathie,
   maculadegeneratie)
 • Evenwichts- en gehoorproblemen (Tinnitus, vertigo, ziekte van Ménière)
 • Onderkoeling bij ouderen
 • Oververhitting bij ouderen
 • Eczeem
 • Decubitus 
 • Smetplekken

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat is er aan de hand met het oog bij cataract (staar)?

A
de bloedvaatjes lekken
B
de ooglens is troebel
C
er is schade ontstaan aan de gele vlek
D
het netvlies is gedeeltelijk losgelaten

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat is er aan de hand bij iemand met tinnitus?

A
Iemand hoort omgevingsgeluiden harder
B
Iemand hoort niets meer
C
Iemand hoort een geluid dat anderen niet horen, het komt van binnenuit
D
Iemand hoort de lage tonen niet meer

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vanaf welke lichaamstemperatuur spreken we van
oververhitting?

A
vanaf 38 graden Celsius
B
vanaf 39 graden Celsius
C
vanaf 40 graden Celsius
D
vanaf 41 graden Celsius

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Oogaandoeningen
            Cataract (staar)                      Presbyopie (ouderdomsverziendheid)                 Glaucoom                                       Retinopathie                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           Maculadegeneratie

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gehoor/evenwicht
Tinnitus                                                                    Vertigo (draaiduizeligheid)              
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Onderkoeling en oververhitting                                                         
Ziekte van Ménière                                                                                               
Aanvallen van draaiduizelingen
Slechthorendheid                                                                  
Oorsuizen
Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2: Bewegingsstelsel
  - Reumatoïde artritis
  - Artrosis deformans
  - Jicht
  - Collumfractuur
  - Osteoporose

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar beginnen de ontstekingen vaak bij reumatoïde artritis?

A
in de knieën
B
In de ellebogen
C
In de heupgewrichten
D
In de vingergewrichten

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat is artrose?

A
slijtage van de gewrichten (kraakbeen)
B
botontkalking
C
fractuur in de gewrichten
D
ontsteking van de gewrichten

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Reuma
Artrosis deformans                                                                                                          Reumatoïde Artritis
 (slijtage, degeneratie van het kraakbeen)                                                           (auto-immuunziekte)                                                                                       Jicht                                                                   Collumfractuur
Osteoporose (botontkalking) 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3: Circulatiestelsel deel 1
  - Atherosclerose = slagader verkalking
  - Claudicatio Intermittens (etalagekijkers) = vernauwing vd bloedvaten in de benen
  - Varices = spataderen
  - Arterieel/veneus ulcus wonden die ontstaan door slechte doorbloeding

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stelling:
Claudicatio Intermittens kenmerkt zich door een continue pijn in het been

A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Dragen van steunkousen en strippen/dichtspuiten/
dichtbranden van aderen zijn behandelmethoden bij:

A
Hoge bloeddruk
B
Spataderen
C
Ader verkalking
D
Open been

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bloedvaten
Atherosclerose (slagaderverkalking)                                                          Hypertensie (hoge bloeddruk)
                                                                                 
                                                                                   
Claudicatio Intermittens (etalagebenen)


                                                                                                                             Varices
                                                                                                                       Spataderen                                                                            Arterieel/veneus ulcus

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4: Zenuwstelsel
  - CVA
  - TIA

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je van een CVA?

Slide 18 - Woordweb

In de volgende dia zien jullie een kort fragment van een jonge jongen die een CVA. We gaan kijken of we verder antwoorden kunnen vinden op wat een CVA is. 
Stelling:
Mensen die een CVA hebben gehad, hebben altijd de volgende symptomen: krachtverlies aan 1 kant, vermoeidheid en last van duizelingen.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Een afasie kan een gevolg zijn van een CVA. Wat is een afasie?
A
taalstoornis
B
onvermogen om objecten te herkennen
C
problemen met de volgorde van handelingen
D
verminderd vermogen om nieuwe informatie te leren

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

CVA - TIA

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5: Circulatiestelsel deel 2
  - Hypertensie (Korte herhaling hypertensie)
  - Stabiele angina pectoris
  - Hartfalen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


De patiënt is 80 jaar, welke bloeddruk is te hoog?
A
155/80 mmHG
B
135/70 mmHg
C
120/80 mmHg
D
135/100 mmHg

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welke omschrijving hoort bij Angina pectoris?
A
De druk van het bloed op de bloedvatwand is te hoog
B
Verzamelnaam voor plotselinge hartaandoeningen
C
Hartfalen, verstoring van de functie van het hart
D
Vernauwing van de kransslagaders, zuurstof tekort van het hart

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hartfalen: wat is geen veelvoorkomend symptoom van hartfalen?
A
vermoeidheid
B
kortademigheid
C
halfzijdige verlamming
D
vocht vasthouden

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hartaandoeningen
Angina pectoris                                  Acuut coronair syndroom                   Hartfalen
(gedeeltelijke afsluiting)               (hartinfarct en instabiele AP)


                                                                         
                                                                                                                                     hartfalen
                                                                                                                                links en rechts
  

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

6:  Urinewegstelsel
  - Ischemie
  - Amputatie
  - Nierstenen
  - Nierinsufficiëntie

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doorbloeding en nieren
Ischemie                                                                                                                                              Nierinsuffiecientie                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        


 


Amputatie                                                                                                                                                             Nierstenen

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe noem je het operatief verwijderen van de nier en het vet rondom de nier?

A
nierinsufficiëntie
B
nefrectomie
C
dialyseren
D
amputatie

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Stelling: Fantoompijn is pijn in het geamputeerde lichaamsdeel
A
Waar
B
Niet waar

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

7: Ademhalingsstelsel
- COPD

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COPD is een verzamelnaam voor:
A
Chronische bronchitis, Longemfyseem en Astma
B
Chronische bronchitis en Longemfyseem
C
Chronische bronchitis en Astma
D
Longemfyseem en Astma

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat gebeurt er met de longblaasjes bij emfyseem?
A
ze gaan zich ongeremd delen
B
hun elasticiteit neemt af en ze gaan kapot
C
Ze gaan ontsteken waardoor ze dichtklappen
D
er gebeurt niets met de longblaasjes bij emfyseem

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De meest voorkomende symptomen van COPD zijn:

A
Kortademigheid, ophoesten van slijm, piepende ademhaling
B
Kortademigheid, ophoesten van slijm, pijn op de borst
C
Kortademigheid, piepende ademhaling, pijn op de borst
D
Kortademigheid, piepende ademhaling, lage bloeddruk

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
bronchiën
bronchiën en/of zijn de longblaasjes beschadigd
COPD staat voor:
Bij astma zit de vernauwing in de
Bij COPD zit de vernauwing in de 

Slide 37 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructies

COPD
Verschil chronische bronchitis en longemfyseem                        Symptomen
                                
Onderzoek


                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             Oorzaken
                                                                                                                                                                                      

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8: Diabetes Mellitus

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vertel wat jij weet over Diabetes Mellitus?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vragen/Einde

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies