Les 3 Communicatiemodellen / les 4 customer journey

1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

les 3 Communicatiemodellen
 • We gaan ons bezighouden met een aantal communicatiemodellen/theorieën.
 • Communicatiemodellen geven inzicht in de theorie en helpen je bij het opstellen van communicatieplannen

Slide 2 - Tekstslide

Communicatiemodellen/theorieën deel 1
 • AIDA
 • DAGMAR
 • Two step flow
 • Stimulus Respons model
 • Injectienaaldtheorie

Slide 3 - Tekstslide

AIDA
Bij het maken van een marketingcommunicatie-uiting dien je rekening te houden met de opbouw.
Doel is aandacht trekken en vasthouden
 • Attention (aandacht)
 • Interest (interesse)
 • Desire (verlangen)
 • Action (actie)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Dagmar
 • Defining
 • Advertising
 • Goals
 • Measured
 • Advertising
 • Results

Slide 9 - Tekstslide

Dagmar
Doel
Reclame-effect meten door vooraf doelstellingen te bepalen
en vooraf en achteraf te meten. Je kijkt niet alleen naar verkoopcijfers, maar ook naar andere criteria:
 • onbekend
 • bekend
 • begrip
 • overtuiging
 • actie

Slide 10 - Tekstslide

Dagmar
 • Bekendheid (naamsbekendheid): het percentage personen van de doelgroep dat het betreffende merk kent.
 • Begrip (productkennis): het aantal personen dat kan aangeven welke voordelen het product heeft.
 • Overtuiging (waardering): het aantal personen dat overtuigd is van het nut  en de aantrekkelijkheid van het product.
 • Actie (aankoop) het aantal personen dat al tot aankoop van het product is overgegaan.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Communicatiemodellen
Two step flow theorie

Slide 14 - Tekstslide

Via wie of wat vormen jullie een mening?

Slide 15 - Woordweb

Slide 16 - Video

Two step flow theorie
 • Communicatie vindt niet altijd rechtstreeks plaats. In plaats daarvan wordt bijv.  een mening bepaald via voor jou invloedrijke mensen, zogenaamde opinieleiders.
 • Opinieleiders hebben vaak twee functies: ze zijn doorgeefluik van de massamedia en ze zijn tevens een beïnvloeder / influencer van de individuele mens.
 • Het zijn mensen/instanties die als specialist gezien worden. 

Slide 17 - Tekstslide

Wat is een opinieleider en geef er een voorbeeld van

Slide 18 - Woordweb

Stimulus Respons model (black box)

Slide 19 - Tekstslide

Stimulus Respons model (black box)
 • Behoeften spelen in het leven van mensen een belangrijke rol. Zij handelen vaak op basis van behoeften. Ze worden ook geactiveerd door allerlei prikkels die ze ontvangen. Prikkels zorgen voor reacties.
 • Mensen reageren niet alleen op externe prikkels maar houden ook rekening met (onbewuste) eerdere prikkels en met informatie die al in het hoofd zit. 
 • In de psychologie spreekt men van het stimulus respons model.  Wat gebeurt er met het brein wanneer er prikkels binnenkomen (black box).
 • In de blackbox worden interne en externe prikkels gecombineerd en dat leidt tot bepaalde reacties.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Injectienaaldtheorie

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Injectienaaldtheorie
 • De injectienaaldtheorie gaat er van uit dat de macht bij de media ligt.
 • Media zijn in staat (geweest) boodschappen als het ware te injecteren.
 • Als een injectienaald worden  de ideeën  ingespoten bij de mensen

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Wat denk je dat een customer journey is?

Slide 27 - Woordweb

Customer (Brand) Journey
Dit is een weergave van de ‘reis’ die de klant aflegt op weg naar een aankoop (bestemming) en daarna. 
Waar komt de klant met (de reclame voor) het product in aanraking?
Via welke kanalen gaat de klant op zoek naar informatie? Winkels? Websites? Webshops?Slide 28 - Tekstslide

Customer (Brand) |Journey
Wanneer en waar schaft de klant het product aan?
Waar haalt de klant tijdens het gebruik zijn informatie?
Waar uit de klant eventuele klachten of ontevredenheid? Mogelijk op social media?
Beveelt de klant het product aan?


Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Opdracht
Breng een customer (brand|) journey in beeld.

Beschrijf jouw customer journey van de aankoop van een product dat je pas hebt gekocht.Slide 31 - Tekstslide

Opdracht
Breng een customer (brand|) journey in beeld.

Beschrijf de mogelijke customer journey van iemand die een nieuwe laptop wil kopen.


Slide 32 - Tekstslide