Klas 4 H1.3 Krachten samenstellen

Krachten Samenstellen
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Krachten Samenstellen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • De leerling kan krachten in dezelfde lijn bij elkaar op tellen en van elkaar af halen.
  • De leerling kan krachten in verschillende richtingen samenstellen.

Slide 2 - Tekstslide

Paragraaf 1.3 krachten samenstellen
Krachten die dus in dezelfde lijn liggen kun je bij elkaar op tellen (als ze dezelfde kant opgaan) of van elkaar aftrekken (als ze tegenovergesteld staan)

Slide 3 - Tekstslide

Paragraaf 1.3 krachten samenstellen
Krachten konden 3 "effecten" hebben. Vormverandering, bewegingsverandering, geen zichtbare gevolgen. In die laatste situatie spreken we over evenwicht. 

De krachten zijn dan aan beide kanten even groot waardoor er niets lijkt te gebeuren. 

Slide 4 - Tekstslide

De resultante bepalen
De resultante is de optelsom van alle krachten, ook wel nettokracht of somkracht genoemd.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Waar gaat deze boot heen? 

Slide 7 - Tekstslide

Paragraaf 1.3 krachten samenstellen
Als krachten in andere richtingen gaan wordt het lastiger om krachten op te tellen, we gebruiken daarvoor de parallellogram methode. 

Bij deze methode gaan we de krachten zo tekenen dat er een parallellogram ontstaat.

Slide 8 - Tekstslide

Paragraaf 1.3 krachten samenstellen
een variant van de parallellogram methode is de kop-staart methode. Deze werkt vooral goed als je meer dan 2 krachten hebt. Bij de kop staart methode kies je een van de krachten uit, daarna teken je de andere krachten daar achter. De staart vast aan de kop. Vanaf het aangrijpingspunt van kracht 1 tot de punt van kracht 3 loopt dan de resultante kracht. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Krachten samenstellen

Slide 11 - Tekstslide

Krachten samenstellen

Slide 12 - Tekstslide

Vraag 1: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
A
B
C
D

Slide 13 - Quizvraag

Zelfstandig aan de slag
Lees: HB Hoofdstuk  1.3

Maak: In de les:
WB Hoofdstuk 1.3 opg 29 t/m 34

Huiswerk:
WB Hoofstuk 1.3 opg 25 t/m 34

Slide 14 - Tekstslide