Future

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

National English Language Day

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Link

Grammar: Future

Slide 6 - Tekstslide

Future
He is going to throw a party this weekend.

I will help you with your homework.

We are going to go to Italy next summer.

It will be fun!


Slide 7 - Tekstslide

will+hele ww

spontane plannen
beloftes
voorspelling zonder bewijs


am/are/is+going to+hele ww

plannen die vaststaan 
voorspelling met bewijs

Slide 8 - Tekstslide

Kijk maar naar het verschil:
Look at the dark clouds! It is going to rain!

Take an umbrella! It will rain!


Slide 9 - Tekstslide

Look at the difference:
I am going to throw a party this weekend.

I have nothing to do this weekend, maybe I will go shopping.

Slide 10 - Tekstslide

Wat gebruik je als je praat over een afspraak in de toekomst die vast staat?

Slide 11 - Woordweb

Wat gebruik je om te praten over beloftes/spontane plannen?

Slide 12 - Woordweb

Present continuous

van plan in de toekomst
voorspelling met bewijs

Als er een vast moment gepland staat (Friday, 9 pm)

Am/ are / is + ww + ing
Present simple

vaststaande gebeurtenissen onderdeel van dienstregeling, rooster, ander schema

Staat vast! (niets aan veranderen)

Slide 13 - Tekstslide

I'm hungry, maybe I.....some pizza
A
will order
B
am going to order

Slide 14 - Quizvraag

She has passed all her subjects, she......
A
will graduate
B
is going to graduate

Slide 15 - Quizvraag

Piet.....English next year. He has already chosen a school.
A
will study
B
is going to study

Slide 16 - Quizvraag

Ann.....you with your homework if you ask her.
A
will help
B
is going to help

Slide 17 - Quizvraag

Tomorrow, we.....dinner at 8 p.m.
A
will have
B
are going to have

Slide 18 - Quizvraag

I promise I.....on time!
A
will be
B
am going to be

Slide 19 - Quizvraag

I think she.....the competition.
A
will win
B
is going to win

Slide 20 - Quizvraag

If you let me know what it is you want, I ...............(send) you the stamps you asked for.

Slide 21 - Open vraag

My teacher has just called me. I ............... (play) guitar in the school musical next month.

Slide 22 - Open vraag

The train to Paris ........(leave) at 11.09 from platform 5b.

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link