The Enlightenment

'The Enlightenment'


3.1
14/10/2022
HAVO TTO
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

'The Enlightenment'


3.1
14/10/2022
HAVO TTO

Slide 1 - Tekstslide

Menu
The Enlightenment; (Notes)
- The three estates (de drie standen)
- Enlightened thinking (verlicht denken)
- Good government (Goed bestuur)

The Test

Slide 2 - Tekstslide

How are you today?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 3 - Poll

After this lesson..
 • .. you can describe the three estates.
 • ..explain what a enlightenment means.
 • ..you can explain some enlightened ideas.
The Three Estates

Slide 4 - Tekstslide

Times of Wigs and Revolution
(1700-1800)

Slide 5 - Tekstslide

Louis 14th
Louis XIV

Slide 6 - Tekstslide

What is a absolute monarch?
A
A king with no power
B
A king with all the power
C
A king with a lot of power
D
A king with a bit of power

Slide 7 - Quizvraag

Society of States = Standensamenleving
France 


1. Clergy
2.The Nobility
3. Third Estate
Ancien Régime
The king has all the power and a small group of people have privileges.
98% !!

Slide 8 - Tekstslide

The Three Estates
1st and 2nd estates paid no tax. (Privileges)

3rd estate consists of;
 • Wealthy citizens (merchants, judges) 
 • Middle class (craftsmen, shopkeepers)
 • Lower class (peasants, workers, the poor)

Slide 9 - Tekstslide

Society of Estates
Third Estate
Nobility
Clergy

Slide 10 - Sleepvraag

Third Estate = Angry
France


       No money             No say in the government

Slide 11 - Tekstslide

Enlightenment
       Scientific Revolution


             The Enlightenment
'Wie de wereld beter snapt, kan de wereld verbeteren'.

Slide 12 - Tekstslide

Verlichte denkers
New way of looking at;
Nature, humanrights, politics

Importante!
 • Tolerance (Religion)
 • Critical thinking
 • Education

Slide 13 - Tekstslide

Government
Society;
 • Free and equal!
 • No king -> Democracy
 • Seperation of powers; scheiding der machten
Censorship = forbidden 
            Public Debate

Slide 14 - Tekstslide

Waren de verlichte denkers hier voor of tegen?
Verlichte denkers zijn voor
Verlichte denkers zijn tegen
Vrijheid van meningsuiting
Ongelijkheid
Vrijheid van godsdienst
Gelijke rechten voor iedereen

Slide 15 - Sleepvraag

Seperation of Powers / Trias Politica
Montesquieu

 1.Legislative power
2. Executive power                                King
3. Judicial power

 1.Wetgevende macht                            Volksvertegenwoordigers    
2. Uitvoerende macht                            Koning en regering
3. Rechtsprekende macht                    Onafhankelijke Rechters 


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Bij welk tijdvak hoort de Verlichting? 

Slide 18 - Sleepvraag

'In the Netherlands we also have the separation of powers.'
A
True
B
False

Slide 19 - Quizvraag

Our Government is a..
A
Judicial Power
B
Executive Power
C
Legislative

Slide 20 - Quizvraag

The Judicial Power can challenge the Executive Power
A
True
B
False

Slide 21 - Quizvraag

Zoek de 4 verschillen. Sleep de rondjes naar de verschillen in de afbeelding rechts.

Slide 22 - Sleepvraag

Zoek de 4 verschillen. Sleep de rondjes naar de verschillen in de afbeelding rechts.

Slide 23 - Sleepvraag

Ik vond de toets moeilijk
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 24 - Poll

Ik heb voldoende informatie gekregen van de docent
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 25 - Poll

Ik kan beter leren
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 26 - Poll

Huiswerk voor volgende les:
Lezen: Paragraaf 3.1
Maken:  3, 5,6, 7 en 9

Slide 27 - Tekstslide

Ik heb de lesdoelen behaald.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 28 - Poll