Future

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Aan het eind van de les:
Weten we:
- Hoe we een zin in de toekomstige tijd zetten in het Engels.
- Het verschil tussen will/going to

Slide 2 - Tekstslide

Future
He is going to throw a party this weekend.

I will help you with your homework.

We are going to go to Italy next summer.

It will be fun!


Slide 3 - Tekstslide

Will + hele ww
Gebruik je bij:
  • beloftes, aanbiedingen, aankondigingen, besluit (ABBA)
  • als je iets voorspelt zonder bewijs


Maak je door: will + hele ww

Bijvoorbeeld:
I think the Netherlands will win the world cup this year.

Shall: aan het begin van een vraag
Shall I help you?
To be going to + hele ww

Gebruik je bij: 
  • als iemand iets in de toekomst (niet) van plan is
  • voorspelling met bewijs

Maak je door: am/are/is + going to + hele ww

Bijvoorbeeld:
Look at the clouds, it is going to rain
Sheila is not going to go to the party

Slide 4 - Tekstslide

Kijk maar naar het verschil:
Look at the dark clouds! It is going to rain!

Take an umbrella! It will rain!


Slide 5 - Tekstslide

Look at the difference:
I am going to throw a party this weekend.

I have nothing to do this weekend, maybe I will go shopping.

Slide 6 - Tekstslide

Wat gebruik je als je praat over een afspraak in de toekomst die je al bedacht hebt?

Slide 7 - Woordweb

Wat gebruik je om te praten over beloftes/spontane plannen?

Slide 8 - Woordweb

I think she.....the competition.
A
will win
B
is going to win

Slide 9 - Quizvraag

I promise I.....on time!
A
will be
B
am going to be

Slide 10 - Quizvraag

Tomorrow, we.....dinner at 8 p.m.
A
will have
B
are going to have

Slide 11 - Quizvraag

Ann.....you with your homework if you ask her.
A
will help
B
is going to help

Slide 12 - Quizvraag

Piet.....English next year. He has already chosen a school.
A
will study
B
is going to study

Slide 13 - Quizvraag

She has passed all her subjects, she......
A
will graduate
B
is going to graduate

Slide 14 - Quizvraag

George hates his job, he.....
A
will quit
B
is going to quit

Slide 15 - Quizvraag

I'm hungry, maybe I.....some pizza
A
will order
B
am going to order

Slide 16 - Quizvraag

I think it......sunny this weekend.
A
will be
B
is going to be

Slide 17 - Quizvraag

Snap je de toekomstige tijd?

Slide 18 - Tekstslide

Snap je de toekomstige tijd (future)?
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Opdracht 
am/are/is+going to+ww

Slide 20 - Tekstslide

I/walk

Slide 21 - Open vraag

you/get up

Slide 22 - Open vraag

We/eat

Slide 23 - Open vraag

She/watch

Slide 24 - Open vraag

He/study

Slide 25 - Open vraag

We/go

Slide 26 - Open vraag

They/drive

Slide 27 - Open vraag

Anne/dance

Slide 28 - Open vraag

My friends/work

Slide 29 - Open vraag

My mother/cook

Slide 30 - Open vraag