Havo 3 chapitre 1 F Le Futur Proche et Le Futur

1 / 24
volgende
Slide 1: Video
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

le futur proche/le futur simple

Slide 2 - Tekstslide

Les objectifs
1. Ik kan een zin in de futur proche maken.
2. Ik kan een zin in de futur maken.

Slide 3 - Tekstslide

Le programme
  1. Hoe maak je de futur proche?
  2. Hoe ging het werkwoord ALLER ook al weer?
  3. Hoe maak je de futur?
  4. Verder oefenen met verbuga.eu

Slide 4 - Tekstslide

Als je wilt zeggen dat iets binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord ALLER + het hele werkwoord (de infinitif)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

vais
vas
va
allons
allez
vont
Je
Tu
il, elle, on
Nous
Vous
ils, elles

Slide 7 - Sleepvraag

Hoe maak je de futur proche?
Hoe zet je een werkwoord in de futur proche?

Stap 1: Neem de juiste vorm van het werkwoord ALLER
Bijvoorbeeld: je vais

Stap 2: Zet hier het hele werkwoord achter.

Slide 8 - Tekstslide

Stap 3
Je vais parler                                                  Ik ga praten
Tu vas parler                                                  Jij gaat praten
Il va parler                                                       Hij gaat praten
Elle va parler                                                  Zij gaat praten
On va parler                                                   Men gaat praten
Nous allons parler                                      Wij gaan praten
Vous allez parler                                         Jullie gaan praten
Ils vont parler                                               Zij gaan praten
Elles vont parler                                         Zij gaan praten  

Slide 9 - Tekstslide

Vertaal:
Ik ga kopen

Slide 10 - Open vraag

Vertaal:
Hij gaat spelen

Slide 11 - Open vraag

Vertaal:
Zij gaan wonen

Slide 12 - Open vraag

Vertaal:
Zij gaan winnen

Slide 13 - Open vraag

Vertaal:
Jij gaat praten

Slide 14 - Open vraag

Le futur simple
Om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je de futur. simple. In het Nederlands maak je de toekomende tijd met behulp van het werkwoord zullen. 

Slide 15 - Tekstslide

Hoe maak je de futur simple?
Hoe zet je een werkwoord in de futur?

Stap 1: Neem het hele werkwoord.
Bijvoorbeeld: parler (praten)

Stap 2: Zet hier de juiste uitgang achter.

NB! Bij werkwoorden die eindigen op -re, zoals perdre, vervalt de e.

Slide 16 - Tekstslide

stap 3
Je parlerai                                                Ik zal praten
Tu parleras                                              Jij zal praten
Il parlera                                                   Hij zal praten
Elle parlera                                              Zij zal praten
On parler                                               Men zal praten
Nous parlerons                                     Wij zullen praten
Vous parlerez                                        Jullie zullen praten
Ils/ elles   parleront                              Zij zullen praten
                                    

Slide 17 - Tekstslide

jij gaat kopen
A
tu vas acheter
B
tu achètes
C
tu achèteras
D
tu va achter

Slide 18 - Quizvraag

ik zal winnen
A
je vais gagner
B
je gagne
C
je gagnerai
D
j'ai gagné

Slide 19 - Quizvraag

ik ga kopen
A
j'achèterai
B
j'achète
C
j'achetais
D
je vais acheter

Slide 20 - Quizvraag

Zij zullen bezoeken
A
Ils visitent
B
Ils visiteront
C
Ils visiterent
D
Ils visitaient

Slide 21 - Quizvraag

Vertel in één minuut wat je zojuist geleerd en geoefend hebt
timer
1:00

Slide 22 - Tekstslide

Au travail

lire
p.38-41
ex. 22, 23a,c,d,e,f, 24, 25a,b

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link