H3/a3 chapitre 1 Le Futur Proche et Le Futur

bokzm = A3a
lcogc = h3b

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

bokzm = A3a
lcogc = h3b

Slide 1 - Tekstslide

Les objectifs
1. Ik kan een zin in de futur proche maken.
2. Ik kan een zin in de futur maken.

Slide 2 - Tekstslide

Le programme
  1. Hoe maak je de futur proche?
  2. Hoe ging het werkwoord ALLER ook al weer?
  3. Hoe maak je de futur?
  4. Verder oefenen met verbuga.eu

Slide 3 - Tekstslide

Futur Proche
Als je wilt zeggen dat iets binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord ALLER + het hele werkwoord (de infinitif)
Opdracht 1: luister (volgende dia) nog eens naar de présent van het werkwoord ALLER

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

vais
vas
va
allons
allez
vont
Je
Tu
il, elle, on
Nous
Vous
ils, elles

Slide 6 - Sleepvraag

Hoe maak je de futur proche?
Hoe zet je een werkwoord in de futur proche?

Stap 1: Neem de juiste vorm van het werkwoord ALLER
Bijvoorbeeld: je vais

Stap 2: Zet hier het hele werkwoord achter.

Slide 7 - Tekstslide

Stap 3
Je vais parler                                                  Ik ga praten
Tu vas parler                                                  Jij gaat praten
Il va parler                                                       Hij gaat praten
Elle va parler                                                  Zij gaat praten
On va parler                                                   Men gaat praten
Nous allons parler                                      Wij gaan praten
Vous allez parler                                         Jullie gaan praten/ u gaat praten
Ils vont parler                                               Zij gaan praten
Elles vont parler                                         Zij gaan praten  

Slide 8 - Tekstslide

wij gaan kopen
A
nous allons buyer
B
nous avons acheter
C
nous allons acheter
D
nous avons buyer

Slide 9 - Quizvraag

Vertaal:
Ik ga kopen

Slide 10 - Open vraag

wij gaan worden
A
nous allons devenir
B
nous avons venir
C
nous allons deviner
D
nous allons venir

Slide 11 - Quizvraag

Vertaal:
Hij gaat worden

Slide 12 - Open vraag

ik ga wonen
A
je alle habiter
B
je vas habiter
C
je vais habiter
D
je va habiter

Slide 13 - Quizvraag

Vertaal:
Zij gaan wonen (mnl mv)

Slide 14 - Open vraag

jij gaat winnen
A
tu va gagner
B
tu vais gagner
C
tu alle gagner
D
tu vas gagner

Slide 15 - Quizvraag

Vertaal:
Zij gaan winnen (mnl)

Slide 16 - Open vraag

Vertaal:
Jij gaat praten

Slide 17 - Open vraag

Le futur
Om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je de futur. In het Nederlands maak je de toekomende tijd met behulp van het werkwoord zullen. 

Slide 18 - Tekstslide

Hoe maak je de futur?
Hoe zet je een werkwoord in de futur?

Stap 1: Neem het hele werkwoord.
Bijvoorbeeld: parler (praten)

Stap 2: Zet hier de juiste uitgang achter : ai/as/a/ons/ez/ont

NB! Bij werkwoorden die eindigen op -re, zoals perdre, vervalt de e.

Slide 19 - Tekstslide

stap 3
Je parler + ai : je parlerai                                                Ik zal praten
Tu parler + as ; tu parleras                                            Jij zal praten
Il parler + a : il parlera                                                     Hij zal praten
Elle parler + a : elle parlera                                            Zij zal praten
On parlera+ a : on parlera                                               Men zal praten
Nous parler+ ons : nous parlerons                            Wij zullen praten
Vous parler + ez : vous parlerez                                 Jullie zullen praten
Ils parler + ont : ils parleront                                          Zij zullen praten
Elles parler+ ont : elles parleront                                Zij zullen praten

Slide 20 - Tekstslide

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/ elles
heel ww + ons
heel ww + ez
heel ww + a
heel ww + as
heel www + ont
heel ww + ai

Slide 21 - Sleepvraag

jij zult gaan kopen
A
tu vas acheter
B
tu achètes
C
tu acheteras
D
tu vas achter

Slide 22 - Quizvraag

ik zal winnen
A
je vais gagner
B
je gagne
C
je gagnerai
D
j'ai gagné

Slide 23 - Quizvraag

wij zullen kopen
A
vous achèterez
B
vous allez acheter
C
nous allons acheter
D
nous achèterons

Slide 24 - Quizvraag

Zij zal verliezen
A
Elle perdra
B
Elle perdrera
C
Elle perdais
D
Elle va perdre

Slide 25 - Quizvraag

Zij zullen bezoeken
A
Ils visitent
B
Ils visiteront
C
Ils visiterent
D
Ils visitaient

Slide 26 - Quizvraag

Vertel in één minuut wat je zojuist geleerd en geoefend hebt
timer
1:00

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Link