4.4 : Duurzame energie

4.4. Hernieuwbare energiebronnen 
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.4. Hernieuwbare energiebronnen 

Slide 1 - Tekstslide

Duurzame energie 
Duurzame energie gaat om energie die hernieuwbaar is zonder dat er afvalstoffen vrij komen. 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
• Je begrijpt waarom fossiele brandstoffen en kernenergie niet duurzaam zijn.
• Je kent zes duurzame energiebronnen.
• Je kent de voordelen en nadelen van de belangrijkste duurzame energiebronnen.Slide 3 - Tekstslide

Duurzame energie noemen we ook wel...
A
Rode energie
B
Gele energie
C
Blauwe energie
D
Groene energie

Slide 4 - Quizvraag

1. Windenergie 

= opwekken van elektriciteit door windturbines 
 - Windmolenparken
aan de kust
- soms op zee = offshore windpark (veel in aanbouw) 

Verklaar waarom de windturbines daar liggen waar ze liggen? 

Slide 5 - Tekstslide

Voordelen 
windenergie
 • raakt nooit op
 • geen vervuiling
 • Veel wind in NL
 • draaien bijna elke dag
 • Goedkoop


  Nadelen 
windenergie

 • waait niet altijd even hard
 • horizon vervuiling
 • Niemand wil ze in de achtertuin
 • Lawaai 

Slide 6 - Tekstslide

Windenergie in de zee
 Offshore windpark (veel in aanbouw)
Bij Egmond aan Zee is een offshore windpark

Slide 7 - Tekstslide

2.    Zonne-energie
Zonnepanelen op daken, gebouwen en grond
Nadelen:
 • afhankelijk(geen zon......) 
 • opslaan in accu's 
 • verblinden 

Slide 8 - Tekstslide

Zonne-energie

Zonne-energie is te gebruiken voor:
 1. Zonnepanelen-zetten zonne-energie om in stroom.
 2. Zonnecollectoren-zetten zonne-energie om in warmte.

Grootste nadeel is dat we zonne-energie nog niet goed/efficient kunnen opslaan.

Slide 9 - Tekstslide

Zonne-energie

Slide 10 - Tekstslide

Zonne-energie 
Zonnepark

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

3.   Biomassa
 • Biomassa wordt verbrand om energie op te wekken: gft afval, snoeiafval, mest.
 • Biogas, biodiesel uit plantaardige resten

Bij verbranding komt wel CO2 vrij, maar dit is geen extra CO2, nieuwe planten nemen weer CO2 op.

Slide 13 - Tekstslide

Biocentrales 

Ze worden duurzaam genoemd omdat gewassen worden aangeplant. 
Nadeel: gaat ten kost van landbouwgrond 

Slide 14 - Tekstslide

4.   Warmte uit de grond
2 manieren
Bodemwarmte: uit de bovenste 100 m van de aardkorst

Aardwarmte/geothermische energie: dieper dan 500 m -> te duur in NL

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link

Geef een reden waarom biomassa niet duurzaam is? 
Tegenstanders noemen vaak drie belangrijke nadelen. In sommige gevallen zorgen biobrandstoffen voor méér CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen. De productie van biobrandstof leidt ook tot CO2-uitstoot door het gebruik van kunstmest, het transport of raffinage. Steeds meer ongerepte natuur wordt ingezet voor biobrandstoffen. En als laatste moet het concureren met voedsel. 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

5.   Waterkracht 
 • Stuwdammen 
 • Getijdenenergie 
 • Golfslag van de zee

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

6.   Kernenergie
Er wordt energie opgewekt door het splijten van uranium in een kernreactor. 
Voordeel: geen CO2
Nadeel: het afval is heel slecht voor het milieu

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Video

Greenpeace heeft toch de voorkeur voor schone
energie boven kernenergie. Om welke redenen?
A
Omdat het radioactief afval nog 200.000 jaar blijft
B
Omdat met schone energie dezelfde CO2-reductie behaald kan worden
C
Omdat kerncentrales nog steeds het risico op een kernramp met zich meebrengen

Slide 25 - Quizvraag

Voorheen stuitte kernenergie altijd op veel
weerstand bij mensen. Om welke twee
redenen is die weerstand nu minder?

Slide 26 - Open vraag

Ben je voor of tegen kernenergie?
A
Voor
B
Tegen

Slide 27 - Quizvraag

Kernenergie wordt door sommigen gezien als een goede vervanger voor fossiele brandstoffen. Geef twee redenen waarom kernenergie een goede vervanger zou kunnen zijn voor fossiele brandstoffen.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 28 - Open vraag

Leg uit waarom IJsland zoveel energie uit aardwarmte haalt.
Gebruik eventueel de atlas.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 29 - Open vraag

Wat moet je nu kunnen en kennen? 
Je moet alle begrippen kunnen uitleggen. 
Je moet de lesdoelen kunnen beantwoorden.
Je moet een samenvatting of een mindmap kunnen maken.

Slide 30 - Tekstslide

Begrippen
• duurzame energie 
 • kernenergie 
 • biobrandstof 
 • windernergie 
 • zonne-ernergie 
 • aardwarmte 
 • waterkracht


Slide 31 - Tekstslide