4.1 Inventions (bezit)

Today's lesson goal
You can understand texts about different inventions.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Today's lesson goal
You can understand texts about different inventions.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Write down your top 3 of best inventions.

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Unit 4.1 Invented by accident

Make today in workbook:
Page 126 etc.: 1a,b + 2 + 3 + 4a,b + 5 + 6a,b
Extra: WB Get ahead p. 130 -> 9a+bSlide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat klopt hier niet?

Slide 4 - Tekstslide

meervoud= nooit met hoge komma in het Engels

No dogs allowed.
Lesson goal: bezit
Je kent de regels om de bezittelijke vorm (possessive) in het Engels als een native te gebruiken. 

Aan het eind van deze les weet je precies wanneer je OF / 'S / S' moet gebruiken.
b.v. The students' lesson has started.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PEOPLE, ANIMALS, TIME
'S (EV)  - S' (MV)
  • The DOG'S nose is sniffing the screen.
  • The MAN'S hand is tickling the dog. 
  • It is my PARENTS' dog.
  • YESTERDAY'S walk with my dog was lovely.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

THINGSOF

THE SLICE OF PIZZA IS MOVING

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bezit 's - s' - of
This is Donald's hair.
The colour of his hair is very blond. 


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

People, animal

'S - S'Things

OF
Maria
milk
cat
room
boys
garage

Slide 12 - Sleepvraag

Quiz gedaan met 2B
They painted .................
A
The garage's door
B
The door of the garage

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

She drinks a.......
A
a glass of milk
B
a milk's glass

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The ............is open
A
room's window
B
window of the room

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The ...............is Tiger
A
cat's name
B
name of the cat

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

............lives in London.
A
Maria's cousin
B
The cousin of Maria

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

These are ................
(er zijn meerdere jongens)
A
the boys' pencils
B
the pencils of the boys
C
the boy's pencils

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

............ is twelve years old
A
The sister of John
B
Johns' sister
C
John's sister

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is gebruik je bij bezit van een persoon of dier
bijvoorbeeld 'de vriend van Sarah'?
A
's
B
of

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebruik je bij bezit van dingen bijvoorbeeld de
'blaadjes van de bloem' ?
A
's
B
of

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in het Engels:
de bladzijden van dit boek zijn vies.

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in het Engels:
De poten van de spin zijn dun.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Make in eDition
Unit 4 lesson 1: 7,a,b,c

Extra: WB p. 130 Get ahead -> 9a+b

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies