Voorlichting Profielkeuzemarkt vwo

Voorlichtingsavond voor ouders

27 januari 2022


Profielkeuze voor de bovenbouw VWO
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Voorlichtingsavond voor ouders

27 januari 2022


Profielkeuze voor de bovenbouw VWO

Slide 1 - Tekstslide


Programma

 • Welkom + voorstellen​
 • Profielen ​
 • Vakkenpakketten + Vervolgmogelijkheden​
 • Tijdspad
 • Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Mariela
Nart
Mevrouw Dannouni - Teamleider VWO
Mevrouw Van Domburg - Decaan VWO
Voorstellen

Slide 3 - Tekstslide

Profielen
Op het VWO heb je keuze uit vier profielen: 
Natuur en Techniek (N&T)​
Natuur en Gezondheid (N&G)​
Economie en Maatschappij (E&M)​
Cultuur en Maatschappij (C&M)

Slide 4 - Tekstslide

Profielen
Alle profielen hebben:  
 • een gemeenschappelijk deel 
  deze vakken volgt iedereen
 • verplichte profielvakken
  deze vakken volgen alle leerlingen
  die hetzelfde profiel gekozen hebben 
 • profielkeuzevakken
  deze vakken kiest de leerling bij het profiel 
 • vrije deel 
  deze vakken kiest de leerling

Slide 5 - Tekstslide

Ingezonde vragen 
Ingezondenvragen profielspecifiek

Slide 6 - Tekstslide

Natuur en Techniek
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde


Profielkeuzevak
Biologie, Wiskunde D, Informatica of NLT
Vrije deel

Biologie, Wiskunde D, Aardrijkskunde, MAW, Economie, BSM, Geschiedenis, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, NLT, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 7 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij N&T:
 • Scheikundig ingenieur
 • Architect
 • Milieutechnoloog
 • Communicatiespecialist
 • Geoloog
 • Researchmedewerker
 • Werktuigbouwkundige
 • Biochemicus
 • Sterrenkundige
 • Wiskundige
 •  Landmeter
 • Elektrotechnicus

Slide 8 - Tekstslide

Ingezonde vragen 
Ingezondenvragen profielspecifiek

Slide 9 - Tekstslide

Natuur en Gezondheid
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel

Wiskunde B of
Wiskunde A
Scheikunde
Biologie

Profielkeuzevak
Aardrijkskunde, Natuurkunde of NLT
Vrije deel

Aardrijkskunde, Natuurkunde, MAW, Economie, BSM, Geschiedenis, Wiskunde D, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, NLT, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 10 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij N&G:
 • Huisarts
 • Specialist
 • Tandarts
 • Apotheker
 • Landbouwkundig ingenieur
 • Landschapsarchitect
 • Laboratoriummedewerker
 • Bacterioloog
 • Milieudeskundige
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist

Slide 11 - Tekstslide

Ingezonde vragen 
Ingezondenvragen profielspecifiek

Slide 12 - Tekstslide

Economie en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel

Wiskunde A of
Wiskunde B
Economie
Geschiedenis

Profielkeuzevak
Bedrijfseconomie, Aardrijkskunde, MAW, Duits, Frans, Spaans
Vrije deel

Wiskunde D, Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, MAW, BSM, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 13 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij E&M:
 • Econoom
 • Jurist
 • Advocaat
 • Bedrijfskundige
 • Bestuurskundige
 • Public-relations-officer
 • Marktonderzoeken
 • Sociaalgeograaf
 • Accountant
 • Uitgever
 • Journalist
 • Belastingconsulent

Slide 14 - Tekstslide

Ingezonde vragen 
Ingezondenvragen profielspecifiek

Slide 15 - Tekstslide

Cultuur en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel
Geschiedenis
Wiskunde C, Wiskunde A of Wiskunde B 

Profielkeuzevakken
Aardrijkskunde, Economie of MAW

Filosofie, Duits, Frans, Spaans, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans of Kunst muziek
Vrije deel

Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Economie, MAW, BSM, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 16 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij C&M:
 • Beeldend kunstenaar
 • Historicus
 • Archeoloog
 • Journalist
 • Leraar
 • Maatschappelijk werker
 • Taalkundige
 • Psycholoog
 • Advocaat
 • Kunsthistoricus
 • Dramaturg
 • Musicoloog

Slide 17 - Tekstslide

Ingezonde vragen 
Ingezondenvragen profielspecifiek

Slide 18 - Tekstslide

Vragen over de vakkenpakketten

Slide 19 - Open vraag

Vervolgopleidingen 

Slide 20 - Tekstslide

Vragen over de vervolgmogelijkheden

Slide 21 - Open vraag

Kiezen

Slide 22 - Tekstslide

 • Module 1 - wat kan ik
 • Module 2 - wat wil ik
 • Module 3 - hoe kan ik dat doen
 • Module 4 - wie kan mij daarbij helpen?
 • Profielkiezer, Beroepskeuzedagboek
 • Decaanbezoek aan de klas
Uitgevoerde activiteiten
Vijf loopbaancompetenties uit het boek  “Breng beweging in je loopbaan”, Marinka Kuijpers, 2005. 

Slide 23 - Tekstslide

Tijdspad

Slide 24 - Tekstslide

Vragen over uitgevoerde activiteiten en het tijdspad

Slide 25 - Open vraag


Vragen?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide