Toepassen van gezondheidsvaardigheden

Toepassen van gezondheidsvaardigheden
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Toepassen van gezondheidsvaardigheden

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van de les kun je...
  • Een gezonde maaltijd samenstellen
  • Een vaardigheid met betrekking tot dagelijkse lichaamsverzorging uitvoeren
  • De principes van methodisch, milieubewust, veilig, hygiënisch, ergonomisch en economisch handelen toepassen
  • Reflecteren op het uitvoeren van handelingen op medeleerlingen en het effect daarvan op jezelf

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over het toepassen van gezondheidsvaardigheden?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Gezonde maaltijdsamenstelling
Activiteiten uitvoeren gerelateerd aan gezonde maaltijden

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dagelijkse lichaamsverzorging
Vaardigheden uitvoeren met betrekking tot lichaamsverzorging

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodisch handelen
Volgens een vaste, overwogen aanpak of procedure werken

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieubewust handelen
Acties ondernemen die rekening houden met de impact op het milieu

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veilig handelen
Maatregelen nemen om risico's en ongevallen te vermijden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hygiënisch handelen
Zorgen voor netheid en het voorkomen van besmettingen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ergonomisch handelen
Het werk zodanig inrichten dat fysieke klachten voorkomen worden

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Economisch handelen
Kostenbewust zijn en efficiënt omgaan met middelen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reflectie op handelingen
Reflecteren op uitgevoerde handelingen en het effect daarvan op jezelf en anderen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociaal en communicatief vaardig zijn
Het bevorderen van sociaal en communicatief vaardig zijn

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitielijst
Methodisch handelen: Volgens een vaste, overwogen aanpak of procedure werken.
Milieubewust handelen: Acties ondernemen die rekening houden met de impact op het milieu.
Veilig handelen: Maatregelen nemen om risico's en ongevallen te vermijden.
Hygiënisch handelen: Zorgen voor netheid en het voorkomen van besmettingen.
Ergonomisch handelen: Het werk zodanig inrichten dat fysieke klachten voorkomen worden.
Economisch handelen: Kostenbewust zijn en efficiënt omgaan met middelen.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.