1 kgt/bk unit 4 lesson 4

Spare time 
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Spare time 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat doet Chloe na schooltijd?

Slide 3 - Open vraag

Wat doet ze het liefst?

Slide 4 - Open vraag

Wat doe je zelf het liefst na schooltijd?

Slide 5 - Woordweb

Maken             unit 4 lesson 4 
kgt :   opd. 28B  + 29 + 30 

basis :  35B + 36 + 37 + 38 + 39 

Tijd over?   Leer de woorden van lesson 4 

Slide 6 - Tekstslide


grammar 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

basis 
* to be 
* present continuos

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

TO BE (t.t)

Slide 11 - Tekstslide

1.1) My best friend ___ a nice guy.
A
am
B
is
C
are

Slide 12 - Quizvraag

1.2) My cousins ___ twins.
A
am
B
is
C
are

Slide 13 - Quizvraag

1.3) Our teachers ___ not always interesting.
A
am
B
is
C
are

Slide 14 - Quizvraag

1.4) Our class ___ the best class.
A
am
B
is
C
are

Slide 15 - Quizvraag

1.5) My classmates ___ a bunch of weirdos.
A
am
B
is
C
are

Slide 16 - Quizvraag

to be 
I am         I'm                 I am not          I'm not                    Am I...... ?
you are  you're           you are not    you  aren't            Are you... ? 
he is        he's              he is not          he isn't                   Is he....? 
it is           it's                it is not            it isn't                      Is it.... ? 
we are    we're            we are not     we aren't                Are we...?
they are  they're       they are not   they aren't           Are they....?

Slide 17 - Tekstslide

nu aan de gang 
Ik ben aan het uitleggen. 
Hij is aan het lopen. 
Wij zijn aan het eten. 

Slide 18 - Tekstslide

present continuous
1.    een vorm van to be:     am / are / is 

2.  achter het werkwoord komt -ing 

I am talking
You are eating an apple. 
She is watching a make-up tutorial. 

Slide 19 - Tekstslide

basis              unit 4 lesson 4 
*     maak opd.   40B + 43 + 44 + 45 
*     extra oefenen op allesvoorengels.nl:  
                                                                            * to be 
                                                                            *present continuous

Slide 20 - Tekstslide

grammar kgt 

Slide 21 - Tekstslide

Bijwoord van tijd
 1. I never eat pizza.
 2. We always go to the gym.
 3. He is often at the store

Slide 22 - Tekstslide

Waar staat het bijwoord van tijd in de zinnen? 
Ofwel vóór of ná welk soort woord?

Slide 23 - Tekstslide

Plaats van bijwoorden van tijd
2 mogelijkheden: 
1. een vorm van to be (am - are - is - was - were)
 • She is never home
 • I am still tired

2. Vóór een ander werkwoord
 • She always walks to school.
 • We never go to work

Slide 24 - Tekstslide

Check your understanding
 1. We go to that restaurant. (rarely)
 2. I would say that! (never)
 3. Carla goes to that shop. (often)
 4. She is shouting at her dog. (always)
 5. They are very good at painting. (usually)
 6. We work out together. (often)
 7. I go to the sauna. (regularly)
 8. He can be very funny. (sometimes

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Some or Any?

Slide 27 - Tekstslide

SOME
++
ANY
--

Slide 28 - Tekstslide

Vragen met ANY
++
Vragen met SOME
--

Slide 29 - Tekstslide

I'm going to buy ... eggs.
A
some
B
any

Slide 30 - Quizvraag

They didn't make ... mistakes
A
some
B
any

Slide 31 - Quizvraag

Have you got ... brothers or sisters?
A
some
B
any

Slide 32 - Quizvraag

Would you like ... milk?
A
some
B
any

Slide 33 - Quizvraag

Je gebruikt DO / DOES bij vraagzinnen.

Slide 34 - Tekstslide

DO / DOES

Do I walk?
Do you walk?
Does he/she/it walk? 

Do we walk?
Do you walk?
Do they walk?
Wat valt je op?

is er een verschil?

Slide 35 - Tekstslide

don't/doesn't + hele werkwoord

Slide 36 - Tekstslide

DO / DOES

Do I walk?
Do you walk?
Does he/she/it walk? 
Do we walk?
Do you walk?
Do they walk?
DON'T / DOESN'T

I don't walk.
You don't walk.
He/she/it doesn't walk.
We don't walk.
You don't walk.
They don't walk.

Slide 37 - Tekstslide

My mother likes chocolate, but she .................. like biscuits.
A
don't
B
does
C
doesn't
D
do

Slide 38 - Quizvraag

.......... the cat ......... to sleep on the sofa?
A
Do / like
B
Does / like
C
Do / likes
D
Does / likes

Slide 39 - Quizvraag

Lynn's father watches badminton on TV, but he .......... watch judo.
A
Do
B
Does
C
Don't
D
Doesn't

Slide 40 - Quizvraag

........... Mrs Miller ......... magazines?
A
Do / read
B
Does / reads
C
Do / reads
D
Does / read

Slide 41 - Quizvraag

kgt   maken unit 4 lesson 4 
* maken opd. 32 + 33A + 34B  

* allesvoorengels.nl:
                        * bijwoorden van tijd
                        *  present simple:   vragen  + ontkenningen
                         *  some / any 

Slide 42 - Tekstslide

zinnen maken
Bekijk de woordenlijsten van lesson 1 t/m 4. 
Kies daar 5 woorden uit en maak daar een Engelse zin mee. 

Slide 43 - Tekstslide

He feeds the ducks every day. 

Slide 44 - Tekstslide

What's your best sentence?

Slide 45 - Woordweb

En nu?
.... ga je verder met of beginnen met Self Test van unit 4. 

Dit is een hele goede voorbereiding van de repetitie. 
De opdrachten lijken namelijk op de vragen van de toets! 

Slide 46 - Tekstslide