cross

Hfd3-les2

Het eerste filmpje is de lessonup voorzien met beeld en geluid (ik vertel dingen bij de lessonup slides).
Je kunt hiernaar kijken (als je dat prettig lijkt), maar dit hoeft niet, je kunt het wellicht ook zonder mij, met boek!
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Het eerste filmpje is de lessonup voorzien met beeld en geluid (ik vertel dingen bij de lessonup slides).
Je kunt hiernaar kijken (als je dat prettig lijkt), maar dit hoeft niet, je kunt het wellicht ook zonder mij, met boek!

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Huiswerk wat je gemaakt hebt
Doornemen paragraaf 3.1
Maken de opdrachten van deze paragraaf 
Had je vragen over het huiswerk: dan heb je gemaild met mevrouw Deen

Slide 3 - Tekstslide


Het groene vlak
noemen we
A
het vraagoverschot
B
De marktsurplus
C
Het consumentenoverschot
D
Het consumentensurplus

Slide 4 - Quizvraag

Leerdoelen vorige les:
 • ik weet wat een concrete markt is
 • ik weet wat een abstracte markt is
 • ik weet wat betalingsbereidheid inhoudt
 • ik weet wat het consumentensurplus is

Slide 5 - Tekstslide

 •  ik kan met een vraagfunctie rekenen
 • ik weet wanneer een vraagfunctie verschuift
 • ik ken de vraagfactoren

Slide 6 - Tekstslide

Deze les
Terugblik: is net geweest

Uitleg nieuwe stof

Nakijken gemaakte werk 

Aan de slag met het huiswerk

Slide 7 - Tekstslide

A a n b o d
l
i
j
n
Prijs
Hoeveelheid

Slide 8 - Tekstslide

0

Slide 9 - Video

Stel: Qa=5P-400    en    P=130
 • Bereken de aangeboden hoeveelheid

Slide 10 - Tekstslide

Stel: Qa=5P-400    en    P=130
Bereken de aangebode hoeveelheid

Qa = 5x130 - 400
Qa = 650 - 400
Qa = 250

Slide 11 - Tekstslide

Qa=10P-80    Qa = 200
 • Bereken de prijs

Slide 12 - Tekstslide

Qa=10P-80    Qa = 200
Bereken de prijs

200 = 10P - 80
200 + 80 = 10P
280 = 10P
28 = P

Slide 13 - Tekstslide

Aanbodfactoren
De aanbodlijn verschuift als: 
 • De kosten veranderen, bijv. arbeidskosten of grondstofkosten
 • De technologie verbetert

Slide 14 - Tekstslide

Verschuiving aanbodlijn

Slide 15 - Tekstslide

A a n b o d
l
i
j
n
Prijs
Hoeveelheid
Vraag
l
i
j
n

Slide 16 - Tekstslide

        Marktevenwicht
Qa = Qv

Slide 17 - Tekstslide

Qv=-10P+80    Qa=20P-40
 • Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid

Slide 18 - Tekstslide

Qv= -10P+80    Qa= 20P-40
Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid

-10P + 80 = 20P -40             of
-10P - 20P = -40 - 80
- 30P = - 120
P = 4             =>   Q = 20 x 4 - 40   => Q = 40
                       of    Q = -10 x 4 +80   => Q = 40
-10P + 80 = 20P - 40
80 + 40 = 20P + 10P
120 = 30P     P = 4

Slide 19 - Tekstslide

Marktevenwicht
V
r
a
a
g
o
v
e
r
s
c
h
o
t
A
a
n
b
o
d
o
v
e
r
s
c
h
o
t
Qa = Qv

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen deze les:
 • ik kan met een aanbodfunctie rekenen
 • ik ken de aanbodfactoren
 • ik weet wanneer de aanbodlijn verschuift
 • ik weet wat marktevenwicht betekent
 • ik kan de prijs berekenen in marktevenwicht
 • ik kan de hoeveelheid berekenen in marktevenwicht

Slide 21 - Tekstslide

Leerdoelen deze les:

 • ik weet wanneer de markt niet in evenwicht is
 • ik weet wanneer er sprake is van een vraagoverschot
 • ik weet wanneer er sprake is van een aanbodoverschot
 • ik weet wat er gebeurt met de vraag als de prijs verandert

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk volgende week
Doornemen paragraaf 3.2
Maken de opdrachten van deze paragraaf

Je hoeft de tekenopdrachten niet te maken!


Heb je vragen over het huiswerk: kijk deze les nog eens terug (met extra uitleg en filmpje), nog meer vragen: mail mevrouw Deen

Slide 23 - Tekstslide

Als de vraag naar een product stijgt...
A
... verschuift de vraaglijn naar rechts
B
... verschuift de vraaglijn naar links
C
... De vraaglijn verschuift omhoog
D
...De vraaglijn verschuift omlaag

Slide 24 - Quizvraag

Welke lijnen verschuiven? En hoe?
Inflatieverwachting van de consument neemt toe.

A
vraaglijn naar rechts
B
vraaglijn naar links
C
aanbodlijn naar rechts
D
aanbodlijn naar links

Slide 25 - Quizvraag

Q = p-100
A
Dit is een vraaglijn
B
Dit is een aanbodlijn
C
Dit is een budgetlijn
D
Ik heb geen idee

Slide 26 - Quizvraag

Q =-0,5p+200
A
Dit is een aanbodlijn
B
Dit is een vraaglijn
C
Dit is een budgetlijn
D
Ik heb geen idee

Slide 27 - Quizvraag

Stel de functie van de vraaglijn naar een product is:
Qv = –15p + 55. Gegeven prijs is € 2,50.

Wat is de gevraagde hoeveelheid?
A
82,5
B
18
C
92,5
D
17,5

Slide 28 - Quizvraag

De vraaglijn verschuift naar links, dit kan het gevolg zijn van:
A
een hogere koopkracht
B
een prijsstijging
C
een daling van het aantal inwoners
D
het verdwijnen van concurrenten

Slide 29 - Quizvraag

Stel de functie van de vraaglijn naar cola is:
Qv = –10p + 45. Gegeven prijs is € 2,50.
Hoeveel blikjes cola worden er verkocht?
A
70
B
20
C
30
D
45

Slide 30 - Quizvraag

De vraaglijn wordt gegeven door:
Qv = -2p + 500
Waar snijdt deze curve de p-as?
A
Bij p = 250
B
Bij p = 500
C
Bij q = 250
D
Bij q = 500

Slide 31 - Quizvraag

Waarom heeft de vraaglijn een dalend verloop?
A
Hoe hoger de prijs, hoe meer vraag
B
Hoe hoger de prijs, hoe minder vraag
C
Omdat de aanbodlijn stijgt
D
Omdat er altijd sprake is van evenwicht

Slide 32 - Quizvraag

Qv = -p + 20 & Qa = 5p - 40
Waar ligt het marktevenwicht?
A
p = 10 & q = 10
B
p = 4 & q = 16
C
p = 20 & q = 8
D
p = 8 & q = 20

Slide 33 - Quizvraag

Qv = -100p + 68
Qa = 300p - 76

Bij een prijs van 0,37 is er sprake van een
A
vraagtekort
B
vraagoverschot
C
marktevenwicht
D
aanbodtekort

Slide 34 - Quizvraag

Huiswerk nakijken
zie de andere lessonup....

Slide 35 - Tekstslide